3077B/SL/01

Vapauttava

Sanomalehden uutisessa kerrottiin vankeustuomiosta, jonka kantelija oli saanut mm. rähähdysvaarallisista aineista annetun lain säännösten rikkomisesta. Jutun otsikosta saattoi saada sen virheellisen vaikutelman, että kantelija olisi todettu syylliseksi myös räjäyttelyyn. Se, että syyttäjä oli tehnyt siitä syyttämättäjättämispäätöksen, tuli kuitenkin selvästi ilmi itse uutisessa. Kantelija ei ollut uutisesta tunnistettavissa. Vapauttava.

KANTELU Pohjalaisen 7.11.2001 julkaisemassa uutisessa kerrottiin vankeustuomiosta, jonka kantelija oli saanut mm. rähähdysvaarallisista aineista annetun lain säännösten rikkomisesta. Vaikka tuomio ei tullut räjäytyksestä, uutisen otsikkona oli ”Vuosi vankeutta räjäyttelijälle”. Lisäksi asia on yhä kesken, koska kantelija on valittanut tuomiosta hovioikeuteen, jossa se hänen näkemyksensä mukaan tulee muuttumaan sakkorangaistukseksi. Uutisessa viitattiin myös erääseen ryöstöön, jossa kantelija ei ole ollut kertomansa mukaan millään tavalla mukana. LEHDEN VASTAUSPohjalaisen päätoimittaja Kari Mänty kertoo vastauksessaan kantelijan saaneen tuomion siitä, että poliisi löysi kotietsinnässä kantelijan hallusta runsaasti mm. aseita, räjähteitä ja sytytinkoneen. Uutisen otsikossa häntä luonnehdittiin räjäyttelijäksi siksi, että hänen hallustaan oli löydetty runsaasti räjähteitä. Kantelija kertoo valittaneensa tuomiostaan hovioikeuteen. Luonnollista kuitenkin on, että asioista kerrotaan myös siinä vaiheessa, kun käräjäoikeus tekee päätöksiä. Lisäksi uutisessa kerrottiin kantelijan saaneen vankeustuomion osallisuudestaan keväällä 1999 tapahtuneeseen vanhan isännän ryöstöön. Käräjäoikeuden pöytäkirjat osoittavat, että kantelija sai kahdeksan kuukauden ehdottoman tuomion törkeästä vahingonteosta ja osallisuudesta ryöstöön. RATKAISUOtsikolla annetaan lukijoille ensimmäinen vaikutelma siitä, mitä juttu sisältää. Journalistin ohjeiden mukaan otsikolla on oltava sisällössä kate. Se ei myöskään saa olla virheellinen. Otsikko voi kuitenkin olla kärjistetty tai pelkistetty. Nyt otsikosta saattoi saada sen virheellisen vaikutelman, että kantelija olisi todettu syylliseksi myös räjäyttelyyn. Se, että syyttäjä oli tehnyt siitä syyttämättäjättämispäätöksen, tuli kuitenkin selvästi ilmi itse uutisessa. Neuvoston mielestä kantelijaa voitiin luonnehtia otsikossa räjäyttelijäksi ottaen huomioon, että hänen hallustaan oli löytynyt runsaasti räjähteitä. Myös vanhan rikoksen esille tuominen oli perusteltua tuomitun taustan valottamiseksi. Kantelija oli tuomittu vuonna 1999 tapahtuneesta ryöstöstä, joten uutisessa ei ollut virhettä tässäkään asiassa.Uutisessa ei mainittu kantelijan nimeä. Hänen kerrottiin olevan ”Kauhajoella asuva, poliisin tuntema 55-vuotias mies”. Neuvoston mielestä kantelija ei ollut näiden seikkojen perusteella uutisesta tunnistettavissa.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Pohjalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.