3076/AL/01

Langettava

Aikakauslehti julkaisi kirjoituksen termospulloista ja niiden lämmöneristyksestä. Jutussa oli kyse erään kampanjan palkinnon esittelystä. Palkinnosta kirjoitettiin tavalla, joka palveli kaupallisia tarkoitusperiä ja oli omiaan hämärtämään rajaa kaupallisen ja toimituksellisen aineiston välillä. Langettava.

KANTELU Metsästäjä-lehti julkaisi numerossa 6/2001 kirjoituksen termospulloista ja niiden lämmöneristyksestä otsikolla ”Miksi kahvi on kylmää …”. Juttu oli kirjoitettu ja taitettu tavanomaisen jutun muotoon käyttäen samaa typografiaa kuin lehden toimituksellisissa jutuissa. Tuotenimi Thermos mainittiin kirjoituksessa viisitoista kertaa. Samassa lehdessä oli myös Thermoksen puolen sivun pystyilmoitus, jossa mainostettiin samaa tuotetta kuin tekstissä ja sen valokuvassa. Ilmoituksessa todetaan: ”Thermos pitää, minkä lupaa: kahvisi on höyryävän kuumaa vielä 12 tunnin jälkeen!”. Kirjoituksessa oli lähes sama lause: ”Niinpä Thermos uskaltaakin luvata, että kahvisi on höyryävän kuumaa vielä 12 tunnin jälkeen”. Sivulla, jolla Thermoksen puffi julkaistiin, oli rivissä neljän yhtiön, mm. Thermoksen, liikemerkki-ilmoitukset. Muut liikemerkit oli painettu mustalla, Thermoksen punaisella. Ilmoitusten joukossa oli myös sana ”Pienpetokampanja”. Kantelija arvelee ilmoittajatahojen olevan sponsoreina mukana lehden julkaisijatahon järjestämässä pienpetojen pyyntikampanjassa. Kantelija korostaa, että julkaisijana on Metsästäjäin Keskusjärjestö, jolla on lainsäädännössä vahvistettu erityisasema ja joka saa käyttövaransa julkisoikeudellisluonteisen riistanhoitomaksun kautta. Hänen mielestään tällainen tekstimainonta ei ole ollut lehdelle tyypillistä, ja olisi hyvä, jos raja ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston välillä saataisiin pidettyä jatkossakin selkeänä. LEHDEN VASTAUSMetsästäjä-lehden päätoimittaja Juha-Pekka Ripatti kertoo vastauksessaan, että kantelun kohteena olevassa kirjoituksessa esiteltiin yksi Pienpetokampanjan palkinnoista, Thermoksen termospullo. Erehdyksessä kirjoitus julkaistiin ilman tästä kertovaa mainintaa ”Pienpetokampanjan palkinto-Thermos esittelyssä”. Tällainen maininta oli lehdessä 2/2001, jossa esiteltiin kampanjan autopalkinto. Lehden toimitusneuvosto käsitteli erehdystä kokouksessaan 27.11.2001 todeten, että asia on oikaistava seuraavassa lehdessä. Päätoimittaja Ripatin mukaan normaalioloissa Metsästäjä-lehdessä ei ole lainkaan tällaisia ”puffeja”. Pienpetokampanjassa lehden kustantajan, siis Metsästäjäin Keskusjärjestön, oli kuitenkin poikkeuksellisesti toimittava sponsorirahan turvin, ja rahoituksen vastineeksi rahoittajille luvattiin riittävä näkyminen järjestön lehtien sivuilla.RATKAISUJutussa oli kyse pienpetokampanjan palkinnon esittelystä. Kirjoituksen luonnetta kuvaa neljäs kappale, jonka mukaan ”parhaiten ehkä asian tuntee maailman vanhin ja edelleen suurin termos-pullojen valmistaja, Thermos Ltd … Thermoksen pullot ovat olleet testivoittajia mm. sekä Ruotsin että Norjan metsästäjäjärjestöjen suurissa vertailutesteissä”. Tuotenimi Thermos mainittiin kirjoituksessa viisitoista kertaa. Muita valmistajia ei mainittu nimeltä. Tekstissä mainostetut tuotteet olivat näkyvästi esillä jutun yhteydessä julkaistussa valokuvassa.Journalistin ohjeiden mukaan piilomainonta on torjuttava kaikissa muodoissaan. Aineistoon, johon voi liittyä kaupallisia intressejä, on suhtauduttava kriittisesti. Sellaista voidaan julkaista vain, jos siihen on painavia journalistisia perusteita. Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selkeänä. Nyt palkinnosta kirjoitettiin tavalla, joka palveli kaupallisia tarkoitusperiä ja oli omiaan hämärtämään rajaa kaupallisen ja toimituksellisen aineiston välillä. Maininta ”Pienpetokampanjan palkinto-Thermos esittelyssä” ei olisi neuvoston mielestä muuttanut sitä, että kyseinen juttu oli tekstimainontaa. Näillä perusteilla neuvosto katsoo, että Metsästäjä-lehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.