3074B/YLE/01

Vapauttava

Televisio-ohjelmassa käsiteltiin black metal -musiikin yhteyttä saatananpalvontaan ja näytettiin eräillä festivaaleilla kuvattua materiaalia. Festivaalia sinänsä tai sen järjestänyttä organisaatiota ei ohjelmassa arvosteltu niin, että festivaaliorganisaation edustajia olisi pitänyt kuulla ohjelmassa. Ohjelmassa esille nostettua yhtyettä tai sen sanoittajaa ei leimattu saatananpalvojiksi, vaan kerrottiin paikkansa pitävästi, että yhtyeen sanoitukset ovat natsistisia ja satanistisia. Muutkin yhtyeestä esitetyt tiedot pitivät paikkansa. Siitä, että sanoittaja oli kieltäytynyt haastattelusta, sai kertoa syytä mainitsematta. Neuvoston mielestä ohjelma vastasi kokonaisuudessaan olennaisen ja monipuolisen tiedonvälityksen vaatimuksia. Vapauttava.

KANTELU Yleisradion 24.9.2001 esittämässä MOT-ohjelmassa ”Saatanalliset sävelet” käsiteltiin black metal -musiikkia, saatananpalvontaa ja uusnatsismia. Ohjelmassa soitettiin Impaled Nazarene -nimisen yhtyeen musiikkia ja arvioitiin Mika Luttisen yhtyeelle tekemiä sanoituksia. Osa ohjelman materiaalista oli kuvattu Elmu-Yhtiö Oy:n heinäkuussa 2001 järjestämässä Tuska Open Air Metal -festivaalissa. Mika Luttisen kantelu 3074A/YLE/01Mika Luttisen mielestä koko ohjelma oli kasattu kahden asian ympärille: toinen oli hänen yhtyeensä Impaled Nazarene ja toinen hän itse. Ohjelma käsitteli välillä natsismia, fasismia, jopa saatanallista riippuvuutta palaten aina välillä yhtyeeseen ja Luttiseen. Molemmat leimattiin virheellisiin tietoihin perustuen joksikin sellaiseksi, mitä he eivät ole. Ohjelmassa myös väitettiin, että yhtyeen esiintyminen Australiassa olisi kielletty ja sen levyjä olisi Ranskassa vedetty pois myynnistä siksi, että sen sanoitukset ovat natsistisia ja satanistisia. Esiintymisen peruuntumista tai sanoituksia ei yksilöity, vaan ohjelmassa todettiin, että sanoitukset tihkuvat vihaa heikkoja, homoja, kristittyjä ja juutalaisia kohtaan. Väite ei pidä paikkansa. Ainakaan ohjelman aikana televisioruudussa näytetyssä ”Assault the Weak” -kappaleen tekstissä ketään edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvista henkilöistä ei mainita. Luttisen mukaan hän on lisäksi itse kertonut haastatteluissa, että sanoitukset ovat fiktiota, mielikuvituksen tuotetta, eivätkä ne ole satanistisia, natsistisia tai käsittele saatananpalvontaa. Lisäksi ohjelmassa esitettiin yhtyeestä ja Luttisesta ilman lupaa Tuska-festivaalilla kuvattua videomateriaalia, jonka esittämisen ohjelmassa Luttinen ja yhtye kielsivät. Esiintymisalueella Luttinen oli saanut kuulla, että MOT-ohjelma haluaa haastatella häntä nimenomaisesti yhtyeen sanoituksista. Koska Luttinen on jo kerran erään aikaisemmin antamansa ja tarkoituksellisesti editoidun televisiohaastattelun perusteella leimattu asiattomasti satanistiksi ja saatananpalvojaksi, hän kieltäytynyt haastattelusta. Ohjelmassa kerrottiin kieltäytymisestä, mutta syytä ei mainittu.Elmu-Yhtiö Oy:n kantelu 3074B/YLE/01Elmu Yhtiö Oy:n kantelun mukaan ohjelma mustamaalasi Tuska Open Air Metal -tapahtuman saatananpalvonta- ja uusnatsismivihjailuillaan leimaten samalla kokonaisen musiikkityylisuunnan artisteineen ja yleisöineen toimittajan laimean pohjatutkimusinnostuksen vuoksi. Vaikka festivaaliorganisaatiota käsiteltiin ohjelmassa kovin sanoin, siltä ei kuitenkaan pyydetty lausuntoa tapahtumasta. YLEISRADION VASTAUSVastaus Mika Luttisen kanteluunYleisradion ohjelmajohtaja Astrid Gartzin mukaan ohjelmasta ei ole voitu osoittaa asiavirheitä. Mika Luttinen ja hänen yhtyeensä Impaled Nazarene julistavat yleisinhimillisten arvojen vastaista sanomaa, joten heidän pitää myös itse kestää, että heidän taiteelliseen toimintaansa kiinnitetään kriittistä huomiota. Ohjelmassa Luttista tai hänen yhtyettään ei luonnehdittu määreillä ”saatananpalvonta”, ”satanistinen” tai ”natsistinen”, vaan referoitiin yhtyeen sanoituksia, joissa kehotetaan natsi-ideologian mukaisesti tappamaan heikot ja ali-ihmiset sekä viitataan saatanaan tiennäyttäjänä. Yhtyeen levyjä ja esiintymisiä on maailmalla kielletty natsististen ja satanististen sanoitusten vuoksi, kuten ohjelmassa totuudenmukaisesti kerrottiin. Luttinen olisi voinut haastattelussa esittää näkemyksensä tai sanoutua irti yhtyeen satanismiin ja natsismiin yhdistävistä mielikuvista, mutta hän ei halunnut vastata ohjelmantekijöiden kysymyksiin. Hän oli ensin suostunut haastatteluun, mutta esiintymisensä jälkeen hän perui suostumuksensa. Vastaus Elmu-Yhtiö Oy:n kanteluunOhjelmantekijät eivät pitäneet Elmu-Yhtiön edustajan kuulemista tarpeellisena, koska se ei ollut asiassa osapuoli eikä kriittisen tarkastelun kohteena. Festivaalijärjestelyjä sinänsä ei ollut syytä kritisoida. Toteamuksella, että Kaisaniemessä bailataan kuoleman, veren, koston ja väkivallan merkeissä tarkoitettiin sananmukaisesti merkkejä, siis juhlakenttää hallinneita ja yleisön pukeutumisessa esillä olleita saatanasymboleja ja natsisymboleja, alakulttuurin koko ikonografiaa. RATKAISUOhjelmassa käsiteltiin black metal -musiikin yhteyttä saatananpalvontaan ja uusnatsismiin. Kriittisen tarkastelun kohteena oli blackmetal -musiikki alakulttuurisena ilmiönä. Ohjelman näkökulmana oli, että black metal -musiikin kuuntelu saattaa johtaa saatananpalvontaan. Näkökulman tueksi ohjelmassa kuultiin asiantuntijoina raumalaista erityisopettajaa ja Tampereen yliopiston tutkijaa. Ohjelmassa haastateltiin myös saatananpalvojan äitiä ja omalla nimellään esiintynyttä entistä saatananpalvojaa. Lisäksi siinä kuultiin kaupungin nuorisolautakunnan puheenjohtajaa ja radion musiikki- ja kanavapäälliköitä. Ohjelmassa kerrottiin myös saatananpalvontaan liittyvistä rikoksista, joista esimerkkinä mainittiin mm. Hyvinkäällä vajaat kolme vuotta sitten tehty paloittelumurha. Tässä yhteydessä KRP:n rikoskomisario kertoi musiikin osuuden olleen erittäin tärkeä kyseisessä teossa. Ohjelmassa näytettiin myös Tuska-festivaaleilla Kaisaniemessä kuvattua materiaalia ja kerrottiin saatananpalvontaan viitaten, että ”hevareita” yhdistää muukin kuin vain puhdas musiikki. Toisaalta ohjelmassa todettiin selvästi, että kaikki metallimusiikin harrastajat eivät ole saatananpalvojia tai uusnatseja. Festivaalia sinänsä tai sen järjestänyttä organisaatiota ei ohjelmassa arvosteltu niin, että festivaaliorganisaation edustajia olisi pitänyt kuulla ohjelmassa. Mika Luttisen yhtye Impaled Nazarene esiteltiin ohjelmassa kertomalla, että se on suomalaisista black metal -bändeistä maailmalla ehkä tunnetuin ja että sen levyjä ja esiintymisiä on maailmalla kielletty natsististen ja satanististen sanoitusten vuoksi. Yhtyeen musiikin soidessa ruudulla kulki tekstityksenä bändin yhden kappaleen teksti, jossa kehotetaan tappamaan kaikki heikot: ”Rukouksenne ovat turhia, kun saatanan sukupolvi näyttää tietä.” Neuvoston mielestä Luttista tai hänen yhtyettään ei leimattu saatananpalvojiksi, vaan kerrottiin paikkansa pitävästi, että sanoitukset ovat natsistisia ja satanistisia. Ranskassa yhtyeen levyjä vedettiin vuonna 1994 pois myynnistä sanoitusten vuoksi, ja Australiassa ainakin yksi sen esiintyminen peruutettiin vuonna 1999 vanhempien järjestön toimesta. Nämäkin ohjelmassa esitetyt tiedot pitävät siis paikkansa.Lisäksi ohjemassa tuotiin esille, että Impaled Nazarenen sanoitusten tekijä Mika Luttinen kieltäytyi haastattelusta. Syytä ei kerrottu. Neuvoston mielestä tässä tapauksessa ei ollut mitään sellaista erityistä perustetta, miksi haastattelusta kieltäytymisen syy olisi pitänyt erikseen mainita. Haastattelusta kieltäytymisestä sai puolestaan kertoa siksi, että ohjelmassa käsitellyllä asialla oli yleistä merkitystä ja haastattelupyyntö koski julkisesti esiintyvän yhtyeen sanoituksia, joiden yhteyttä saatananpalvontaan ohjelmassa käsiteltiin. Elmu-Yhtiöiden kantelun mukaan ohjelmantekijät eivät maininneet haastattelupyynnössään ohjelman nimeä, minkä lisäksi ohjelmantekijät rikkoivat heille annettuja kirjallisia ohjeita mm. kuvaamisessa. Luttinen puolestaan kertoo, että ohjelmassa esitettiin hänestä ja yhtyeestä ilman lupaa Tuska-festivaalilla kuvattua videomateriaalia, jonka esittämisen ohjelmassa Luttinen ja yhtye kielsivät. Yleisradion vastauksen mukaan kuvausryhmä kuvasi ainoastaan yhden haastattelun huoltoalueella ja senkin järjestysmiehiltä saadun nimenomaisen luvan perusteella. Yhtyeen kuvaaminen tapahtui puolestaan festivaalijärjestäjiltä saadun kirjallisen ohjeen mukaisesti, ja kantelija oli Yleisradion kertoman mukaan täysin tietoinen hänen esiintymisensä kuvaamisesta. Ohjelmassa näytettiin ainoastaan lehtivalokuviin rinnastettavia still-kuvia. Neuvosto ei nähnyt ohjelmantekijöiden toiminnassa moitittavaa näissäkään asioissa. Neuvoston mielestä ohjelma vastasi kokonaisuudessaan olennaisen ja monipuolisen tiedonvälityksen vaatimuksia.Molempien kanteluiden mukaan ohjelmassa rikottiin myös tekijänoikeutta. Tekijänoikeuskysymykset neuvosto päätti rajata käsittelyn ulkopuolelle, eikä niihin ole otettu tässä ratkaisussa millään tavalla kantaa. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.