3070/YLE/01

Vapauttava

Televisio-ohjelman aiheena oli uutiskuvan totuudenmukaisuus. Ohjelmassa esitetyn kuvamateriaalin aitouden kyseenalaistaminen oli neuvoston mielestä perusteltua. Ohjelmassa ei ollut asiavirhettä, eikä ohjelman toimituksen näin ollen tarvinnut tehdä kantelijan vaatimaa oikaisua. Vapauttava.

KANTELU Yleisradion 27.9.2001 lähettämässä ohjelmassa esitettiin kuvamateriaalia, jossa ryhmä palestiinalaisia riemuitsi Yhdysvaltoihin 11.9.2001 kohdistuneesta iskusta. Ohjelman toimittajien mukaan kuvassa näkyneen palestiinalaisnaisen riemu johtui kuitenkin viime kädessä hänen saamistaan leivoksista eikä iskusta. Lähteeksi mainittiin Sternin toimittaja Berd Döler. Kantelijan kertoman mukaan A-Studiossa 5.10.2001 kyseisen kuvanauhan ääniraita oli suomennettu, ja se osoitti kiistattomasti Mediapoliksen toimittajien väitteet paikkansapitämättömiksi. Lisäksi A-Studiossa asetettiin kyseenalaiseksi, oliko jutun lähteenä käytetty toimittaja Berd Döler ylipäätään todellinen henkilö.Kantelija teki 27.10.2001 oikaisupyynnön Mediapoliksen vastaavalle ohjelmatoimittajalle, joka vastauksessaan kertoi, etteivät he ole täysin vakuuttuneita kuvanauhan aitoudesta ja siksi eivät katso tarpeelliseksi tehdä oikaisua.YLEISRADION VASTAUSYleisradion Mediapolis-ohjelman tuottajan Erkki Saksan mukaan kantelun kohteena olevassa ohjelmaosuudessa ei väitetty mitään vaan esiteltiin asian ympärillä käynnissä olevaa keskustelua ja sen perusteella avoin kysymys kuvanauhan aitoudesta. Ohjelman toimittaja katsoi kokonaisuudessaan läpi kyseisen kansainvälisen kuvamateriaalin. Hänen arvionsa oli, että materiaali ei sellaisenaan yksiselitteisesti ja kiistattomasti sulkenut pois lavastuksen mahdollisuutta. Lisäksi toimittajalla oli käytössään Sternin toimittajan Berd Dölerin sekä Dagens Nyheterin Jerusalemin kirjeenvaihtajan Nathan Shacharin aiheesta tekemät artikkelit. Molemmat olivat tavanneet kyseisen palestiinalaisnaisen, ja molempien mukaan nainen ei ollut tiennyt, mistä juhlinnassa oli ollut kyse. Tämän Shachar kertoi Mediapoliksen toimittajalle myös puhelimitse. Näillä perusteilla mediakriittinen Mediapolis esitti mahdollisuuden, että kyseinen kuvanauha ei perustuisikaan aitoon terrorismin juhlintaan. Koska ohjelmassa ei ollut minkäänlaista asiavirhettä, siinä ei ollut myöskään mitään oikaistavaa. RATKAISUKantelun kohteena olevassa ohjelma-osuudessa käsiteltiin uutiskuvan totuutta. Kuvanauhalla näkyi palestiinalaisia, joihin viitaten ohjelman toimittaja totesi, että ”tässä palestiinalaiset juhlivat Yhdysvaltoihin kohdistettua terrori-iskua”. Tämän jälkeen toimittaja kysyi, onko nauha aito. Toimittaja kertoi, että Dagens Nyheterin kirjeenvaihtajan mukaan Sternin toimittaja oli tavannut kuvanauhalla näkyneen naisen ja saanut kuulla, että kuvanauhalla nainen oli riemuinnut saamistaan leivonnaisista. Toimittaja toi esille, että Sternin ja Dagens Nyheterin mukaan kuvaustilanteen oli lavastanut palestiinalainen kuvausryhmä, joka sai kuvat kansainväliseen levitykseen ohi palestiinalaisen tiedotustarkistuksen. Insertti päättyi toimittajan kysymykseen: ”Siis onko tämä kuva aito”.Neuvoston mielestä kuvamateriaalin aitouden kyseenalaistaminen oli perusteltua ottaen huomioon Sternin ja Dagens Nyheterin toimittajien kuvanauhan aitouteen kohdistamat epäilyt. Toimittaja oli myös itse päätynyt arvioon lavastuksen mahdollisuudesta. Ohjelmassa ei ollut asiavirhettä, eikä ohjelman toimituksen näin ollen tarvinnut tehdä kantelijan vaatimaa oikaisua. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.