3058/KL/01

Langettava

Kaupunkilehden jutussa kirjasto-postinhoitaja syytti nimeltä mainittua kirjastotoimenjohtajaa mm. työpaikkakiusaamisesta. Kirjastotoimenjohtajan arvostelu oli neuvoston mielestä niin voimakasta, että lehden olisi pitänyt varata hänelle mahdollisuus tulla kuulluksi jo jutun yhteydessä. Langettava.

KANTELU Riihimäkilehti julkaisi 16.10.2001 kirjoituksen otsikolla ”Läyliäisten postikärhämän kahvinmakuinen loppunäytös”. Siinä kerrottiin kirjasto-postin lakkauttamispyrkimyksistä ja kirjasto-postinhoitajan irtisanoutumisesta. Jutussa kirjasto-postinhoitaja sanoo kokeneensa kirjastotoimenjohtajan harjoittaman asiamiespostin vainoamisen itseensä kohdistuvana työpaikkakiusaamisena. Jutun mukaan kirjasto-postin lakkauttamisyritykset näyttävät johtuneen siitä, että kirjastotoimenjohtaja ja muut kirjastovirkailijat ovat kokeneet asiamiespostin palvelukyvyn ylläpidon hankalaksi riesaksi vakinaisen virkailijan vuosi- ja sairasloman aikana. Kirjoituksesta kannelleen Lopen kirjastotoimen mukaan juttu sisälsi kirjastoon, sen henkilökuntaan ja kirjastotoimenjohtajaan kohdistuvaa asiatonta ja valheellista arvostelua. Vastinetta kantelija ei halunnut laatia, koska se olisi vain yllyttänyt kirjasto-postinhoitajaa jatkamaan panetteluaan. Kantelussa kysytään, eikö kokeneen toimittajan tule kuulla myös toista osapuolta.LEHDEN VASTAUSRiihimäki ja Ympäristö -lehden päätoimittaja Olavi Saarinen toteaa toimittajan kerranneen kirjoituksessaan asioita, jotka ovat pitkään puhuttaneet kyläläisiä. Kyläläiset pelkäävät, että jos kunta irtisanoo kirjaston yhteyteen perustetun asiamiespostin, myös kirjasto lopetetaan kustannussyihin vedoten. Artikkelissa mainituista asioista on käyty keskusteltua myös lehdissä ja kunnan päättävissä elimissä. Sekä kirjastotoimenjohtaja että työsuhderiitojen takia irtisanoutunut kirjasto-postinhoitaja ovat usein esitelleet julkisuudessa vastakkaisia mielipiteitään. Artikkelin tiedot perustuivat edellä mainituissa yhteyksissä esitettyihin asioihin. Kantelija otti lehteen yhteyden heti jutun ilmestyttyä. Hänelle tarjottiin mahdollisuutta vastineeseen, mutta hän ei halunnut sellaista antaa.RATKAISUJutussa kirjasto-postinhoitaja syytti nimeltä mainittua kirjastotoimenjohtajaa mm. työpaikkakiusaamisesta ja katsoi, että kirjastotoimenjohtajan pyrkimykset lakkauttaa kirjasto-posti ovat johtuneet muista kuin taloudellisista syistä, lähinnä kirjasto-postinhoitajasta. Osassa väitteitä oli kyse kirjasto-postinhoitajan omista mielipiteistä, mutta esimerkiksi työpaikkakiusaamiseen lehti otti myös itse kantaa. Jos nimettyä henkilöä arvostellaan tiedotusvälineessä erittäin voimakkaasti, on hyvän journalistisen tavan mukaista tuoda hänen näkökantansa esiin mahdollisuuksien mukaan samassa yhteydessä. Nyt kirjastotoimenjohtajan arvostelu oli neuvoston mielestä niin voimakasta, että lehden olisi pitänyt varata hänelle mahdollisuus tulla kuulluksi ja kommentoida häneen kohdistettuja väitteitä jo jutun yhteydessä. Tämän laiminlyödessään Riihimäki ja Ympäristö -lehti rikkoi hyvää journalistista tapaa, ja neuvosto antaa sille huomautuksen.