3043/SL/01

Vapauttava

KANTELU Karjalainen julkaisi 24.8.2001 uutisen, jossa kerrottiin Joensuun kaupunginjohtajan sairasloman syy. Kantelijan, kaupunginjohtajan tyttären, kertoman mukaan lehti ei ollut tarkistanut tietoja asianomaiselta, ei pyytänyt lupaa niiden julkaisemiseen eikä varoittanut julkaisemisesta. Sairaus ei ollut uutisen julkaisemispäivänä yleisessä vaan ainoastaan perheen tiedossa. Asianomainen halusi varjella asiaa julkisuudelta ennen kaikkea siksi, että tilanne oli yhä epäselvä ja henkisesti raskas. Vakava sairaus on kantelijan mielestä kiistatta yksityiselämään kuuluva asia, eikä sairauden yksityiskohdilla ollut tässä tapauksessa yleistä merkitystä. Kaupunginjohtajan jäämisestä sairaslomalle oli joensuulaisille tiedotettu samana päivänä kun sairasloma alkoi. LEHDEN VASTAUSKarjalaisen vastaava päätoimittaja Pekka Sitari kertoo vastauksessaan Joensuun kaupunginjohtajan olevan tunnettu vaikuttaja Pohjois-Karjalassa. Kaupunginjohtajana hän on Karjalaisen päälevikkialueella ehdottomasti voimakkaimmin yksittäisen ihmisen elämään vaikuttava henkilö, ja hänen sairaudellaan ja sen pituudella on vaikutusta myös kunnalliseen päätöksentekoon. Karjalainen julkaisi 13.8.2001 ensimmäisen uutisen kaupunginjohtajan jäämisestä sairaslomalle. Joensuun kaupunki oli kertonut tiedotteessaan leikkauksesta mutta ei sen syystä. Viikon kuluttua kaupunki tiedotti, että sairasloma jatkuu sen hetkisen tiedon mukaan syyskuun loppuun saakka. Samalla kaupunki kertoi, että kaupunginjohtaja ilmoittaa sairautensa laadun myöhemmin. Karjalainen uutisoi tiedon seuraavana päivänä 21.8.2001. Kaupunginjohtajan sairaus aiheutti Joensuussa keskustelua ja kyselyjä myös toimitukseen siitä, mikä oli sairauden syy ja kuinka kaupunginjohtaja kykenee hoitamaan tehtäväänsä tulevaisuudessa. Sairauden laatu tuli toimituksen tietoon riittävän uskottavana 23.8.2001. Samalla ilmeni, että sairasloman syy oli laajan joukon tiedossa, ja se oli ollut esillä mm. kaupunginhallituksen kokousaineistossa ja valtuutettujen keskusteluissa. Kaupunginjohtajan sairauden laatu nousi merkittäväksi kunnallisen demokratian näkökulmasta, ja Karjalainen päätti uutisoida kaupunginjohtajan sairauden syyn heti odottamatta kaupungin virallista tiedotusta.RATKAISUKarjalaisen uutisessa kerrottiin Joensuun kaupunginjohtajan sairasloman syy asianomaiselta lupaa kysymättä. Kantelijan mukaan sairaus ei ollut uutisen julkaisemispäivänä yleisessä vaan ainoastaan perheen tiedossa.Tiedotusvälineet eivät pääsääntöisesti voi julkaista tietoja henkilön yksityiselämään kuuluvista asioista ilman hänen suostumustaan. Suojan kaventamista voidaan perustella vain yleisellä edulla. Jotta suoja väistyisi asian merkityksen perusteella, julkistettavan seikan täytyy liittyä asianomaisen julkiseen rooliin. Silloinkin kun henkilöä koskevan tiedon julkistaminen on perusteltua, sen ei tule ulottua pitemmälle kuin asian käsittelemiseksi on välttämätöntä. Sairaus ja sen syy ovat kiistatta asianomaisen yksityiselämän suojan piiriin kuuluva asia. Yhtä selvää on, että Joensuun kaupunginjohtaja on merkittävä vallankäyttäjä. Asemansa vuoksi hän joutuu alistumaan myös sairaudestaan kertovan tiedon julkistamiseen, jos sillä on merkitystä hänen vallankäyttäjäroolinsa kannalta. Tässä tapauksessa sairauden syyllä oli merkitystä kaupunginjohtajan tehtävien hoitokykyä arvioitaessa, ja lehti sai kertoa syyn, vaikka asianomainen ei ollut antanut lupaa tiedon julkaisemiselle. Neuvosto otti lisäksi huomioon, että asianomainen oli kertonut ilmoittavansa sairautensa laadun myöhemmin. Näin ollen syy olisi joka tapauksessa tullut lähitulevaisuudessa julkisuuteen. Sairauden syyn uutisoiminen poisti myös väärän tulkinnan mahdollisuuden, eikä syy ollut asianomaista leimaava. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Karjalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.