3036B/KL/01

Vapauttava

KANTELU Kantelija on Simon kunnan sosiaalijohtaja. Kantelun kohteena olevissa kirjoituksissa käsitellään hänen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenille lähettämäänsä kirjettä, joka koski vammaisten esteellisyyttä olla mukana tekemässä päätöstä vammaispalvelulain mukaisen autoavustuksen ylärajasta. Kantelija kertoo lähettäneensä mainitun kirjeen Suomen kuntaliiton lakimiehien sekä oman esimiehensä kehotuksesta. Jääviysasiaa käsiteltiin lautakunnan kokouksessa, ja vaikka lautakunnan jäsenet kuulivat kokouksessa miten asiassa on edetty ja mitä mieltä lakimiehet ovat asiasta olleet, alkoi lehdistössä tarkoitushakuinen ja kantelijaa mustamaalaava totuudenvastainen kirjoittelu. Kantelija kertoo, että lehti ei ole kysynyt häneltä kertaakaan hänen käsitystään asiasta. Lehti ei ole myöskään julkaissut kantelijan vastinetta, jonka hän faxasi lehteen.Kantelun liitteenä olevat kirjoituksetLounais-Lappi kertoi asiasta 11.4.2001 julkaistussa uutisessa ”Simon sosiaalijohtaja: vammaiset pois käsittelemästä vammaisten asioita”. Uutisessa pohditaan lähinnä sitä, eikö vammainen voi olla mukana tekemässä vammaisia koskevia päätöksiä. Lisäksi siinä ihmetellään, koskeeko tämänkaltainen laintulkinta kaikkia potentiaalisia avustuksenhakijoita, myös ns. terveitä kuntalaisia vai onko kysymyksessä vain vammaisiin kohdistuva menettely. Nimimerkkikirjoituksessa 26.4.2001 ”Simon sosiaalijohtajan toimeksiantajat ja sosiaalijohtaja itse” nimimerkki ”Mahdollisesti potentiaalisesti jäävi” kysyy, tekeekö kunnanjohtaja ehkä itsekin päätöksiä palveluista, joita on ehkä itse käyttänyt tai joskus tulee käyttämään. Lisäksi nimimerkki vaatii kantelijan kirjeessään mainitsemien lakimiesten nimet ja kannanotot julkisuuteen. Kantelun mukaan molemmat kirjoitukset on laadittu lautakunnan kokouksessa olleen jäsenen antamien tietojen pohjalta, ja niistä näkee kantelijan mielestä selvästi, että ne on laadittu kantelijan mustamaalaamiseksi ja loukkaamiseksi.Lounais-Lappi käsitteli asiaa myös kokousuutisissa 3.5.2001 ja 10.5.2001. Kantelijan kertoman mukaan uutiset oli laatinut eräs valtuutetuista, jonka kantelija kertoo toimivan lehden toimittajana. Ensimmäiseen uutiseen oli kantelun mukaan lisätty sellaista mitä selvityspyynnössä ei ollut. Toisessa oli puolestaan jätetty kertomatta, mitä kunnanhallitus oli asiasta päättänyt. Lisäksi lehti julkaisi 17.5.2001 saman valtuutetun yleisönosastokirjoituksen, jonka otsikkona oli ”Simon sosiaalijohtajasta …”. LEHDEN VASTAUS Lounais-Lapin päätoimittajan Kimmo Arstion mukaan kyseinen asia oli siinä määrin ennakkotapauksen luonteinen, että sitä koskeva ensimmäinen uutinen (11.4.) oli perinteistä uutiskäsittelyä hivenen värikkäämpi. Muilta osin asiaa on käsitelty aivan tavanomaiseen tapaan kunnallisten asioiden käsittelyjärjestyksessä. Uutisointiin ei ole liittynyt minkäänlaisia henkilökohtaisia painotteita. Asiasta myöhemmin noussut värikäs kansalaiskeskustelu mielipidekirjoituksineen on saanut palstatilaa myös Lounais-Lapissa aivan normaaliin tapaan. Kantelussa lehden toimittajaksi nimetty valtuutettu ei ole lehden toimittaja. Hän lähettää lehdelle kunnan kokouksista aineistoa, josta lehden toimitus muokkaa kunnalliset uutiset. Vastineesta, jonka kantelija kertoo faxanneensa lehdelle, lehdessä ei ole tietoa. Jos se olisi lehteen tullut, lehti olisi sen ilman muuta julkaissut.RATKAISUNeuvoston mielestä kiistaa käsitelleet kirjoitukset olivat asiallisia, eikä kantelijaan kohdistettu sellaista arvostelua, että häntä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti. Jutuissa esitetyt arviot jääväämisesityksestä edustivat normaalia poliittista keskustelua, joka ei sellaisenaan tuo edes vastineoikeutta. Yleisönosastokirjoittajat esiintyivät omilla nimillään yhtä lukuun ottamatta. Siinäkään arvostelu ei ollut henkilöön menevää, eikä kirjoituksen julkaiseminen nimimerkillä varustettuna rikkonut neuvoston mielestä hyvää journalistista tapaa. Keskustelua ei henkilöity kantelijaan muutoin kuin kertomalla, että jääväämisesitys oli tullut kantelijalta. Tältä osin kirjoituksissa esitetty arvostelu kohdistui kantelijan virkatoimintaan, ja julkisissa viroissa toimivien on varauduttava siihen, että heidän toimintaansa arvostellaan kärke-västikin.Kantelija on nimennyt erään valtuutetuista Lounais-Lapin toimittajaksi. Lehden mukaan hän ei ole sen toimittaja. Kyseinen valtuutettu lähettää lehdelle kunnan päätöksistä tietoja, jotka lehti julkaisee journalistisen harkinnan jälkeen. Näillä perusteilla neuvosto katsoo, että Lounais-Lappi ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.