3034/SL/01

Vapauttava

KANTELU Aamulehti julkaisi 10.6.2001 Suomalaisuuden liittoa käsitelleen kirjoituksen, jonka otsikkona oli ”Kirves kohoaa”. Kirjoituksessa siteerattiin liiton julkaisemassa Suomen mieli -lehdessä ollutta juttua, jonka mukaan ”Vapaa suomalainen ei alistu vääryyksiin: hän tekee niin kuin Lalli eli surmaa sortajansa”. Aamulehden kirjoituksen mukaan ”Suomalaisuuden liitto janoaa verta! Tuoretta suomenruotsalaista verta.” Aamulehden kirjoitus päättyy kysymykseen: ”Onkohan lääkkeet muistettu ottaa ajallaan ja oikeista purkeista?”. Kirjoituksen yhteydessä julkaistiin piirros Lallista. Kuvatekstin mukaan ”Muinainen murhamies Lalli on Suomalaisuuden liitolle 2000 luvun sankari”.Kantelijan, Suomalaisuuden liiton puheenjohtajan, mielestä Aamulehden kirjoitus esitteli Lallin murhaajana ja Suomalaisuuden liiton verenhimoisena joukkona, joka ihannoin sankarina murhamiestä. Kantelija laati kirjoitukseen vastineen, jossa hän yritti osoittaa, että Lalli ei ollut murhaaja vaan vapautensa ja omaisuutensa puolustaja. Aamulehti ei kuitenkaan julkaissut vastinetta ilmoittaen syyksi sen, että vastine ei käsitellyt samaa asiaa kuin ”Kirves kohoaa” -kirjoitus. LEHDEN VASTAUSAamulehden päätoimittaja Matti Apunen kertoo vastauksessaan, että kantelun aiheuttanut kommenttikirjoitus julkaistiin lehden Sunnuntai-osastolla ”Mitä tapahtuu todella” -palstalla, jossa käsitellään poleemisesti ajankohtaisia ilmiöitä ja tapahtumia. Ironisessa kommentissa siteerattiin Suomalaisuuden liiton Suomen mieli -lehteä ja sen kielikysymyksiä koskevaa artikkelia, jonka sävyä voisi niin ikään kutsua kärkeväksi. Kommentissa ei Suomalaisuuden liittoa syytetty muusta kuin tyylillisestä ylilyönnistä, eikä liitolle syntynyt vastineoikeutta.RATKAISUAamulehden kolumni oli kannanotto kantelijan edustaman liiton käynnistämään keskusteluun. Lehdessään esittämiensä poikkeuksellisten mielipiteitten vuoksi liiton ja sen johdon täytyi neuvoston mielestä olla varautunut myös niiden kärjekkääseen kommentointiin. Voimakkaat ja subjektiiviset arviot ovat tällaisessa kirjoittelussa hyväksyttäviä. Aamulehden esittämä arvostelu kohdistui liittoon ja sen yhteiskunnalliseen toimintaan, eikä kolumni synnyttänyt kantelijalle vastineoikeutta. Näillä perusteilla neuvosto katsoo, että Aamulehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.