2994/MTV/01

Vapauttava

KANTELUMTV3 esitti 25.2.2001 Karpolla on asiaa –ohjelman, jonka aiheena oli ravintola-alan suhtautuminen säädöksiin ja etenkin turvallisuuskysymyksiin. Kantelun mukaan ohjelmantekijät olivat poimineet silmätikuikseen kaksi seksuaalisten vähemmistöjen suosiossa olevaa ravintolaa, vaikka kaupunki on täynnä samoja säädöksiä rikkovia ”heterobaareja”. Kantelijan mielestä ohjelman tarkoituksena oli yllyttää viranomaisia kiusaamaan seksuaalivähemmistöjen kantapaikkoja. MTV3:N VASTAUSToimittaja Hannu Karpo kertoo vastauksessaan, että ohjelman tekemisen lähtökohtana olivat ravintola-asiakkaiden turvaksi säädetyt määräykset ja niiden noudattamatta jättäminen, ei asiakaskunnan rakenne tai mieltymykset eikä myöskään pyrkimys yllyttää viranomaisia kiusaamaan kohteena olleita ravintoloita. Ohjelman ravintolat valittiin niiden joukosta, joita epäiltiin asiakaspaikkaylityksistä. Toisesta ravintolasta oli tehty kanteluja viranomaisille ja tarkastusten perusteella sille oli annettu eniten huomautuksia sallitun asiakaspaikkamäärän ylityksistä. Ravintolan tarkkailun teki mahdolliseksi kadun toisella puolella oleva hotelli, josta käsin aineisto kerättiin. Satunnaistuloksen välttämiseksi asiakkaat laskettiin kahtena perättäisenä viikonloppuna. Toisen ravintolan toimittaja Karpo valitsi sillä perusteella että, ohjelmantekijät saivat luvan suorittaa tarkkailun vastapäisestä kerrostalosta käsin. Kymmenen tuntia kestänyttä keskeytymätöntä valvontaa ei olisi ollut mahdollista tehdä autosta tai kadulla talviolosuhteissa. Toimittaja Karpon tiedossa ei ollut, että ravintolat olisivat seksuaalivähemmistöjen kantapaikkoja. RATKAISUOhjelman aiheena oli ravintoloita koskevat asiakaspaikkamääräykset. Ohjelmaan oli valittu kaksi suosittua ravintolaa, joiden paikkamäärien ylitykset ohjelmantekijät osoittivat laskemalla niiden asiakkaat kahtena perättäisenä viikonloppuna. Ohjelmassa kuultiin viranomaisia sekä kyseisten ravintoloiden edustajia. Ravintolat mainittiin nimeltä, mutta niiden asiakaskohderyhmä ei tullut ohjelmassa esille. Neuvoston mielestä ohjelmasta ei käynyt millään tavalla ilmi, että ravintolat olisi valittu niiden asiakaskunnan rakenteen tai mieltymyksien perusteella.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.