2989B/AL/01

Vapauttava

KANTELUKatso julkaisi 17.11.2000 esittelyn MOT-ohjelmasta, jossa käsiteltiin uskonnollisia yhdyskuntia ja niiden varainhankintaa. Lehden esittelyn mukaan ”monet uskonnolliset yhdyskunnat ja lahkot hankkivat jäsenistöltään rahaa painostamalla, uhkailemalla tai hyväntahtoisuutta hyväksikäyttämällä…Tarkastelun kohteina ovat Adventistit ja Jehovan todistajat … Ahneiden kirkkokuntien uhreina ovat lähinnä vanhukset …”. Vaikka lehden ohjelmaesittely kuvaili sinänsä oikein MOT-ohjelman sisältöä, ongelmana on kantelun mukaan se, että lehti levittää virheellistä tietoa ja osallistuu adventtikirkon mustamaalaukseen. LEHDEN VASTAUSKatson päätoimittajan Markku Veijalaisen mukaan ohjelman esittely ei ole kannanotto ohjelmasisältöön tai ohjelmassa esitettyihin yksittäisiin väitteisiin. Näin ollen ohjelmaesittelyltä ei voida edellyttää ohjelmassa esiintyvien kuulemista, asiatietojen tarkistamista yms. Ajatus siitä, että radio- ja televisio-ohjelmista ennakkotietoa antava lehti vastaisi lähetettävien ohjelmien sisällöstä, on lähtökohtaisesti virheellinen ja mahdoton.RATKAISUJournalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on käsiteltäessä kiistanalaista asiaa. Katson ohjelmaesittelyssä kerrottiin MOT-ohjelmasta tavalla, joka vastasi ohjelmaa. Lehti tyytyi selostamaan ohjelman sisältöä ja pitäytyi selostuksessaan ohjelmantekijöiden lähettämiin tietoihin. Näillä perusteilla neuvosto katsoo, että Katso ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.