2980/AL/00

Vapauttava

KANTELUKantelija kertoo mieshenkilön tulleen yliopiston ulkoportaiden alapäässä hänen luokseen sanoen, että ”olisi yhden kysymyksen gallup; katsotko seksielokuvia”. Kantelija oletti kyseessä olevan jokin hauska opiskelijatempaus, joten hän vastasi auliisti, että ”En”. Henkilö kysyi kantelijalta perusteluja, ja kantelija vastasi humoristisesti: ”Koska minulla on itselläni ihan tarpeeksi vilkas seksielämä”. Paikalle tuli myös toinen mies, joka otti kantelijasta valokuvan. Keskustelun jälkeen miehet kertoivat olevansa Sliz-lehdestä. Ymmärrettyään, että kyse oli pornahtavasta miehille suunnatusta lehdestä kantelija päätti, että ei missään nimessä halua esiintyä kyseisessä lehdessä kommenttien kanssa. Noin viikon kuluttua kyselystä kantelija otti yhteyttä lehteen, ja sopi jutun tehneen toimittajan kanssa kommentin muuttamisesta. Tästä huolimatta lehteen päätyi alkuperäinen vastaus. Se julkaistiin muiden haastateltujen naisten kommenttien joukossa valokuvien kanssa jutussa, jonka otsikkona oli ”Tutkimus / Anteeksi, mutta katsotteko seksileffoja?”. Kantelun mukaan lehti on loukannut kantelijan yksityiselämän suojaa ja oikeutta muuttaa hänen antamiaan tietoja jälkikäteen. Lisäksi gallup-kommentti oli saatu harhauttamalla. LEHDEN VASTAUSSlitzin päätoimittaja Tommi Aitio kertoo Slitzin olevan miehille suunnattu aikakauslehti, ei pornolehti. Päätoimittaja Aition mukaan jutun tehnyt toimittaja esitteli ensimmäiseksi itsensä ja edustamansa median, minkä jälkeen hän kysyi suostumusta saada kommenttia lehden katugallup-kyselyyn. Noin viikko gallup-kyselyn jälkeen kantelija otti päätoimittajaan yhteyttä ja halusi peruuttaa lausuntonsa. Silloin kyseisen jutun sisältänyt arkki oli jo painovalmis, joten jutun poisvetäminen olisi ollut erittäin monimutkaista ja kallista. Päätoimittaja ja kantelija sopivat kuitenkin, että lausuntoa muutetaan. Reprossa tapahtuneen inhimillisen erehdyksen vuoksi lehteen päätyi kuitenkin kantelijan alkuperäinen lausunto. Se oli kuitenkin sanatarkasti kantelijan itsensä lausuma, ja se julkaistiin siinä asiayhteydessä, jossa sen alkujaankin kantelijalle kerrottiin julkaistavan. Edellä kuvatulta harmilliselta tapaukselta olisi epäilemättä vältytty, mikäli kantelija olisi ollut yhteydessä toimitukseen nopeammin kuin viikon kuluttua. Päätoimittaja myöntää reprossa tapahtuneen virheen, mutta pitää kantelua muilta osin aiheettomana.RATKAISUYksityiselämän suoja merkitsee yksilön oikeutta halutessaan pitää tietyt henkilökohtaiset asiansa poissa julkisuudesta. Nyt kantelija oli antanut vapaaehtoisesti lausuman, joka julkaistiin sellaisenaan siinä lehdessä, jossa sen alkujaankin kantelijalle kerrottiin julkaistavan. Kantelija oli siis itse suostunut yksityiselämän suojan piiriin kuuluvan tiedon julkistamiseen.Haastattelusuostumuksen peruuttaminen haastattelun antamisen jälkeen on poikkeuksellista ja siihen tulee olla painavia perusteita. Peruuttamisen tulisi tapahtua viimeistään haastattelua tarkistettaessa. Ellei tarkistuksesta ole sovittu, suostumus voidaan painavista syistä peruuttaa niin kauan kuin se on teknisesti mahdollista eikä aiheuta tiedotusvälineen toiminnalle kohtuutonta haittaa. Nyt kantelija peruutti suostumuksensa vasta noin viikon kuluttua gallup-kyselyn jälkeen lehden ollessa jo painossa. Päätoimittaja kuitenkin sopi kantelijan kanssa, että lausuntoa muutetaan. Tästä huolimatta lehteen päätyi kantelijan alkuperäinen lausunto. Tämä johtui inhimillisestä erehdyksestä, eikä virhe ollut neuvoston mielestä kovin vakava, koska lehti olisi joka tapauksessa saanut julkaista kantelijan kommentin sen alkuperäisessä muodossaan. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Slitz ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.