2977/PL/01

Vapauttava

KANTELUKantelijat, Kotokulma-lehden ex-päätoimittaja ja ex-markkinointipäällikkö, irtisanottiin lehdestä kesällä 2000. Kuitenkin 28.12.2000 lehti ilmoitti lehden yhteystiedoissa virheellisesti päätoimittajakseen ja markkinointipäällikökseen kantelijat. Toinen kantelijoista lähetti lehdelle asiaa koskeneen sähköpostiviestin ja kahden päivän kuluttua uuden sellaisen, jossa hän pyysi julkaisemaan asiaa koskevan oikaisun. Kantelijalle 2.1.2001 lähettämässään viestissä lehti myönsi virheen ilmoittaen samalla, että oikaisua ei tulla julkaisemaan. LEHDEN VASTAUSKotokulma-lehden päätoimittaja Olli Sirén kertoo virheen syntyneen osa-aikaisen ilmoitusvalmistajan vaihdoksen yhteydessä. Lehdessä oleva vakioaineisto otettiin erehdyksessä väärästä paikasta. Virhe oli apinalaatikossa, joka ei muuttumattomana aineistona ole lukijoiden kannalta lehden mielenkiintoisinta tai seuratuinta aineistoa. Virhe huomattiin, kun Kari Karppinen lähestyi lehteä sähköpostilla. Muita yhteydenottoja ei tullut. Toimittaja Jarmo Tuominen pahoitteli virhettä heti Karppiselle kertoen samalla virheen taustan sekä lehden kannan oikaisutavasta. Kumpikaan kantelija ei ole millään tavalla palannut tähän lehden esittämään kantaan virheen oikaisutavasta, eikä kumpikaan ole missään vaiheessa lähettänyt lehdelle minkäänlaista oikaisukirjoitusta tai vastinetta, jota ei olisi julkaistu. Itse virheen nostaminen virheenä esille ei päätoimittaja Sirénin mukaan olisi ajanut kummankaan osapuolen etua. Hän katsoo oikeaksi ja riittäväksi virheen oikaisuksi sen, että virheelliset tiedot korjattiin välittömäksi oikeiksi. RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää, että virheellinen asiatieto oikaistaan viivytyksettä, joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa. Oikaisun tarvetta ja toteuttamistapaa joudutaan harkitsemaan aina tapaus kerrallaan. Tarvittavat oikaisut on toteutettava niin, että aiemmasta uutisoinnista mahdollisesti syntyneet väärät käsitykset tulevat korjatuiksi. Neuvoston mielestä tässä tapauksessa riitti hyvin, että päätoimittajan ja markkinointipäällikön nimet olivat lehden seuraavassa numerossa oikein. Ne, jotka virheen mahdollisesti huomasivat, tulivat tietoisiksi viimeistään seuraavan lehden ilmestyttyä, että kyseessä oli ollut painovirhe. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kotokulma ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.