2972C/IL/00

Vapauttava

KANTELUKantelun mukaan Turkulaisen journalismi on ollut usein maahanmuuttajien arkitodellisuuden suhteen ala-arvoista. Lisäksi Turkulainen on antanut runsaasti palstatilaa sekä Turun Kansalliselle Rintamalle että Olavi Mäenpäälle ja siten edistänyt rasistisen KR:n nousua Turussa. Kantelun liitteenä on uutinen 6.12.2000, jossa kerrotaan Olavi Mäenpään nälkälakosta. Jutun otsikkona oli ”Nenä huurteessa jäisessä Saabissa”. LEHDEN VASTAUSTurkulaisen päätoimittaja Per Landon kiistää jyrkästi kantelijan kaikki väitteet Turkulaisen osallisuudesta mahdolliseen Turun maahanmuuttajien ja pakolaisten ihmisoikeuksien vähättelyyn. Landon kertoo Turkulaisen raportoineen monin tavoin Turun ulkomaalaisväestön arkipäivästä, ongelmista, tunteista ja toiveista. Pääkirjoituksissaan lehti on aktiivisesti ja jatkuvasti puhunut suvaitsevaisuuden puolesta rasismia ja pakolaisuutta vastaan. Näissä analyyseissa lehti on selvästi tuominnut Olavi Mäenpään harjoittaman pakolaisvastaisen toiminnan ja todennut, että Turussa olisi tilaa nykyistä suuremmallekin määrälle pakolaisia. Kantelun kohteena olevassa uutisessa 6.12.2000 kerrottiin, miksi mäenpääläiset jäivät poliittisten paikkojen jaossa nollille ja mitä Mäenpää luulee saavuttavansa nälkälakollaan. Uutisen kainalossa Turun yliopiston hallinto-oikeuden asiantuntija kertoo, miten muiden poliittisten ryhmien on täysin mahdollista boikotoida jotakin poliittista ryhmittymää. Poliittisen ryhmittymän jättäminen nollille luottamuspaikkojen jaossa on yllättävä ja erikoinen poliittinen ratkaisu. Turkulaisen velvollisuutena on ollut uutisoida myös tätä. Kun Mäenpää ryhtyi hyvin henkilökohtaisella tavalla protestoimaan muiden harjoittamaa politiikkaa vastaan, Turkulaisen oli jo pelkästään journalismin tasapuolisuusperiaattei-denkin takia uutisoitava siitäkin. Uutisessa ei kuitenkaan millään tavoin markkinoitu Olavi Mäenpään muukalaisvihamielisiä ajatuksia. Mäenpää-uutisen kääntöpuolella julkaistussa pääkirjoituksessa lehti muotoilee hyvin selvästi suvaitsevaisuutta lisäävän ja muukalaisvihamielisyyttä torjuvan linjansa. RATKAISUJutussa 6.12.2000 kerrotaan Olavi Mäenpään syömälakosta, jonka hän aloitti vastalauseena puolueiden luottamuspaikkajaolle. Neuvostolla ei ole huomautettavaa siitä, että lehti on kertonut Turun Kansallisesta Rintamasta ja valtuutettu Olavi Mäenpään toimintatavoista. Koska Mäenpää on tullut tunnetuksi nimenomaan pakolaisvastaisesta politiikastaan, ei hänestä kirjoitettaessa voida olla tuomatta esille hänen ulkomaalaisvastaisia mielipiteitään. Neuvosto toteaa lisäksi, että haastateltavien valitseminen on tiedotusvälineiden asia, ja niillä on myös oikeus valita näkökulma kulloinkin käsiteltävänä olevaan aiheeseen. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turkulainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.