2972B/IL/00

Vapauttava

KANTELUKantelun mukaan Kulmakunta-lehti on julkaissut säännöllisesti maahanmuuttajavastaisia mielipidekirjoituksia. Lisäksi Kulmakunta on antanut runsaasti palstatilaa sekä Turun Kansalliselle Rintamalle että Olavi Mäenpäälle ja siten edistänyt rasistisen KR:n nousua Turussa. Kantelun liitteenä on viisi kirjoitusta. Niistä ensimmäinen julkaistiin 4.10.2000 otsikolla ”Turun pitäisi irtisanoa vastaanottosopimus”. Jutun 11.10. otsikkona oli ”Pakolaisasia vei pääosan Lausteen vaali-illasta”. Samana päivänä julkaistiin yleisönosastokirjoitus, jossa kysyttiin, ”minkä takia julkaisette jokaisen negatiivisen asian ulkomaalaisista”. Kirjoituksen perässä oli lehden vastaus. Seuraava kantelun liitteenä oleva kirjoitus on 25.10. julkaistu pääkirjoitus, jossa päätoimittaja arvioi vaalien tuloksia. Samaa aihetta käsiteltiin myös lehden sisäsivuilla. Lehdestä 1.11. kantelija on poiminut kantelun liitteeksi yleisönosastokirjoitukset ”Niistä pakolaisista” ja ”Olavi Mäenpää petraa” sekä jutut ”Mäenpää huolissaan turvallisuudesta”, ”Pari vuotta vanha pyörä vietiin” ja ”Kaupunginvaltuustoon valittu Hassan on toimelias nainen”. Viimeiset kantelun liitteenä olevat jutut julkaistiin 13.12., ja niiden aiheena oli kaupunginvaltuutettu Olavi Mäenpää.LEHDEN VASTAUSKulmakunnan päätoimittaja Pekka Tauriaisen mielestä Olavi Mäenpää ei saa Kulmakunnassa läheskään sitä julkisuutta, mitä hänen toimensa voisivat synnyttää. Juttu 4.10. oli normaali ehdokkaan haastattelu. Kustakin puolueesta haastateltiin yhtä paikallista ehdokasta. Jutussa 11.10. kerrottiin vaalitilaisuudesta, jossa päätoimittaja oli itse juontajana. Saman päivän yleisönosastossa toimitus vastasi erään mielipidekirjoittajan lehdelle esittämään kysymykseen normaalin käytännön mukaisesti.18.10. julkaistusta nimimerkkikirjoituksesta ”Pakolaisten opittava maan tavat” lehti toteaa, että yleisönosastot ovat lehdessä vapaat ja kaikki mielipiteet julkaistaan. Moni ulkomaalaisvihamielinen vastaus jää julkaisematta. Pääkirjoituksessa 25.10. lehti onnitteli ulkomaalaista ehdokasta, joka pääsi valtuustoon. Saman päivän vaalijutussa kerrattiin Itä-Turun kunnallisvaalitulos. Valtuutettu Olavi Mäenpään suurin kannatus on nimenomaan Itä-Turussa. Jutuissa 1.11. haastateltiin mm. henkilöä, joka tuli kuuluisaksi esiintyessään televisio-ohjelmassa, jossa käsiteltiin pimeää taksipalvelua. Uutisen 13.12. aiheena oli Olavi Mäenpään syömälakko, jonka hän aloitti, kun näytti että hänen ryhmänsä ei saa lautakuntapaikkoja. Kyse oli normaalista uutisesta. RATKAISUNeuvoston mielestä kantelun liitteenä olevat jutut eivät sisällä kantelijan mainitsemaa avointa ulkomaalaisvastaisuutta, päinvastoin. Osassa juttuja puheenvuoro on annettu maahanmuuttajille itselleen, osa kirjoituksista oli puolestaan maahanmuuttajia puolustavia. Neuvostolla ei ole huomautettavaa siitäkään, että Kulmakunta on kertonut Turun Kansallisesta Rintamasta ja valtuutettu Olavi Mäenpään toiminnasta. Mäenpäästä ja hänen puolueestaan kirjoittamiselle on journalistiset perusteet jo pelkästään hänen kunnallisvaalimenestyksensä vuoksi. Koska Mäenpää on tullut tunnetuksi nimenomaan pakolaisvastaisesta politiikastaan, ei hänestä kirjoitettaessa voida olla tuomatta esille hänen ulkomaalaisvastaisia mielipiteitään. Neuvosto toteaa lisäksi, että haastateltavien valitseminen on tiedotusvälineiden asia, ja niillä on myös oikeus valita näkökulma kulloinkin käsiteltävänä olevaan aiheeseen. Yleisönosastokirjoituksesta 18.10.2000 neuvosto toteaa, että tiedonvälityksessä on vältettävä stereotyyppisten ja yksipuolisten käsitysten levittämistä eri kansoista ja kansanryhmistä. Lehtien mielipidepalstoilla on kuitenkin voitava keskustella avoimesti ja kriittisesti myös maahanmuuttajiin liittyvistä asioista. Nyt puheena oleva kirjoitus ei ollut erityisen kärjekäs, ja lehti sai julkaista kirjoituksen nimimerkillä. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kulmakunta ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.