2969/YLE/00

Vapauttava

KANTELUYleisradio esitti 30.10.2000 MOT-ohjelman, jonka aiheena oli sähköyliherkkyys. Ohjelmassa haastateltiin myös kantelijaa. Siinä yhteydessä kerrottiin, että sähköyliherkkien yhdistyksessä ei ole mukana lääkäreitä, mutta kantelija aikoo korjata puutteen: ”Hän on opiskellut lääketiedettä Tarton yliopistossa vuodesta 1995. Yliopiston kansainvälisen opiskelijatoimiston mukaan hänet erotettiin 1997 puutteellisten suoritusten ja maksamattomien lukukausimaksujen vuoksi. Viime keväänä hän jatkoi opintojaan ja suorittaa edelleen toisen vuoden kursseja. Keskeneräisistä opinnoistaan huolimatta hän on käyttänyt lääketieteen kandidaatin titteliä, muun muassa kirjeessään Nokian pääjohtajalle”. Kantelijan kertoman mukaan hän oli opiskellut Tarton yliopistossa n. 2,5 vuotta, kun yliopisto päätti irtisanoa ne opiskelijat, jotka olivat jättäneet opintomaksun maksamatta protestina laittomille opintomaksujen korotuksille. Oikeudenpäätöksen jälkeen yliopisto oli pakotettu ottamaan kantelijan takaisin kirjoille. Vaikka MOTin toimittaja oli tutustunut opintomaksukiistasta tehtyihin lehtijuttuihin, hän ei kuitenkaan kertonut erottamisen todellisista taustoista mitään. Lisäksi kantelija kertoo varmistaneensa mm. Lääkäriliitosta sekä lääketieteellisen tiedekunnan opintoneuvojalta voivansa käyttää lääketieteen kandidaatti-nimitystä.YLEISRADION VASTAUS Yleisradion toimittaja toimittaja Matti Virtasen mielestä kantelussa on kyse yksityiskohdasta, jolla kuitenkin on merkitystä sähköyliherkkien nimissä esitettyjen väitteiden uskottavuudelle. Yhteiskunnallisessa keskustelussa argumenttien uskottavuuteen vaikuttaa itse asiaperusteiden lisäksi myös se, miten totuudenmukaisen kuvan keskustelijat antavat itsestään ja omasta taustastaan. Kantelija on esiintynyt lääk. kand. –arvonimellä, vaikka hänellä ei ole oikeutta käyttää kyseistä titteliä. Toteamus maksamatta jätetyistä lukukausimaksuista oli puolestaan täysin neutraali ilman mitään vihjauksia. Sillä, miksi kantelija jätti lukukausimaksunsa maksamatta, ei ollut mitään merkitystä ohjelman aiheen ja kokonaisuuden kannalta. Sen sijaan oleellista on, ettei hän ollut suorittanut opintojaan niin pitkälle kuin väitti. Lisäksi toimittaja Virtanen kertoo, että kantelija ei missään vaiheessa vaatinut saada ohjelmaa nähtäväkseen ennen sen esittämistä, eikä hän myöskään ole lähettänyt MOT:n toimitukselle oikaisupyyntöä tai vastinetta.RATKAISUOhjelmassa kantelijan kerrottiin käyttäneen keskeneräisistä opinnoistaan huolimatta lääketieteen kandidaatin titteliä. Tämän seikan esille tuomiselle ei neuvoston mielestä ollut mitään estettä. Yliopistosta erottamisen syiksi ohjelmassa mainittiin mm. maksamattomat lukukausimaksut. Tieto sinällään piti paikkansa, mutta kertomatta jätettiin, että kantelija oli jättänyt lukukausimaksun maksamatta protestina laittomille opintomaksujen korotuksille. Esitetyn aineiston perusteella yliopisto joutui myöhemmin ottamaan kantelijan takaisin opiskelijaksi.Neuvosto muistuttaa, että totuudenmukaisen kuvan antamiseksi ei riitä selostuksen virheettömyys. Sinänsä virheetön uutinen voi olla harhaanjohtava, jos olennaisia seikkoja on jätetty kertomatta. Nyt ohjelmasta saattoi syntyä sellainen kuva, että kantelija oli jättänyt yliopiston maksut maksamatta jonkun hänen kannaltaan kielteisen asian, esimerkiksi huonon taloudellisen tilanteen vuoksi. Puutteellisella kuvauksella asian taustoista toimittaja asetti kantelijan kielteiseen valoon. Koska kertomatta jätetyn seikan painoarvo oli kuitenkin ohjelman kokonaisuuden kannalta pieni, eikä kantelija ollut pyrkinyt käyttämään vastineoikeuttaan, neuvosto päätti olla ryhtymättä asiassa enempiin toimenpiteisiin.