2959/IL/00

Langettava

Tietyistä yrittäjistä kertovan jutun ja heidän mainoksiensa sijoittamisesta toistensa yhteyteen syntyi sellainen mielikuva, että haastateltavat oli valittu muilla kuin journalistisilla perusteilla. Langettava.

KANTELUUusi Pori julkaisi 1.10.2000 jutun, jossa yrittäjiltä kysyttiin, aikovatko he äänestää kunnallisvaaleissa. Samalla sivulla julkaistiin kyseisten yrittäjien edustamien yrityksien ilmoituksia niin kiinteässä yhteydessä haastatteluihin, että haastattelut ja ilmoitukset muodostivat kantelun mukaan yhden kokonaisuuden. LEHDEN VASTAUSUusi Porin päätoimittaja Pekka Tauriainen pitää tapausta valitettavana. Hän kuitenkin pahoittelee ainoastaan huonoa taittoa. Jutut ja ilmoitukset eivät päätoimittajan mukaan voineet sekoittua, koska yhtään kysymystä ei esitetty firmojen toiminnasta. RATKAISUUusi Porin jutun otsikkona oli ”Aiotteko äänestää kunnallisvaaleissa”. Ingressissä kerrotaan, että ”käynti Harmaalinnan ja kartanon teollisuusalueilla osoitti, että siellä toimivista yrittäjistä suurin osa suhtautuu vaaleihin asianmukaisella tavalla”. Jutussa haastatelluilta kahdeksalta yrittäjiltä kysyttiin, aikovatko he äänestää kunnallisvaaleissa. Vastauksissaan yrittäjät kertoivat sekä äänestysaikomuksistaan että näkemyksistään siitä, millainen on hyvä ehdokas. Haastattelujen yhteydessä julkaistiin yrittäjän valokuva, nimi sekä hänen edustamansa yrityksen nimi. Samalla sivulla julkaistiin seitsemän jutussa haastatellun yrittäjän edustaman yrityksen ilmoitukset. Sivulla julkaistiin myös neljä muuta ilmoitusta. Haastattelujen yhteydessä julkaistut mainokset erottuivat selkeästi toimituksellisesta aineistosta. Ne eivät myöskään sisältäneet varsinaista tekstimainontaa, eikä jutuissa käsitelty lainkaan kyseisten yritysten toimintaa. Piilomainonta on kuitenkin torjuttava kaikissa muodoissaan. Aineistoon, johon voi liittyä kaupallisia intressejä, on suhtauduttava kriittisesti. Sellaista voidaan julkaista vain, jos siihen on painavia journalistisia perusteita. Nyt lukijalle syntyi sivun kokonaisuudesta sellainen mielikuva, että haastateltavat oli valittu muilla kuin journalistisilla perusteilla. Tällainen tietyistä yrittäjistä kertovan jutun ja heidän mainoksiensa sijoittaminen toistensa yhteyteen, kokonaisuudeksi, voi jo sinällään heikentää lukijoiden luottamusta tiedonvälityksen uskottavuuteen.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Uusi Pori on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja neuvosto antaa lehdelle huomautuksen.