2948/SL/00

Vapauttava

Lehdessä epäiltiin erään koulun opetusta liian uskonnolliseksi. Lehti kykeni perustelemaan väitteensä, ja jutussa kuultiin asian kaikkia osapuolia. Vastineeseen liitetty lehden kommentti asiallinen ja oikeutettu. Vapauttava.

KANTELUForssan Lehden uutisessa 3.9.2000 kerrottiin Talsoilan koulusta, jonka opetuksen epäiltiin olevan liian uskonnollista. Jutun otsikkona oli ”Oppilaiden kotona ollaan tänä lukuvuonna varuillaan / Talsoilan koulussa väitetään lapsia parannetun rukouksilla”. Kantelun mukaan jutussa esitetyt väitteet eivät ole totuudenmukaisia, vaan ne perustuvat huhuihin, kuulopuheisiin ja arvailuihin. Lisäksi otsikointi on skandaalihakuinen. Lehti julkaisi yksipuolisesti vain koulun entisen opettajan kantaa tukevat kommentit. Useissa kohdissa viitataan nimettömiin henkilöihin, ja vain kolmea koulun kahdeksastatoista opettajasta on haasteltu suppeiden kysymysten muodossa. Uutisen johdosta lehdelle toimitetuista kirjoituksista poistettiin lehteä kritisoivat kohdat tai kirjoittajaa pyydettiin korjaamaan teksti lehteä miellyttäväksi. LEHDEN VASTAUSForssan Lehden päätoimittaja Ilppo Aaltonen kertoo jutun julkaisemisen tapahtuneen perusteellisen harkinnan jälkeen. Jutun julkaisemiseen vaikuttivat koulun entisen opettajan lehdelle toimittama laaja aineisto sekä koulussa syksyllä 1999 sattunut lievä pahoinpitelytapaus, joka eteni syyteharkintaan asti. Jutun tarkoituksena oli kiinnittää huomiota tunnustuksellisen uskonnon opetuksen rooliin koulussa. Jutussa ei kuitenkaan suosittu koulun entistä opettajaa tukevia mielipiteitä. Jutun tehnyt toimittaja haastatteli juttuunsa tasapuolisesti kaikki tapauksen osapuolet, ja juttu annettiin haastateltujen tarkastettavaksi ennen sen julkaisemista. Myös koulun rehtori ja yksi opettaja saivat kertoa mielipiteensä asiasta. Lasten vanhempien annettiin kertoa mielipiteensä nimettöminä. Juttua seuranneessa yleisönosastokirjoittelussa julkaistiin sekä koulua puolustavia että vastustavia mielipidekirjoituksia. Joitakin kirjoittajia lehti pyysi korjaamaan tekstiään asiallisempaan muotoon, joitakin lehti stilisoi. RATKAISUTiedotusvälineissä on voitava käydä avointa ja kriittistä keskustelua myös koulujen opetus- ja kasvatusmenetelmistä. Uutisessa esitetyt väitteet olivat luonteeltaan erittäin vakavia ja ne kohdistuivat rajattuun, paikkakunnalla helposti tunnistettavissa olevaan ryhmään. Lehti kykeni kuitenkin perustelemaan väitteensä, ja jutussa kuultiin asian kaikkia osapuolia. Kun arvostelu oli kohdistettu yhteisöön, koulun opettajat olisivat voineet myös vastineoikeutta käyttämällä vastata esitettyyn kritiikkiin ja oikaista mahdolliset virheet. Nyt opettajat lähettivät lehdelle vain lyhyen kommenttikirjoituksen, jossa he ”pahoittelivat lukuisia asiavirheitä kouluamme koskeneessa lehtiartikkelissa” ottamatta tarkemmin kantaa kyseisiin virheisiin. Kommentti oli varustettu toimituksen loppukaneetilla, jossa lehti kertoi jutun perustuneen aiheeseen liittyviin asiapapereihin, eri henkilöiden haastatteluihin sekä muihin yhteydenottoihin. Kommentti oli neuvoston mielestä asiallinen ja oikeutettu.Keskustelu asiasta jatkui lehden yleisönosastolla. Kantelun mukaan lehdelle toimitetuista kirjoituksista poistettiin lehteä kritisoivat kohdat tai kirjoittajaa pyydettiin korjaamaan teksti lehteä miellyttäväksi. Neuvosto toteaa, että lehdet voivat lyhentää niille lähetettyjä yleisönosastokirjoituksia. Niitä ei kuitenkaan saa lyhentää niin, että niiden asiasisältö muuttuu. Kantelussa mainitusta kirjoituksesta oli poistettu sen lehteä loukkaava kohta ”Minunkin mielestäni lehti syyllistyi hyvän lehtimiestavan vastaiseen toimintatapaan julkaistessaan ’haastatteluja’, joissa ’erään oppilaan vanhempi sanoi kuulleensa huhuja…’”. Kohdan poistaminen ei vaikuttanut kirjoituksen asiasisältöön. Lisäksi lehti julkaisi myös muita, koulua puolustaneita kirjoituksia. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Forssan Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.