2947/YLE/00

Langettava

Radiossa kerrottiin lyhyellä uutissähkeellä toimittajan ja kuvaajan kokemuksista eräällä leirillä. Arvostelun voimakkuudesta huolimatta ketään leiriläisten edustajista ei kuultu uutisessa, eikä siinä tuotu esille asian kiistanalaisuutta. Langettava.

KANTELUTurun Radiossa luettiin 12.8.2000 uutinen, jonka mukaan ”Turun kaupungin omistamalla saarella ollutta Yleisradion ryhmää pidäteltiin kolmen tunnin ajan: kuvaajalta yritettiin riistää kamera ja leiriläiset vaativat kuvattuja kasetteja itselleen … televisioryhmä pääsi poistumaan saarelta vasta, kun kuvattu materiaali oli tuhottu. Tapauksesta on tehty rikosilmoitus vapaudenriiston nimikkeellä”. Kantelun mukaan väitteillä ei ole minkäänlaista pohjaa todellisuudessa. Vaikka toinen kantelijoista kiisti 11.8. puhelinhaastattelussa kaikki uutissähkeessäkin mainitut väitteet ja kertoi perusteellisesti kuinka asiat Ekotopian näkökulmasta ovat, hänen kommenttejaan ei otettu huomioon tapahtuman uutisoinnissa. Myöskään leirillä olleen nuoren miehen puhelinkommentteja tapahtumasta ei kerrottu. Asiatiedot olisi voinut tarkistaa myös Raision poliisilta. Lisäksi Turun Radio jätti julkaisematta Ekotopia-leirin vastineen ilmoittaen, että vastineoikeus ei koske sähköistä viestintää.TURUN RADION VASTAUSTurun Radion päällikkö Vesa Laaksonen katsoo, että Turun Radiossa luettu sähke antaa oikean kuvan Ekotopia-leirin tapahtumista. Kantelussa mainittuja puhelinhaastatteluja ei sähkeen yhteydessä käytetty, koska vt. uutispäällikkö katsoi, että se olisi paisutellut asiaa lisää. Toisaalta ei leiriläisten nimiä haluttu tuoda julkisuuteen. Kantelun mukaan Turun Radion vt. uutispäällikkö olisi väittänyt kantelijoille, että vastineoikeus ei koske sähköistä viestintää. Vt. uutispäällikön mukaan hän ei ole tällaista koskaan väittänyt, eikä kokeneena toimittajana tällaista missään tilanteessa väittäisi. RATKAISUNeuvosto toteaa aluksi, että osapuolten väitteet siitä, mitä leirillä tapahtui, ovat täysin vastakkaiset. Neuvosto ei tästä johtuen ota ratkaisussaan kantaa siihen, olivatko jutuissa esitetyt väitteet sinällään oikeita, koska kumpikaan osapuoli ei ole kyennyt esittämään kiistatonta todistelua väitteidensä tueksi.Turun Radio raportoi leirin tapahtumista lyhyellä uutissähkeellä. Uutisessa mainittiin myös rikosilmoitus, ja uutisesta sai sellaisen käsityksen, että leiriläisten syyllistyminen siinä mainittuihin tekoihin oli kiistatonta. Esitetyn aineiston perusteella Turun Radio kuitenkin tiesi jo uutissähkettä laatiessaan, että leiriläiset olivat eri mieltä tapahtumien kulusta.Rikosilmoituksista uutisoiminen edellyttää aina tarkkaa harkintaa, koska rikosuutisointi on erittäin herkkää aluetta, jossa leimautumista on vaikea korjata. Tämän vuoksi rikoksesta epäillylle on varattava mahdollisuuksien mukaan tilaisuus kertoa omat näkemyksensä samassa yhteydessä. Arvostelun voimakkuudesta huolimatta ketään leiriläisten edustajista ei kuultu uutisessa, eikä siinä tuotu esille asian kiistanalaisuutta. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Radio on rikkonut hyvää journalistista tapaa, ja neuvosto antaa sille huomautuksen.