2944/4/00

Langettava

Televisiossa kerrottiin lyhyellä uutissähkeellä toimittajan ja kuvaajan kokemuksista eräällä leirillä. Arvostelun voimakkuudesta huolimatta ketään leiriläisten edustajista ei kuultu uutisessa, eikä siinä tuotu esille asian kiistanalaisuutta. Langettava.

KANTELUNelosen iltauutisten yhtenä aiheena oli 12.8.2000 Ekotopia-leiri. Uutissähkeen mukaan ”TV-toimittajaa ja kuvaajaa pidettiin eilen väkisin Maisaaressa Turun lähistöllä…Leiriläiset vaativat väkivalloin kuvamateriaalia itselleen eikä ryhmää päästetty pois saarelta. Asiasta on tehty rikosilmoitus”. Toimittaja ja toinen kantelija keskustelivat leirin tapahtumista puhelimessa 11.8.2000. Tuolloin toimittaja sanoi, että hän ei julkaise juttua ennen kuin on keskustellut uudestaan kantelijan kanssa. Uutinen kuitenkin julkaistiin, vaikka Ekotopia-leiriin ei oltu enää yhteydessä. Vaikka kantelija kiisti puhelimessa kaikki uutissähkeessäkin mainitut syytökset, hänen kommenttejaan ei otettu huomioon tapahtuman uutisoinnissa. Nelonen ei myöskään julkaissut Ekotopia-leirin vastinetta alkuperäisessä muodossa vaan muokattuna internet-sivuilla. Uutisessa esitetyt väitteet ovat kantelun mukaan täysin perättömiä, ja myöhemmin on käynyt ilmi, että poliisi lopetti tapauksen tutkinnan toimittajan ja kuvaajan pyynnöstä.RUUTUNELOSEN VASTAUSNelosen uutisten vastaava päätoimittaja Eero Hyvönen kertoo, että kantelijoiden näkemykset tapahtumien kulusta tarkistettiin ennen sähkeen kirjoittamista. Leirin edustajien lisäksi Nelosen toimittaja haastatteli sähkettä varten leirillä vieraillutta toimittajaa ja kuvaajaa, joka tekee työtä myös Nelosen uutisille. Myös rikosilmoituksen olemassaolo tarkistettiin, eikä poliisitutkintaa oltu lopetettu sähkeen tekovaiheessa. Päätoimittaja Hyvösen mukaan lyhyessä sähkeessä ei ole mahdollista valottaa eri osapuolten kiistanalaisia näkemyksiä. Tämä ristivalotus ei myöskään tuntunut tarpeelliselta, sillä Nelosen toimittaja ja uutistuottaja päätyivät luottamaan selvästi enemmän leirillä vierailleen toimittajan ja kuvaajan kertomukseen. Ekotopia-leiri lähetti sähkeen johdosta faxilla oikaisupyynnön, jota Nelosen toimitus käsitteli vastineena. Vastineen julkistaminen tv-uutisissa on äärettömän poikkeuksellista. Lisäksi vastine vielä sisälsi kuvaamista koskeneen asiavirheen ja lukuisia kiistanalaisia kohtia, joista olisi seurannut vastineoikeus toiselle osapuolelle. Näiden seikkojen vuoksi toimitus päätyi tekemään vastineen pohjalta jutun nettisivuille. Vastineen muokkauksesta kerrottiin etukäteen leirin edustajalle. RATKAISUNeuvosto toteaa aluksi, että osapuolten väitteet siitä, mitä leirillä tapahtui, ovat täysin vastakkaiset. Neuvosto ei tästä johtuen ota ratkaisussaan kantaa siihen, olivatko jutuissa esitetyt väitteet sinällään oikeita, koska kumpikaan osapuoli ei ole kyennyt esittämään kiistatonta todistelua väitteidensä tueksi.Nelosen uutiset raportoi leirin tapahtumista lyhyellä uutissähkeellä. Uutisessa mainittiin myös rikosilmoitus, ja uutisesta sai sellaisen käsityksen, että leiriläisten syyllistyminen siinä mainittuihin tekoihin oli kiistatonta. Esitetyn aineiston perusteella Nelonen kuitenkin tiesi jo uutissähkettä laatiessaan, että leiriläiset olivat eri mieltä tapahtumien kulusta.Rikosilmoituksista uutisoiminen edellyttää aina tarkkaa harkintaa, koska rikosuutisointi on erittäin herkkää aluetta, jossa leimautumista on vaikea korjata. Tämän vuoksi rikoksesta epäillylle on varattava mahdollisuuksien mukaan tilaisuus kertoa omat näkemyksensä samassa yhteydessä. Arvostelun voimakkuudesta huolimatta ketään leiriläisten edustajista ei kuultu uutisessa, eikä siinä tuotu esille asian kiistanalaisuutta. Jatkojuttu ei neuvoston mielestä riittänyt korjaamaan Nelosen menettelyä mm. siksi, että se julkaistiin vain internet-sivuilla, ei siis televisiossa. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ruutunelonen on rikkonut hyvää journalistista tapaa, ja neuvosto antaa sille huomautuksen.