2940/PL/00

Vapauttava

Jutusta ilmeni selvästi, että ”makkaratehtaan helvetissä” oli haastatellun managerin käyttämä kielikuva. Vapauttava.

KANTELUYlöjärven Uutiset julkaisi 12.7.2000 jutun, jossa haastateltiin Matti Nykäsen managereita. Jutussa toinen manageri sanoo: ”Matti huusi apua makkaratehtaan helvetissä, ja itse hän ei olisi sieltä selvinnyt”. Kantelun mukaan lukijoille on itsestään selvää, että jutussa mainitulla makkaratehtaalla tarkoitetaan Tapola Oy:n Lihanjalostustehdasta. Ilmaisusta ”makkaratehtaan helvetissä” voi saada sellaisen käsityksen, että Nykästä olisi kohdeltu yhtiön taholta laittomasti tai muuten moitittavasti tai että Tapolan suku olisi aiheuttanut Nykäselle ne ongelmat, joista artikkelissa puhutaan ja joita media on laajasti esitellyt.LEHDEN VASTAUSYlöjärven Uutisten päätoimittaja Matti Pulkkinen kertoo haastattelun tulleen ajankohtaiseksi, kun viihdemaailmasta tuttu Carl J. Danhammer tuli ylöjärveläiseksi ja päätti viettää laajat seurapiirihäät paikkakunnalla. Danhammer on Matti Nykäsen manageri, ja Nykänenkin on ollut tuttu näky Ylöjärvellä jo monen kuukauden ajan. Hänenkin kuulumisensa kiinnostavat suurta yleisöä.Lainaus, jossa todetaan, että ”Matti huusi apua makkaratehtaan helvetissä, ja itse hän ei olisi sieltä selvinnyt” on suora ja sanatarkka lainaus Danhammerin lausunnosta, jonka hän esitti kuvaillessaan Matti Nykäsen kuulumisia. Jutussa ei kerrota, että Nykänen olisi seurustellut Mervi Montosen kanssa. Päätoimittaja tuo esille myös sen, että niin Ylöjärvellä kuin Pirkkalassa ja Tampereellakin toimii useita merkittäviä lihanjalostustehtaita. Näin ollen ei ole itsestään selvää, että Ylöjärven Uutisten lukijat ajattelevat kyseisen kohteen olevan kantelijan mainitsema tehdas. Luettelo johtopäätöksistä, joita ilmaisusta kantelun mukaan voi tehdä, on turha, koska jutussa ei väitetä moisia asioita.RATKAISUNeuvosto katsoi, että vaikka mainittu ”makkaratehdas” saatetaankin yhdistää kantelijan lihanjalostustehtaaseen, ei ilmaisusta ”makkaratehtaan helvetissä” kuitenkaan saa sellaista käsitystä, että yhtiö olisi toiminut laittomasti tai muuten moitittavasti. Jutusta ilmeni selvästi, että kyse oli haastatellun managerin käyttämästä kielikuvasta, jolla hän valotti niitä vaikeuksia, joita Nykäsellä on managerin käsityksen mukaan ollut hänen alettua seurustella Tapolan sukuun kuuluvan Mervi Montosen kanssa. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ylöjärven Uutiset ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.