2939/AL/00

Vapauttava

Lehti oikaisi jutussa olleen virheen noin neljän kuukauden kuluttua ensimmäisestä jutusta. Oikaisun muoto ja sävy oli humoristinen. Varsinainen virhe tuli selkeästi oikaistuksi, eikä lehdellä ollut aiemmin tietoa virheestä. Vapauttava.

KANTELUSe –lehti julkaisi numerossa 7/2000 jutun, jossa kerrottiin Matti Nykäsen uskoontulosta sekä Nykäsen ja Tapolan suvun välisistä ongelmista. Jutun otsikkona oli ”Herra koettelee Nykäsen Mattia”. Kantelun mukaan jutussa väitetään Jarmo Tapolan laskeneen, että ”Matin astuttua kuvioihin perheeltä on palanut kaksi miljoonaa värikkään elämän pyörittämiseen” ja että Thaimaaseen suuntautunut ”matka oli maksanut koko porukalta yli 350.000 markkaa”. Jarmo Tapola ei ole tehnyt tai esittänyt tällaisia laskelmia, eikä Tapolan suku tai perhe ole tehnyt matkaa Thaimaaseen. Kantelun mukaan kyseiset väitteet antavat sellaisen kuvan, että perheen ja sitä kautta myös sen omistaman yrityksen rahankäyttö on holtitonta ja harkitsematonta.LEHDEN VASTAUSSE!-lehden päätoimittaja Pentti Eerikäinen kertoo kirjoituksen sisältävän kantelijan mainitsemat virheelliset tiedot. Kirjoituksesta olisi tullut jättää pois sanat ”perheeltä” ja ”koko porukalta”. Artikkeli syntyi epäluotettavaksi osoittautuneen lähteen pohjalta. Lehti on julkaissut oikaisun ja pahoitellut tapahtunutta. Päätoimittaja Eerikäisen mukaan virheet ovat tahattomia. Kirjoitusta ei julkaistu lehdessä näkyvällä paikalla, eikä sitä suunnattu mitenkään kantelijaa kohtaan. Kirjoitus ei ole voinut aiheuttaa vahinkoa kantelijan liiketoimintaan tai yrityskuvaan.RATKAISUTiedotusvälineen tulee julkaista oikaisu heti joko oma-aloitteisesti virheellisyyden havaittuaan tai kun tieto osoitetaan virheelliseksi. Mitä selkeämpi ja kiistattomampi virhe on, sitä nopeammin se on oikaistava. Jos oikean asianlaidan selvittäminen vie aikaa, pitenee luonnollisesti myös oikaisun julkaisemiselle hyväksyttävä aika. Nyt oikaisu tehtiin numerossa 11/2000 eli noin neljän kuukauden kuluttua ensimmäisestä jutusta. Jos oikaisua olisi vaadittu heti jutun ilmestymisen jälkeen, viivytystä olisi voitu pitää kohtuuttoman pitkänä. Esitetyn aineiston mukaan kantelija eikä kukaan muukaan ole kuitenkaan esittänyt lehdelle oikaisuvaatimusta, eikä lehdellä ollut aiemmin tietoa virheestä. Näillä perusteilla viivettä voidaan pitää ymmärrettävänä. Hyvän journalistisen tavan mukaan oikaisu on tehtävä paitsi nopeasti niin myös asiallisesti. Tässä tapauksessa oikaisun muoto ja sävy oli humoristinen. Varsinainen virhe tuli kuitenkin selkeästi oikaistuksi.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että SE!-lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.