2936/YLE/00

Vapauttava

Televisio-ohjelman juttu poikkesi haastatteluineen niin paljon lehden jutusta, ettei ohjelmatekijöiden voitu katsoa pääasiallisesti käyttäneen oman juttunsa pohjana lehdessä julkaistua kirjoitusta. Vapauttava.

KANTELUYleisradion Aamu-televisio uutisoi 28.8.2000 poliisiylijohtaja Reijo Naulapään toiveista kieltää lailla motoristijengien julkinen kokoontuminen. Kantelijan mielestä juttu oli suora lainaus Suomenmaan uutisesta. Esimerkiksi arvion moottoripyöräjengien kokouksien aiheuttamista kustannuksista yhteiskunnalle poliisiylijohtaja oli esittänyt vain Suomenmaalle, ei Yleisradion toimittajalle. Ohjelmassa ei ollut kuitenkaan minkäänlaista viittausta alkuperäiseen uutiseen. YLEISRADION VASTAUSYleisradion vastaava ohjelmatoimittaja Ari Järvinen kertoo uutistekstien liittyneen päiväkohtaiseen aiheeseen, joka oli ennalta suunnitellusti esillä Aamu-tv:n lähetyksessä. Heräte poliisiylijohtajan kieltotoimenpiteisiin tarttumiseen juuri sinä päivänä saatiin Suomenmaan uutisesta. Siinä olleiden asiatietojen tarkistamiseksi sekä haastattelun ja lisätietojen hankkimiseksi toimittaja otti yhteyttä poliisiylijohtajaan ja jututti häntä melko pitkään. Tältä pohjalta muotoutuivat uutisosuuksien sisällöt. Jälkikäteen on melko mahdotonta erotella sitä, mikä oli puhelimessa sanottua, mikä vain Suomenmaahan painettua tai mikä tuli esille kummassakin. Hyvin monet uutiset tulevat julki siten, että niistä kerrotaan ensin yhdessä välineessä ja sitten lähes samanaikaisesti monissa muissa lainaten, täydentäen ja yhdistellen lähteitä erittelemättä. Tässä tapauksessa kaikki perustekijät oli käyty läpi alkuperäisen lähteen kanssa ja aihepiiriä täydennettiin muutenkin samassa ohjelmassa.RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää lähteen mainitsemista silloin, kun käytetään pääasiassa toisen hankkimia tai julkaisemia tietoja. Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että idea Yleisradion Aamu-tv:n juttuun on tullut Suomenmaasta. Toisaalta myöskään siitä ei ole epäselvyyttä, etteikö myös Yleisradion toimittaja olisi haastatellut poliisiylijohtajaa – tämä ilmenee ohjelmastakin. On normaali käytäntö, että uutisaiheita kerätään muiden tiedotusvälineiden jutuista. Esitetyn aineiston perusteella Yleisradio on tehnyt oman uutisensa, joka poikkeaa haastatteluineen niin paljon Suomenmaan jutusta, ettei Yleisradion voida katsoa pääasiallisesti käyttäneen oman juttunsa pohjana Suomenmaassa julkaistua kirjoitusta. Neuvoston mielestä olisi kuitenkin ollut korrektia, että Yleisradio olisi viitannut Suomenmaan uutiseen juttunsa osalähteenä.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.