2935/PL/00

Vapauttava

Kantelun mukaan yleisönosastokirjoituksen alla oli tekaistu nimi. Tiedotusvälineen tulee yleensä voida luottaa nimikirjoituksella varmennettuun ja lähettäjän osoitteella varustettuun kirjeeseen, eikä lehden tarvinnut ryhtyä kirjoittajan henkilöllisyyden tarkistamiseen. Vapauttava.

KANTELUKauhava-lehti julkaisi 3.8.2000 Lukijan kynästä –palstalla kirjoituksen, jossa käsiteltiin kunnallispolitiikkaa ja erityisesti urheilukentän rakentamista paikkakunnalle. Kirjoituksen otsikkona oli ”Kunnallispolitiikan kiemurat” ja sen oli allekirjoittanut Paavo Korvenoksa. Kirjoituksen mukaan liikuntalautakunnan jäsen Antti Saarinen, siis kantelija, olisi muutaman muun päättäjän kanssa pyrkinyt estämään kentän rakentamisen. Kantelijan mielestä kirjoituksessa käsiteltiin hänen osuuttaan Kauhavan urheilukentän rakentamisasiassa valheellisella, suorastaan herjaavalla tavalla. Ei hän eivätkä muutkaan kirjoituksessa mainitut henkilöt ole koskaan vastustaneet uuden urheilukentän rakentamista ja panneet sen rakennushankkeisiin kapuloita rattaisiin. Kantelun mukaan Paavo Korvenoksa nimistä henkilöä ei ole Suomen osoiteluettelossa, joten kysymys on tekaistusta nimestä. Kantelijan mielestä lehden olisi pitänyt ottaa selville Paavo Korvenoksan henkilöllisyys.LEHDEN VASTAUSKauhava-lehden vastaava toimittaja Kaarina Lahti kertoo, että kirjoituksessa käsiteltiin urheilukentän rakentamisen jarruttamista juuri niin, kuin paikkakunnan urheiluihmiset ovat kertoneet. Kantelija toimi 1990-luvun alkupuolella myös terveyskeskuksen kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajana ja koulutoimenjohtajana, joten hänellä oli hyvä tuntuma peruspalvelujen silloiseen tiukkaan tilanteeseen. Vain harva päättäjä uskalsi tuolloin puhua julkisesti urheilukentän rakentamisen kiireellisyydestä. Kirjoituksessa ei ole herjattu kantelijaa, koska siinä ei väitetty hänen virallisessa kokouksessa vastustaneen urheilukentän rakentamista. Lehden mukaan kirjoitus oli varustettu lähettäjän osoitteella ja varmennettu nimikirjoituksella. RATKAISUYleisönosastokirjoituksissa on voitava esittää mielipiteitä mahdollisimman vapaasti ja myös arvostella julkisissa tehtävissä olevien henkilöiden toimintaa. Niissä on myös hyväksytty kärkevämpien ilmausten käyttö kuin varsinaisessa toimituksellisessa aineistossa. Kirjoittelu ei kuitenkaan saa olla henkilökohtaisesti loukkaavaa. Jos yleisönosastokirjoittelussa esitetään tunnistettavissa olevaan henkilöön kohdistuvaa voimakasta arvostelua, on suositeltavaa, että kirjoittaja esiintyy omalla nimellään. Kantelun mukaan kirjoituksen alla ollut nimi, Paavo Korvenoksa, on tekaistu. Hyvän journalistisen tavan mukaan yleisönosastokirjoituksista tulisi ilmetä, milloin kyse on nimimerkkikirjoituksesta, milloin ei. Etu- ja sukunimiä ei pitäisi käyttää nimimerkkinä, jos siitä voi aiheutua sekaantumisvaaraa. Tiedotusvälineen tulee kuitenkin yleensä voida luottaa nimikirjoituksella varmennettuun ja lähettäjän osoitteella varustettuun kirjeeseen, eikä kirjoittajan henkilöllisyyden tarkistamiseen tarvitse ryhtyä ilman erityisiä syitä. Tässä tapauksessa kyse oli normaalista keskustelusta, jota paikallislehden palstoilla kuuluukin käydä. Neuvoston mielestä kirjoituksen kielenkäyttö ei ollut erityisen kärjekästä, ja lehdellä oli täysi syy olettaa, että kyse oli omalla nimellään esiintyneen henkilön kirjoituksesta, koska kirjoitus oli varustettu lähettäjän osoitteella ja varmennettu nimikirjoituksella. Kantelija on kokenut virkamies ja kunnallispoliitikko, ja hän olisi voinut vastata kirjoituksessa esitettyihin väitteisiin vastineella.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kauhava-lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.