2930/SL/00

Vapauttava

Juttu perustui iltapäivälehden uutiseen, ja siinä kerrottiin julkisuuden henkilön erosta. Juttu ei sisältänyt suhteen toisen osapuolen asema huomioon ottaen sellaisia tietoja, joita ei olisi voinut julkistaa. Auton omistusta koskenut virhe ei antanut aihetta enempiin toimiin. Nimivirhe oli kiistaton, mutta vähäinen. Vapauttava.

KANTELUKantelu kohdistuu kolmeen Aamulehdessä julkaistuun juttuun. 18.6.2000 julkaistu juttu perustui Iltasanomien uutiseen, ja siinä kerrottiin Matti Nykäsen erosta otsikolla ”Matti Nykäsen ja Mervi Tapolan kohuromanssi on lopussa”. Jutussa Nykänen vakuuttaa, että ”Tapolan ovi on suljettu lopullisesti” ja ettei hän aio hakea edes tavaroitaan. Kantelun mukaan Mervi Montosen ja Matti Nykäsen suhdetta on jutussa kuvattu tavalla, joka loukkaa Montosen yksityisyyden suojaa. Lisäksi jutussa väitetään virheellisesti, että Nykänen olisi jättänyt Montosen. Todellisuudessa Montonen on vaatinut Nykästä muuttamaan pois asunnostaan, ja Nykänen on määrätty lähestymiskieltoon. Jutussa 26.7. väitetään puolestaan virheellisesti, että kysymyksessä olisi ollut Tapolan omistama auto. Lisäksi Mervi Montosesta on jutuissa 18.6. ja 5.8. käytetty virheellisesti nimeä Mervi Tapola. Aamulehti julkaisi virheelliset tiedot yrittämättäkään tarkistaa niiden paikkansapitävyyttä. LEHDEN VASTAUSAamulehden vastaava päätoimittaja Matti Apunen kertoo Matti Nykäsen ja Mervi Montosen (os. Tapola) suhteen olleen näyttävästi julkisuudessa jo paljon ennen Aamulehden artikkelia. Matti Nykänen on huomattava julkisuuden henkilö, ja Mervi Montonen kuuluu sukuun, jonka liiketoiminta on Tampereella paikallisesti hyvin tunnettua ja näkyvää. Molemmat ovat useaan otteeseen kertoneet avoimesti suhteestaan julkisuudessa ennen kyseessä olevaa artikkelia. Heidän julkisuussuojansa on näistä syitä merkittävästi kaventunut. Julkisuudessa Mervi Montosesta on lähes poikkeuksetta käytetty nimeä Tapola. Kantelussa mainittu lähestymiskielto on annettu ajallisesti Aamulehden jutun ilmestymisen jälkeen. 26.7.2000 julkaistun jutun osalta Apunen kertoo kyseisen auton olleen aikaisemmin Mervi Montosen omistama, ja sen haltija on ollut Matti Nykänen. Sittemmin auto on siirtynyt Aller Julkaisujen omistukseen. RATKAISUYksityiselämän suoja koskee periaatteessa kaikkia kansalaisia. Se merkitsee yksilön oikeutta halutessaan pitää tietyt henkilökohtaiset asiansa poissa julkisuudesta. Viihdejulkisuuden henkilöiden yksityiselämän suoja on kuitenkin kaventunut heidän julkisen asemansa vuoksi. Julkiseen rooliin liittyviä seikkoja ei voi lukea kuuluviksi suojan piiriin, ja monilla julkkiksilla seurustelu, avioliitot ja -erot ovat sulautuneet heidän julkiseen rooliinsa. Yleisö on kiinnostunut heidän ammatillisen roolinsa ohella myös heidän elämänvaiheistaan ja ihmissuhteistaan, ja lehdistöllä on oikeus kertoa niistä hyvän journalistisen tavan puitteissa. Matti Nykänen kuuluu kiistatta edellä tarkoitettuun viihdejulkisuuden henkilöiden ryhmään. Mervi Montonen on puolestaan ollut tietoinen Nykäsen asemasta julkisuuden henkilönä, ja molemmat ovat useaan otteeseen kertoneet avoimesti suhteestaan julkisuudessa ennen kantelun kohteena olevia juttujakin.Aamulehdessä 18.6. ilmestyneen jutun lähteenä on ollut Ilta-Sanomien juttu, joka puolestaan perustui Matti Nykäsen antamaan haastatteluun. Aamulehden jutun mukaan ”hän (Nykänen) sanoo jättäneensä Tapolan”. Nykänen siis kertoi lehdelle asian taustat, jotka lehti julkisti. Osa jutussa olleista, Mervi Montosen yksityiselämään liittyvistä väitteistä koski seikkoja, joissa yksityisyyden suojan tarve on korostunut. Neuvoston mielestä juttu ei kuitenkaan sisällä Mervi Montosen asema huomioon ottaen sellaisia tietoja, joita ei olisi voinut julkistaa. Tietoa seurustelun päättymisestä ei voida pitää Mervi Montosen yksityiselämää loukkaavana, eikä jutussa paljastettu myöskään kantelijalle haitallisia seikkoja. Jutussa 26.7. lehti esitti kantelun mukaan virheellistä tietoa myös autonomistajasta. Auto on kuitenkin ollut aikaisemmin Mervi Montosen omistuksessa, joten virhe ei neuvoston mieltä antanut aihetta enempiin toimiin. Nimivirhe oli sen sijaan kiistaton, mutta vähäinen, koska Mervi Montonen on omaa sukuaan Tapola, mitä nimeä hänestä on julkisuudessa lähes poikkeuksetta käytetty. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamulehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.