2919/MTV/00

Vapauttava

Televisio-ohjelmassa käsiteltiin monimutkaista Lapin riitaa. Vuoropuhelun aikana kummankin osapuolen näkemykset tulivat riittävän hyvin esille. Vapauttava.

KANTELUKantelun kohteena on MTV3:n 28.4.2000 esittämän Huomenta Suomi –ohjelman osa ”Mistä Lapissa riidellään”. Kantelun mukaan ohjelma oli yksipuolinen ja antoi saamelaisia koskevasta asiasta väärän kuvan ja vääriä tietoja. Ohjelmassa kuultiin vain toista osapuolta eli lappalaisnimikkeen anastaneita suomalaisia henkilöitä. Saamelaisille tai heidän edustajistolleen Saamelaiskäräjille ei tarjottu tilaisuutta osallistua keskusteluun, jossa heitä arvosteltiin. Ohjelmassa oli myös asiavirheitä kuten maininta saamelaisten tulosta Lappiin sata vuotta sitten. Lisäksi ohjelman toimittajien olisi pitänyt ymmärtää, että tekolappalaistaho ei ole tietolähde saamelaistutkimusta ja tekolappalaisten oikeuksia koskevissa asioissa. MTV3:N VASTAUSMTV:n uutis- ja ajankohtaisohjelmien vastaava päätoimittaja Juhani Pekkala kertoo Huomenta Suomen valinneen kevään Lapin kiertueellaan yhdeksi lähetyksen tekopaikaksi Jouni Eiran porotilan. Ohjelmatekijät pyrkivät välittämään mahdollisimman puolueettoman kuvan monimutkaisesta riidasta, ja kaikille osapuolille tarjottiin mahdollisuus tuoda julki omat näkemyksensä. Ohjelmantekijät pyysivät ohjelmaan mukaan mm. tutkija Klemetti Näkkäläjärven sekä tutkija Anni-Siiri Länsmanin, mutta he kieltäytyivät kuten myös eräs Helsingissä asuva saamelainen. Ohjelmassa esiintynyttä Martin Scheiniä saamelaiset pitävät neutraalina asiantuntijana, mutta ei-saamelaisten mielestä hän on hyvinkin saamelaismielinen. Kantelijan argumentointiin saamelaisuudesta ja ei-saamelaisuudesta MTV3 ei ota vastauksessaan kantaa.RATKAISUOhjelma alkoi professori Martin Scheininin haastattelulla. Hän kertoi oman käsityksensä mm. saamelaisten oikeuksien perusteista, jotka tulivat neuvoston mielestä hyvin esille. Lisäksi hän arvioi kiistan toisen osapuolen motiiveiksi kateutta. Hän oletti myös, että poliittisena liikkeenä lapinkyläläisten hanke ei tule onnistumaan. Neuvoston arvion mukaan nimenomaan lapinkyläläiset joutuivat ohjelmassa ensin arvostelun kohteeksi. Tämän jälkeen kuva siirtyi Lappiin, jossa lapinkyläläiset saivat vastata professorin esittämään kritiikkiin. Vuoropuhelun aikana kummankin osapuolen näkemykset tulivat neuvoston mielestä riittävän hyvin esille. Ohjelmantekijät eivät itse ottaneet kantaa kyseiseen kiistaan, vaan he pyrkivät välittämään mahdollisimman puolueettoman kuvan monimutkaisesta riidasta. Lisäksi neuvosto katsoi, että saamelaiskäräjillä on virallinen asema ja siksi velvollisuus sietää normaalia yhteiskunnallista arvostelua.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.