2899/MTV/00

Vapauttava

Televisio-ohjelmassa kerrottiin asuntomurrosta. Varkaan ulkomaalaisuuteen liittynyt toimittajan kommentti oli perusteltu, koska ulkomaalaisuus vaikutti epäsuorasti asiasta tehtyyn syyttämättäjättämispäätökseen. Myöskään ohjelman katuhaastatteluosuus ei ollut ulkomaalaisia syrjivä. Vapauttava.

KANTELUKantelun kohteena on MTV3:n 9.4.2000 esittämä Karpolla on asiaa –ohjelma. Ohjelmassa haastateltiin miestä, jonka asuntoon oli murtauduttu. Kysymykseen, kuka murron oli tehnyt, haastateltava vastasi: ”Hän oli elintasopakolainen”. Haastateltavan mukaan murron tehnyttä miestä ei syytetty mistään. Tämän jälkeen Karpo keskittyi rikoksentekijän syntyperään. Ohjelman ”Mielipiteitä Mikkelistä” –osuudessa Karpo kyseli paikkakuntalaisilta, mitä sellaisille ”muualta tulleille” pitäisi tehdä, jotka tekevät rikoksia Suomessa. Suurin osa vastaajista olisi passittanut heidät takaisin kotimaahansa. Eräs herra olisi vienyt rötöstelijän ”aitan taakse”.Varkaan syntyperä tuotiin kantelun mukaan esille asiaankuulumattomasti. Kantelijan mielestä se tosiasia, että haastateltava ei saanut korvausvaatimuksiaan läpi, ei liittynyt mitenkään kiinni saadun varkaan syntyperään. Se, että varas karkotettiin, mainittiin vain epäsuorasti jutussa haastatellun professorin sanoin. Varsin vähälle huomiolle jätettiin myös ne yleiset rikosoikeudelliset seikat, joiden perusteella syyte voidaan jättää nostamatta.MTV3:N VASTAUSToimittaja Hannu Karpo kertoo ohjelmassa olleen kolmen muun aiheen ohella ”jokamiehen oikeusoppia” –jakso, jossa käsiteltiin mm. varastetusta omaisuudesta maksettua vakuutuskorvausta. Haastattelun toinen osuus sisälsi tiedon syyttämättäjättämispäätöksestä, jossa perusteena oli mm. se, että varas oli ennen oikeuskäsittelyä paennut maasta jäämättä odottamaan turvapaikka-asiansa käsittelyä. Kantelija väittää toimittajan kysyneen, kuka murron oli tehnyt. Tällaista ei kysytty, eikä ohjelmassa kerrottu mitään sellaista, mikä voisi liittää varkaan johonkin kansallisuuteen, rotuun tai alkuperään. Jutusta ei myöskään mistään käy ilmi, että vakuutusyhtiön korvauspäätös ja varkaan syntyperä liittyisivät yhteen. Syyttämättäjättämispäätökseen ulkomaalaisuus sitä vastoin epäsuorasti vaikutti.Ohjelmassa käsiteltiin yleisen keskustelun aiheena olevaa yhteiskunnallista ilmiötä, ja siinä esitettiin anonyymisti käsiteltävään asiaan liittyvät tosiasiaseikat. Tasapuolisuutta ohjelmassa edustivat Helsingin Yliopiston rikosoikeuden professori sekä katuhaastattelut, joissa selkeästi välittyi kansalaisten mielipiteiden koko kirjo.RATKAISUNeuvoston mielestä murron kohteeksi joutuneen miehen haastattelusta ilmeni selvästi, että kyse oli haastateltavan omista mielipiteistä. Toimittaja otti kuitenkin myös oma-aloitteisesti kantaa varkaan ulkomaalaisuuteen toteamalla, että varas oli ”muualta tullut”. Lisäys oli neuvoston mielestä perusteltu, koska ulkomaalaisuus vaikutti epäsuorasti syyttämättäjättämispäätökseen. Maasta karkottaminen ja rikosoikeudelliset seikat, joiden perusteella syyte voidaan jättää nostamatta, tulivat neuvoston mielestä riittävällä tavalla esille Helsingin yliopiston rikosoikeuden professorin haastattelussa. Tiedonvälityksessä on vältettävä stereotyyppisten ja yksipuolisten käsitysten levittämistä eri kansoista ja kansanryhmistä. Mielipidefoorumeilla on kuitenkin voitava keskustella avoimesti ja kriittisesti myös ulkomaalaisiin liittyvistä asioista. Katuhaastatteluissa voidaan samalla tavoin kuin lehtien yleisönosastoissa julkaista subjektiivisia näkemyksiä eri asioista.Nämä seikat huomioon ottaen ohjelma ei neuvoston mielestä ollut yksipuolinen eikä asenteellinen. Se saattoi kuitenkin olla jossain määrin johdatteleva ja tarkoituksellisesti rakennettu. Tältä osin kyse on kuitenkin tyylilajista, johon neuvosto ei ota kantaa.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.