2895/SL/00

Vapauttava

Yleisönosastokirjoituksen taustalla oli paljon julkisuutta saanut yhteiskunnallinen riita-asia. Siitä voitiin esittää myös kyseisen kirjoituksen mukaisia mielipiteitä. Hankkeen vastustajat, joihin kirjoituksessa viitattiin, eivät olleet kirjoituksesta yksilöitävissä. Vapauttava.

KANTELUKantelun mukaan Lapin Kansa on julkaissut vuoden 2000 kevään aikana arveluttavia Vuotos-hanketta käsitteleviä mielipidekirjoituksia, joiden kohteena ovat olleet Vuotos-hankkeen vastustajat. Kantelun liitteenä olevan esimerkkikirjoituksen mukaan ”Vuotos-hankkeen vastustajat ovat osaltaan syyllisiä Koillis-Lapin autioitumiseen”. Koko Lapin näivettäminen on kirjoittajan mielestä ”ekofasistien” aikaansaamaa. Haaparantalaisten kirjoittaja toivoo menemään itään: ”Siellä ei vain päätä silitetä, se leikataan pois”. Kantelijan mielestä kaikille lappilaisille on selvää, että kirjoituksessa uhkaillaan viittä tunnistettavissa olevaa Vuotos-hanketta aktiivisesti vastustanutta henkilöä.LEHDEN VASTAUSLapin Kansan päätoimittaja Heikki Tuomi-Nikula kertoo, että taistelua Vuotoksen altaasta on käyty lehden keskustelupalstalla pian 40 vuoden ajan. Keskustelussa ei ole rajoitettu kummankaan osapuolen mielenilmauksia. Asiaan liittyviä mielipiteitä tullaan julkaisemaan myös jatkossa siihen asti, kunnes tehdään lopullinen päätös siitä, rakennetaanko Vuotos vai ei. Tässä tapauksessa Lapin Kansa on sallinut poikkeuksellisen runsaan ja värikkään mielipiteenvaihdon asiassa, jossa tunteet ja järki, faktat ja fiktiot, menevät usein iloisesti sekaisin. Yleisönosastovirrasta poimittu yksittäinen kirjoitus henkilöityy kantelijan mukaan viiteen Vuotoksen vastustajaan aivan kuin muita vastustajia ei olisikaan. Päätoimittaja Tuomi-Nikulan mukaan vastustajia on paljon enemmän ja myös kuuluisampia kuin kantelijan luettelemat. RATKAISUHyvä journalistinen tapa ei rajoita mielipiteen ilmaisemisen vapautta. Siihen sisältyy pyrkimys edistää keskustelua ja tiedonkulkua, mutta myös vastuu tiedonvälityksessä noudatettavista periaatteista ja menettelytavoista. Tiedotusvälineet voivat käsitellä yhteiskunnallisia kiistakysymyksiä myös sillä tavoin, että yksityiset kansalaiset saavat niissä esittää omia mielipiteitään ja värikästäkin arvostelua. Päätoimittajan tulee kuitenkin niidenkin osalta huolehtia siitä, ettei hyvää journalistista tapaa rikota.Kantelun kohteena olevan yleisönosastokirjoituksen taustalla on paljon julkisuutta saanut yhteiskunnallinen riita-asia, josta voidaan esittää myös kyseisen kirjoituksen mukaisia mielipiteitä. Neuvosto piti kirjoituksen ilmaisuja kuvaannollisina, mutta katsoi, että aivan ongelmattomia tällaiset mielipiteet eivät ole, koska joku saattaa tulkita ne yllytykseksi. Vuotoksen vastustajat, joihin kirjoituksessa viitattiin, eivät neuvoston mielestä olleet kirjoituksesta kuitenkaan yksilöitävissä. Näillä perusteilla ja kun kyse on myös maku- ja tyylikysymyksistä, Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.