2892/MTV/00

Vapauttava

Televisio-ohjelmassa esitettiin musiikkivideo, joka kantelun mukaan sisälsi väkivaltaa ja saatananpalvontaa. Neuvoston mielestä video ei sisältänyt sellaista väkivalta- tai muuta aineistoa, jota ei olisi voinut esittää. Vapauttava.

KANTELUMTV3:n Jyrki-ohjelmassa esitettiin 10.3.2000 iltapäivällä musiikkivideo, joka kantelun mukaan sisälsi väkivaltaa ja saatananpalvontaa. Kantelija pitää ohjelmaa siinä esitetyn videon vuoksi hyvän journalistisen tavan vastaisena. Lisäksi kantelija pyytää neuvoston arviota Jyrki-ohjelmassa 23.12.1998 esitetystä musiikkivideosta. MTV3:N VASTAUSMTV Oy:n varatoimitusjohtaja Tauno Äijälä kertoo Jyrkin olevan musiikkia, trendejä ja elokuvia käsittelevä foorumi, jossa kipeitäkään asioita ei tarvitse peittää tai haudata. Avoimuus ja musiikin käsitteleminen musiikkina objektiivisesti on Jyrkin perusajatus, joka ei sulje pois main streamin ulkopuolisiakaan tekijöitä. Jyrkissä esitettävät musiikkivideot eivät ole esillä edustamansa ideologian takia, vaan palvellakseen mahdollisimman monien eri musiikin tyylien kuulijoita. Tapauksissa, joissa videon kuvallinen ilmaisu ei täytä hyvän moraalin rajoja, videota ei esitetä. Kantelun kohteena olevan videon esittäjä, Dimmu Borgir yhtye, edustaa omalta osaltaan monimuotoisen metallimusiikin black- ja death-genreä. Yhtyeen Mourning Palace –kappaleen sanoituksen sisältö ei tue Suomessa valtauskontona toimivan kristillisen kirkon näkemyksiä. Äijälän mukaan Jyrkillä ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia määrätä erilaisten ajatusten olemassaolon oikeutta – ei puolesta eikä vastaan. Vaikka Jyrkin suhtautuminen black ja death –metalliin liitettäviin lieveilmiöihin on ehdottoman kielteinen, ohjelman perusideologia kuitenkin oikeuttaa myös black ja death –metallin esittämisen. Jos erilaisista suuntauksista ja asioista ei voida keskustella tai niitä ei voida käsitellä päivänvalossa avoimesti, olemme Äijälän mukaan menossa huonompaan suuntaan. RATKAISUNeuvosto käsitteli kantelun 10.3.2000 esitetyn ohjelman osalta. 23.12.1998 esitetyn ohjelman neuvosto jätti sääntöjensä nojalla vanhentuneena tutkimatta. Väkivaltaisten ja raaistavien kuvien julkaiseminen sensaationhakuisesti, ilman tiedonvälitystä edistävää yleistä merkitystä, rikkoo hyvää journalistista tapaa. Väkivallan kuvaaminen ei kuitenkaan ole moitittavaa silloin, kun se totuudenmukaisen tiedonvälityksen ja yleisen edun takia on tarpeen.Neuvoston mielestä nyt puheena oleva ohjelma siinä esitettyine videoineen ei sisältänyt sellaista väkivalta- tai muuta aineistoa, jota ei olisi voinut esittää. Toimittajat esittelivät toivevideon asiallisesti tuoden esille myös lievän paheksuntansa. Näillä perusteilla, ja kun kyse on musiikkivideon sisällön osalta ensisijaisesti tyyli- ja makukysymyksistä sekä taiteellisesta ilmaisusta, Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.