2884/MTV/00

Vapauttava

Ohjelmassa raportoitiin aihepiiristä, joka liittyi välimiesoikeuden käsiteltävänä olevaan asiaan. Ohjelmantekijät eivät käyttäneet asemaansa väärin, koska he eivät olleet tietoisia kyseisestä käsittelystä. Ohjelmassa oli yksi kiistaton virhe, jolla ei kuitenkaan ollut ohjelman kokonaisuuden kannalta ratkaisevaa merkitystä. Vapauttava.

KANTELUMTV:n ”45 min” –ohjelmassa 25.1.00 kerrottiin musiikinesityskorvauksista. Kantelijan mukaan ohjelma antoi Teostosta ja korvausten tasosta virheellisen kuvan. Lisäksi tiedotusväline puhui ohjelmassa omassa asiassaan, koska MTV:n televisionlähetysten musiikkiesityskorvausten määrä on parhaillaan osapuolten yhteisestä sopimuksesta välimiesoikeuden käsiteltävänä.Ohjelman juonnossa annettiin ymmärtää, että tekijänoikeuden valvontajärjestöt kehittävät ja keksivät uusia laskutusperusteita tekijänoikeusmaksujen perimiseksi. Todellisuudessa tekijänoikeus-korvausten laskuttaminen perustuu eduskunnan säätämään tekijänoikeuslakiin, eikä Teostolla tai Gramexilla ole mahdollisuuksia ”keksiä tai kehittää” mitään sellaisia laskutusperusteita, joiden perusta ei sisälly lakiin. Ohjelmassa esiintynyttä Teoston jäsentä haastateltiin ohjelmaa varten aiheesta miten Teosto on hänen mielestään vuosien varrella muuttunut. Haastattelua käsiteltiin siten, että siitä esitettiin vain jäsenen vastauksen alkuosa, jossa jäsen arvioi Teoston menneisyyttä. Ohjelmassa haastatellun paikallisradioaseman ohjelmapäällikön annettiin ohjelmassa kertoa totuudenvastaisesti, että hänen asemansa olisi maksanut Teostolle ja Gramexille viime vuonna lähes 13 miljoonaa markkaa. Oikea summa on noin 1,5 miljoonaa markkaa. Lisäksi ohjelman lopussa todettiin sen yhteydessä esitettyjen musiikkipätkien maksaneen MTV:lle ”vajaat kolme tonnia”, vaikka todellisuudessa Teostokorvaus oli noin 820 markkaa. MTV3:N VASTAUSMTV Oy:n vastaava päätoimittaja Juhani Pekkala kertoo vastauksessaan, että musiikinesityskorvaukset otettiin ohjelman aiheeksi puhtaasti niiden yhteiskunnallisen kiinnostavuuden vuoksi. Ohjelman tuottaja ja toimittaja eivät edes tienneet, että MTV ja Teosto ovat välimiesoikeudessa musiikinesityskorvausten määrästä. Ohjelma ei ollut asenteellinen vaan kriittinen. Maininnalla ”keksivän ja kehittävän uusia laskutusperusteita” viitattiin taannoisiin korvausvelvollisuuden laajennuksiin busseissa, takseissa, partureissa, kännykän hälytysäänissä jne. Ohjelmassa esiintynyt Teoston jäsen kertoi, millainen Teosto oli ennen, kun taas toimittaja kertoi omassa spiikissään faktat Teoston nykyisestä toiminnasta. Nykytilaa ei siis sivuutettu, vaikka kaikki Teoston jäsenen lausunnot eivät mahtuneetkaan ohjelmaan.Toimittaja ei osannut epäillä paikallisradion ohjelmapäällikön ilmoittamaa korvaussummaa. Haastateltava katsoi sen tietokoneelta kesken haastattelun ja ilmoitti luvun, 13 miljoonaa, suoraan kameralle. Oikea luku oli 1,3 miljoonaa. Virhe paljastui ohjelmantekijöille vasta merkittävästi lähetyksen jälkeen. MTV maksoi Teostosta käsitelleestä jutusta musiikin tekijänoikeuskorvauksia eri tahoille 2.897 markkaa, joten ”vajaat kolme tonnia” oli aivan oikea ilmaisu. Korvausten ei väitettykään menevän vain Teostolle, vaan juontaja totesi, että ”äsken kuullut musiikkipätkät maksoivat ohjelmalle vajaat kolme tonnia”. RATKAISUHyvä journalistinen tapa edellyttää, että tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut tehdään journalistisin perustein. Mikään ei kuitenkaan estä tiedotusvälinettä käsittelemästä myös omaan toimintaansa vaikuttavia seikkoja ja yhteiskunnallisia ilmiöitä. Tässä tapauksessa ohjelman aiheena oli yhteiskunnallisesti kiinnostava asia – musiikinesityskorvaukset. Siitä, että musiikkiesityskorvausten määrä oli parhaillaan MTV ja Teoston yhteisestä sopimuksesta välimiesoikeuden käsiteltävänä, ohjelmantekijät eivät olleet tietoisia. Näillä perusteilla neuvosto katsoo, että ohjelmantekijät eivät käyttäneet asemaansa väärin, vaikka raportoivatkin aihepiiristä, joka liittyi välimiesoikeuden käsiteltävänä olevaan asiaan. Ilmaus, jonka mukaan tekijänoikeusjärjestöt ”keksivät ja kehittävät uusia laskutusperusteita” oli kärjekäs. Neuvoston mielestä uusien laskutusperusteiden suunnittelua ja lakien soveltamista voidaan kuitenkin kuvailla myös sanoilla ”keksiä ja kehittää”. Vaikka Teoston jäsenen haastattelusta käytettiinkin vain sen Teoston historiaa käsitellyt osa, ei nykytilaa kuitenkaan sivuutettu, koska toimittaja kertoi spiikissään tosiasiat Teoston nykyisestä toiminnasta.Summa, jonka MTV kertoi maksaneensa Teostoa käsitelleestä jutusta musiikin tekijänoikeuskorvauksina, ilmoitettiin oikein. Sen sijaan paikallisradion ohjelmapäällikön ilmoittamaan korvaussummaan sisältyi selvä ja kiistaton virhe. Hyvän journalistisen tavan mukaan virheellinen tieto on viipymättä oikaistava joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa. MTV:n olisikin pitänyt oikaista virhe viipymättä sen jälkeen, kun se huomattiin. Koska virheellä ei kuitenkaan ollut ohjelman kokonaisuuden kannalta ratkaisevaa merkitystä, neuvosto ei ryhtynyt asian suhteen enempiin toimiin.