2883/SL/00

Vapauttava

Uutisessa referoitiin kaupunginhallituksen päätöstä. Uutisessa ei ollut oikaistavaa, eikä uutinen tuonut kantelijalle vastineoikeutta. Kantelijan lehdelle lähettämä teksti oli mielipidekirjoitus, jonka julkaisemisesta lehti sai vapaasti päättää. Vapauttava.

KANTELUKymen Sanomat julkaisi 29.2.2000 uutisen, jossa kerrottiin Kotkan kaupunginhallituksen edellisenä päivänä tekemistä päätöksistä. Uutisen mukaan ”kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Asko Kerviselle (kantelija), että Sibeliuksen puiston uudistamissuunnittelussa ei ole huomautettavaa”. Kantelijan mielestä uutisessa olisi pitänyt perustella, miten hän liittyi uutiseen, jossa hänen nimensä mainittiin asiayhteydestä irrallisena. Kantelija lähetti lehdelle vastineen, jossa hän selvitti uutisen taustoja. Lehti ei julkaissut vastinetta. Kantelijan mielestä lehti on menettelyllään rajoittanut sananvapautta ja vastineoikeutta.LEHDEN VASTAUSKymen Sanomien vastaava päätoimittaja Markku Espo kertoo, että kantelun aiheuttanut juttu oli uutinen Kotkan kaupunginhallituksen edellisenä päivänä tekemistä päätöksistä. Uutisen ”Lyhyesti” –osiossa kerrottiin mm. ilmoituksesta, jonka kaupunginhallitus oli päättänyt lähettää Asko Kerviselle. Vaikka jutun alussa ei lukenut, että Kervinen oli tehnyt valituksen ja oikaisuvaatimuksen, lukija kykeni oivaltamaan, että juuri siitä oli kysymys. Tiedossa ei ollut mitään oikaistavaa, eikä Kervistä käsitelty uutisessa tavalla, joka aiheuttaisi vastineoikeuden. Vastine olisi voitu julkaista yleisönosastossa mielipiteenä. Kervisen mielipiteitä Sibeliuksen puiston kunnostuksen suunnittelusta on kuitenkin julkaistu lehdessä jo aikaisemmin, joten lehti ei katsonut aiheelliseksi antaa palstatilaa samojen seikkojen toistamiselle.RATKAISUKantelun aiheuttanut uutinen julkaistiin lehden kunnallisasioita käsittelevällä palstalla. Uutisessa referoitiin kaupunginhallituksen päätöstä. Uutisessa ei ollut oikaistavaa, eikä uutinen tuonut kantelijalle vastineoikeutta. Neuvosto katsoi, että kantelijan lehdelle lähettämä teksti oli mielipidekirjoitus, jonka julkaisemisesta lehti sai vapaasti päättää. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kymen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.