2873/PL/00

Vapauttava

Koulun oppilaiden tekemän jutun yhteydessä julkaistussa graafisessa kuvaajassa oli virhe, jonka lehti oikaisi seuraavassa numerossa. Toimituksen valitsemassa valokuvassa ja kuvatekstissä ei ollut moitittavaa. Vapauttava.

KANTELUKuorevesi – Mänttä – Vilppula –lehti julkaisi 19.11.1999 paikkakunnan yläasteen 9. luokan oppilaiden tekemän artikkelin, jossa kerrottiin luokan oppilaiden perehtymisestä Kuoreveden kunnallishallintoon ja oppilaiden sisäisen kansanäänestyksen tuloksesta. Jutun otsikkona oli ”Kuoreveden tilanne kiinnostaa myös nuoria”. Jutussa kiinnitettiin erityistä huomiota paljon polemiikkia herättäneeseen Kuoreveden ja Jämsän kaavailtuun yhdistymiseen, josta järjestettiin neuvoa-antava kansanäänestys jutun ilmestymisen jälkeen.Jutun yhteydessä julkaistun graafisen kuvaajan mukaan yli puolet oppilaista vastusti yhdistymistä. Tosiasiassa yli puolet kannatti yhdistymistä. Tiedot oli toimitettu lehdelle oikein, mutta kuvaajassa luvut sotkeentuivat. Lisäksi jutun yhteydessä julkaistiin valokuva, joka ei millään tavalla liittynyt oppilaiden toimintaan. Oppilaitten nimissä julkaistu kuvateksti puolestaan vähätteli nuorten kunnallispolitiikkaa kohtaan tuntemaa kiinnostusta ja yritti kantelijan mielestä mitätöidä uutisen sisällön. Kuvatekstin mukaan ”Jämsän ja Kuoreveden kuntaliitosta koskeneissa yleisötilaisuuksissa ei juuri nuoria ole näkynyt. Mutta mielipiteitä on kysyttäessä heilläkin, vaikka valtaosa nuorista ei asiaan vielä osaakaan kantaa ottaa”. Kantelija lähetti lehdelle oikaisun, joka julkaistiin lehden seuraavassa numerossa 23.11.1999. Oikaisun yhteydessä julkaistiin oikeilla luvuilla varustettu graafinen kuvaaja, minkä lisäksi oikaisussa todettiin, että ”jutun kuvavalinta ja kuvateksti olivat toimituksen, ei oppilaiden”. Kantelijan mielestä oikaisu oli kuitenkin puutteellinen sisältönsä ja kuvaajan epäselvyyden vuoksi. Oikaisussa ei myöskään kerrottu kuvan ja kuvatekstin sopimattomuudesta kyseisen uutisen yhteyteen. Juttu julkaistiin vasta 13 päivän kuluttua siitä, kun se oli toimitettu lehdelle, eivätkä jutussa olleiden virheiden korjaukset ehtineet yleisön tietoisuuteen ennen varsinaista kansanäänestyspäivää 21.11.LEHDEN VASTAUSKuorevesi-Mänttä-Vilppula –lehden päätoimittaja Lauri Åkerman kertoo lehden sopineen Sanomalehti koulussa –projektiin puitteissa kantelijan kanssa jutunteosta, mutta julkaisemisen ajankohdasta ei sovittu. Sähköpostitse toimitetun aineiston graafiset kuvaajat eivät avautuneet toimituksessa, joten kuvaajat jouduttiin tekemään lehden toimesta käsin. Työssä tapahtui virhe, jonka lehti oikaisi.Nuorten jutussa olleen kuvan ja kuvatekstin osalta ratkaisu oli lehden. Koska lehdellä ei ollut käytössä kuvaa nuorten paneelitilaisuudesta, lehti julkaisi kuvan kunnan yleisestä paneelikeskustelusta, joka käsitteli samaa aihetta kuin nuorten tilaisuus. Kuva tai sen teksti eivät loukanneet oppilaiden sinänsä ansiokasta juttua, eivätkä oppilaat esittäneet oikaisuvaatimusta.RATKAISUKuvien ja kuvatekstien on oltava sopusoinnussa jutun kirjoittajan alkuperäisen tarkoituksen ja jutun alkuperäisen sävyn kanssa. Tässä tapauksessa lehti julkaisi oppilaiden kirjoittaman jutun yhteydessä valokuvan, joka oli otettu yhdestä Jämsän ja Kuoreveden kuntaliitosta koskeneesta yleisötilaisuudesta. Kuva liittyi oppilaiden juttuun, joka käsitteli Jämsän ja Kuoreveden kuntaliitosta. Kuvanottamispaikka ilmeni kuvatekstistä. Kuvassa sinällään ei ollut mitään moitittavaa. Neuvoston mielestä kuvatekstikään ei vähätellyt nuorten kunnallispolitiikkaa kohtaan tuntemaa kiinnostusta.Jutun yhteydessä julkaistussa graafisessa kuvaajassa oli virhe, jonka lehti oikaisi seuraavassa numerossa tuoden esille myös sen, että jutun kuvavalinta ja kuvateksti olivat toimituksen, ei oppilaiden. Neuvoston mielestä oikaisu tehtiin journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla viipymättä ja kattavasti.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kuorevesi – Mänttä – Vilppula –lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.