2871/PL/00

Langettava

Lehti julkaisi Poliisi tiedottaa -palstalla kaksi valokuvaa ja tekstin, jossa etsittiin kuvissa esiintyvää miestä. Miehen henkilöllisyys paljastui yhteydessä, joka saattoi hänet kielteiseen valoon. Langettava.

KANTELUIijokiseutu julkaisi 9.12.1999 Poliisi tiedottaa –palstalla etsintäkuulutuksen, jonka yhteydessä julkaistiin kuva miehestä ja henkilöautosta, jolla kuvassa esiintynyt mies oli ollut jutun mukaan liikkeellä. Toisessa kuvassa näkyi myös kuvanottamishetken kellonaika, joka kantelun mukaan osoittaa, että kuvassa näkyvä henkilö, toinen kantelija, oli normaalisti menossa maksamaan polttoainetta huoltoasemalle. Kuvan julkaisemisen seurauksena häneltä on kysytty, mitä hän on tehnyt, kun poliisi ja lehti ovat näin menetelleet. LEHDEN VASTAUSIijokiseudun päätoimittaja Kari Wunsch kertoo, että poliisi oli toimittanut jutun kuvineen lehdelle ja julkaiseminen perustui poliisin ”virka-apupyyntöön”. Poliisi perusteli julkaisupyyntöään sillä, että kyseiseen kyläkauppa/huoltoasemaan oli tehty useita murtoja, ja poliisi uskoi kuvien esittämän henkilön liittyvän vahvasti juttuun. Kuvassa näkyneen miehen äiti, toinen kantelija, vaati päätoimittajaa kirjoittamaan asian johdosta vastineen. Tähän päätoimittaja ei suostunut, mutta hän tarjosi äidille mahdollisuutta esittää oman näkökulmansa asiaan. Tätä oikeutta äiti ei halunnut käyttää. Kuvassa näkynyt mies otti päätoimittajaan yhteyttä vasta viikkoja jutun julkaisemisen jälkeen. Hän ei esittänyt selviä vaateita vaan keskustelu käytiin yleisellä tasolla. Keskustelussa päätoimitta totesi, että oikaisuvaatimus pitäisi tehdä henkilökohtaisesti ja heti. Samalla päätoimittaja katsoi, ettei jutussa ollut oikaistavaa. Jutussa ei syytetä ketään ja kun lehti julkaisi päiväsaikaan otetun kuvan, voi lukija tulkita poliisin etsivän esimerkiksi todistajaa. RATKAISUJournalistin ohjeiden mukaan henkilökuvien julkaisemisessa on noudatettava huolellisuutta. Kuvaa ei pidä käyttää harhaanjohtavasti eikä loukkaavassa yhteydessä. Tässä tapauksessa lehti julkaisi Poliisi tiedottaa –palstalla kaksi valokuvaa ja tekstin, jossa etsittiin kuvissa esiintyvää miestä. Mies oli kuvista tunnistettavissa. Kuvat oli otettu kyläkaupan videovalvontakameralla, ja kuvat oli toimitettu poliisin käyttöön. Vaikka kyseessä ei varsinaisesti ollut etsintäkuulutus eikä jutussa väitetty kantelijan syyllistyneen rikokseen, voidaan kantelijan katsoa asiayhteyden vuoksi leimautuneen kielteisellä tavalla jopa niin, että lukija voi tulkita poliisin etsivän häntä rikoksentekijänä.Lehden mukaan julkaiseminen perustui poliisin ”virka-apupyyntöön”. Neuvosto korostaa, että tiedotusvälineen vastuu ei vähene, vaikka julkaisupyyntö olisi tullut poliisilta. Vaikka etsintäkuulutuksen julkaiseminen perustuisi viranomaisen pyyntöön, tiedotusvälineen on harkittava julkaisemista jokaisessa yksittäistapauksessa erikseen. Tässä tapauksessa tiedotusväline toimi neuvoston mielestä harkitsemattomasti paljastaessaan tavallisen kansalaisen henkilöllisyyden epämääräisellä tavalla yhteydessä, joka saattoi hänet kielteiseen valoon. Jos viranomaisten antamia valokuvia julkaistaan, tekstistä on käytävä ilmi perusteet kuvan julkaisemiselle.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo Iijokiseudun rikkoneen tässä asiassa hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.