2860/SL/00

Vapauttava

Uutinen ei tuonut haastatellulle vastineoikeutta. Hänen yleisönosastolle lähettämänsä oikaisu oli mielipidekirjoitus, jonka julkaisemisesta lehti sai vapaasti päättää. Vapauttava.

KANTELUPohjalainen julkaisi 20.10.1999 uutisen, jossa kerrottiin VPS:n johdon ja seuran kannattajien välisiä erimielisyyksiä otsikolla ”VPS:n johto ja fanit eri mieltä viinankäytöstä”. Jutun mukaan kantelija olisi haastattelussa todennut ”yhden fanin olleen liigakarsintaottelussa tanakasti kännissä, muut olivat sopivasti” ja ”ettei hän voi hyväksyä pelaajien lepsua asennetta”.Kantelija kiistää kyseiset kommentit ja kertoo, että hän ei ole koskaan antanut VPS:n kannattajien alkoholinkäyttöä koskevaa haastattelua. Hän jutteli jutun tehneen Pohjalaisen urheilutoimittajan kanssa menneestä kaudesta, fan clubin tulevaisuudesta ja tunnelmista ennen ratkaisevaa karsintaottelua. Toimittaja antoi kantelijan ymmärtää, että puhelinhaastattelu olisi osa toisen karsintaottelun ennakkopuffia, mutta juttu käsitteli kuitenkin ainoastaan VPS:n johdon ja kannattajien välistä keksittyä välirikkoa.Jutussa olleiden epäkohtien ja valheiden johdosta kantelija laati vastineen, jossa hän oikaisi virheelliset tiedot. Vastine jätettiin julkaisematta ilman että julkaisematta jättämisen syistä olisi neuvoteltu kantelijan kanssa. Kantelun mukaan vastine oli julkaisukelpoinen.LEHDEN VASTAUSPohjalaisen päätoimittaja Kari Mänty katsoo, että kantelu vääristelee tapahtumien kulkua. Jutussa toimittaja kirjoitti fani-porukan koheltamisesta Pukinmäen urheilukentän katsomossa väittämättä, että kyseessä olisi VPS:n virallinen fan club. Jutussa kysyttiin myös VPS:n puheenjohtajan mielipidettä Pukinmäen tapahtumista. Kun puheenjohtaja ilmoitti ripittävänsä fanien johtoa, oli itsestään selvää, että toimittaja pyysi fan clubin puheenjohtajan, siis kantelijan, kommenttia. Kantelijan väitteet siitä, että hän ei olisi saanut tietää mihin yhteyteen hänen vastauksensa liitetään ja että toimittaja olisi sepittänyt haastattelun, eivät vastaa totuutta.Kantelija otti jutun ilmestymisen jälkeen yhteyttä mielipideosaston toimittajaan tarjoten oikaisua, jossa hän kiisti puhuneensa jutun tehneelle toimittajalle mitään sellaista, mitä lehdessä oli julkaistu. Lehti päätyi ehdottamaan kantelijalle uutta juttua, jossa kerrottaisiin fan clubista. Kantelija kuitenkin ilmoitti, ettei halua osallistua jutun tekemiseen.RATKAISUPohjalaisessa kerrottiin jalkapallojoukkueen fanien alkoholinkäytöstä. Jutussa haastateltiin fan clubin puheenjohtajaa, joka teki asiasta kantelun. Kantelun mukaan puheenjohtajan sanomaksi oli laitettu kommentteja, joita hän ei ollut lausunut. Hän ei myöskään saanut tietää, millaisessa yhteydessä hänen haastatteluaan käytetään. Vastauksessaan lehden päätoimittaja kiisti kantelijan väitteet.Neuvosto totesi, että osapuolten kertomukset ovat haastattelua koskevissa kysymyksissä toisilleen täysin vastakkaiset. Neuvosto ei voi tuomioistuimen tavoin kuulla ja arvioida osapuolten kertomusten luotettavuutta eikä muutenkaan selvittää, mitä osapuolten välillä tosiasiallisesti keskusteltiin. Tästä johtuen neuvosto ei voi lausua haastattelun osalta kantaansa. Kantelijan mukaan hänen vastineensa jätettiin julkaisematta neuvottelematta siitä hänen kanssaan. Journalistin ohjeiden mukaan vastineen korjaamisesta on neuvoteltava kirjoittajan kanssa, ellei vastine ole sellaisenaan julkaisukelpoinen. Neuvoston mielestä juttu ei kuitenkaan synnyttänyt kantelijalle vastineoikeutta. Kantelijan yleisönosastolle lähettämän oikaisun neuvosto tulkitsi mielipidekirjoitukseksi, jonka julkaisemisesta lehti sai vapaasti päättää. Lisäksi neuvosto otti huomioon sen, että lehti tarjoutui tekemään jatkojutun, mutta kantelija ei halunnut osallistua jutun tekemiseen.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Pohjalainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.