2847/4/99

Vapauttava

TV-pakinan aiheena oli alatyylisten ilmaisujen vakiintuminen suomalaiseen kielenkäyttöön. Pakinan kuvituksena käytettiin kaupungin esittelyvideoon kuvattua materiaalia. Kuvassa näkyneet kantelijat eivät olleet ulkopuolisten tunnistettavissa suoraan ohjelmasta. Vapauttava.

KANTELURuutunelonen esitti 9.11.1999 Rikosraportti-ohjelman, jossa toimittaja kertoi alatyylisten ilmaisujen vakiintumisesta suomalaiseen kielenkäyttöön. Jutun kuvamateriaalina käytettiin erään kaupungin esittelyvideoon kuvattua materiaalia, jossa kantelijat näkyvät ravintolan baaritiskillä. Kuvaushetkellä kantelijat olivat yksityisluontoisessa tilanteessa ravintolan sisällä, joten kuvamateriaalia ei olisi pitänyt käyttää yleisenä kuvana ravintolaillasta. Juuri ennen kuin kuva siirtyy kantelijoihin, pakinoitsija sanoo: ”Sillä onhan olemassa vitun huonon fuckin lisäksi myös vitun hyvä fuck, kuten myös Suomessa hyvin tiedetään”. Kuva siirtyy kantelijoihin baaritiskillä ja pakinoitsija jatkaa: ”Kaikki fuckit eivät siis ole solvauksia, vaan fuckin käyttö on hienovaraista taidetta. Jotkut jopa rakastavat toisiaan niin vitusti.” Kantelijoiden mielestä kuvamateriaalia käytettiin heitä halventavalla tavalla. Kantelijat korostavat, että kuvauslupa ja oikeus kuvan käyttöön oli annettu alun perin täysin erilaiseen yhteyteen – kaupungin esittelyvideoon.Vaikka kantelijoiden kasvoja ei suoranaisesti näy edestä, he ovat mielestään kuitenkin ohjelmasta tunnistettavissa. Tunnistamista edesauttaa se, että kaupungin esittelyvideossa, jota on esitetty yleisesti kaupungin omissa yleisissä tapahtumissa, myös kasvot näkyvät.NELOSEN VASTAUSNelosen vastaava päätoimittaja Pauli Aalto-Setälä kertoo tv-pakinan käsitelleen hovioikeuden tuoretta rikesakkopäätöstä ”fuck you” –ilmaisun käytöstä. Ravintolakuvaa käsiteltiin kuvattujen tunnistamisen estämiseksi ns. mosaiikkitekniikalla. Missään vaiheessa ravintolassa olevien ihmisten kasvoja ei kuvaa käsittelemättä näytetty. Päätoimittaja Aalto-Setälän mukaan kymmenen vuotta sitten kuvattuja vanhoja hiuslaitteita tai vaatteita ei enää ohjelman lähetyshetkellä pysty yhdistämään kantelun tehneisiin henkilöihin.RATKAISURikosraportin esittämän tv-pakinan kritiikin kohteena oli alatyylin ilmaisuja sisältävä kielenkäyttö. Jutun kuvituksena käytettiin mm. erään kaupungin esittelyvideoon kuvattua materiaalia, jossa kantelijat näkyvät ravintolan baaritiskillä. Neuvoston mielestä kantelijat eivät olleet ulkopuolisten tunnistettavissa suoraan ohjelmasta. Kantelijat tunnistivat kuitenkin itse itsensä yhteydessä, joka ymmärrettävästi loukkasi heitä. Kuvamateriaalin julkaisemisessa on noudatettava tarkkaa harkintaa ja huolellisuutta. Kuvaa ei pidä käyttää harhaanjohtavasti eikä loukkaavassa yhteydessä. Tämä koskee myös arkistomateriaalia. Koska kantelijat eivät kuitenkaan olleet suoraan ohjelmasta ulkopuolisten tunnistettavissa eikä pakinan kritiikki kohdistunut heihin, ei kuvamateriaalin julkaisemiselle ollut estettä. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ruutunelonen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.