2817/IL/99

Langettava

KANTELUPorin Sanomat julkaisi 8.9.1999 A. Ahneen pakinan, jonka otsikkona oli ”Ibrahim toinen”. Kantelijan mielestä pakinan muoto ja sisältö on Suomeen kotiutuvia ulkomaalaisia loukkaava ja kaikin puolin sopimaton. Kirjoitus leimasi somalit tukien avulla eläviksi sosiaalipummeiksi, joilla on omituisia tapoja.Pakinan mukaisia asiavirheitä toistamalla vahvistetaan kirjoituksessa esitettyjä kliseitä. LEHDEN VASTAUSPorin Sanomien päätoimittaja Markku Kontto kertoo, että A. Ahne –nimisellä pakinapalstalla käsitellään yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita huumorin keinoin. Pakinoiden kirjoitustyyli on yleensä normaalia uutistekstiä kärkevämpää ja sanankäytöltään sallivampaa. Kyseisessä pakinassa vitsaillaan nimenomaan suomalaisten kustannuksella. Kritiikin kohteena on vain ja ainoastaan suomalainen sosiaaliturva ja suomalaisten vääristyneet käsitykset ulkomaalaisista. Pakinan tarkoituksena ei ollut loukata maahamme kotiutuvia ulkomaalaisia.Pakinan julkaisemisen jälkeen kantelijan edustajat ottivat yhteyttä lehden konttoriin luvaten tulla käymään lehden toimituksessa keskustellakseen asiasta päätoimittajan kanssa. Päätoimittajaan ei oltu suoraan yhteydessä eikä oikaisua tai vastinetta vaadittu. Kun mitään vierailua ei tapahtunut päätoimittaja otti oma-aloitteisesti yhteyttä kantelijayhdistyksen puheenjohtajaan tarkoituksenaan tarjota vastineoikeuden käyttöä. Puheenjohtaja ei ottanut asiaan kantaa, vaan pyysi soittamaan yhdistyksen toiminnanjohtajalle, jota päätoimittaja ei yrityksistä huolimatta tavoittanut.RATKAISUPorin Sanomien pakina oli laadittu kirjeen muotoon. Kirjeessä kuviteltu somalipoika, Ibrahim, kertoi veljelleen Abdullahille, kuinka helppoa Suomessa on elää sosiaalitukien varassa työtä tekemättä. Pakinan mukaan somali saa sitä enemmän rahaa, mitä enemmän hänen suomalainen vaimonsa saa lapsia, ja uuden parketin somali saa kaupungilta veloituksetta heti vanhan parketin tuhottuaan. Merkkivaatteet, joihin suomalaisilla ei ole varaa, somali saa pakinan perusteella ilmaiseksi sosiaalitoimistosta.Neuvosto totesi, että pakinoissa voidaan hyväksyä kärjistyksiä, jotka muussa yhteydessä katsottaisiin hyvän journalistisen tavan vastaisiksi. Pakinoissa on myös voitava käsitellä kaikkia asioita, myös eri kansallisuuksia ja ryhmiä. Hyvän journalistisen tavan mukaan kansallisuutta ei kuitenkaan pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti. Neuvoston mielestä A. Ahneen pakina oli muodoltaan ja sisällöltään ulkomaalaisia ja erityisesti somaleja loukkaava. Pakinan kritiikin kärki ei kohdistunut viranomaisten toimintaan vaan Suomeen muuttaneisiin ulkomaalaisiin tavalla, joka on omiaan vahvistamaan ennakkoluuloja ja kielteistä suhtautumista maahanmuuttajiin. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo Porin Sanomien rikkoneen tässä asiassa hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.