2796B/IL/99

Vapauttava

KANTELUKotkansilmä pohti 30.6.1999 Kyllikki Kymin palstalla kantelijan työtehoa ja tiedusteli lisäksi, ”millainen pomo, eikö saa kuriin”. Jutussa kommentoitiin Kymen Sanomissa julkaistuja kantelijaa koskeneita kirjoituksia. Kantelija katsoo Kotkansilmän rikkoneen hyvää journalistista tapaa sallimalla alatyylisen kirjoituksen huhujen perusteella tarkistamatta niiden todenperäisyyttä. Kantelija paheksuu erityisesti sitä, että väitteiden esittäjä piiloutui nimimerkin taakse. LEHDEN VASTAUSKaupunkilehti Kotkansilmän päätoimittaja Pekka Örling kertoo kantelijan olevan Kotkan seudulla tunnettu ja ahkera mielipidekirjoittaja. Hänen voimakassävyiset yleisönosastokirjoituksensa synnyttivät vilkkaan keskustelun Kymen Sanomissa kesällä 1999. Kantelun kohteena olevassa Kotkansilmän pakinassa kommentoitiin näitä Kymen Sanomissa julkaistuja kantelijaa koskeneita kirjoituksia, joista yhdessä esitettiin kantelijan työntekoon liittyviä julkisia kysymyksiä. Pakinoitsija Kyllikki Kymin kirjoituksessa lainattiin näitä samoja kysymyksiä. Pakinassa ei väitetty, että kantelija laiminlöisi töitään, vaan siinä esitettiin pakinatyyliin julkinen kysymys asiasta hänen työnantajalleen.Päätoimittaja Örlingin mielestä pakinan tekstiä ei voi pitää kantelijaa loukkaavana. Pakinoissa sallitaan tavallista kärjekkäämmät ilmaisut, minkä lisäksi kantelija oli itse asettunut julkisuudelle alttiiksi aloittaessaan asiaa koskevan yleisönosastokirjoittelunsa. Lisäksi lehti julkaisi myöhemmin kantelijan lähettämän Kyllikki Kymin pakinaa koskeneen mielipidekirjoituksen, jossa kantelija sai vastata julkisuudessa kesän 1999 aikana esitettyyn kritiikkiin. RATKAISUPakinoissa on hyväksyttävää käyttää tavanomaista hätkähdyttävämpiä ilmaisuja ja voimakkaampaa kieltä. Tyylilaji ei kuitenkaan oikeuta henkilökohtaisesti loukkaavien ilmaisujen käyttöön. Neuvoston mielestä pakinassa esitetty arvostelu ei ollut erityisen voimakasta. Lisäksi kantelija oli omilla kirjoituksillaan altistanut itsensä kriittisen kirjoittelun kohteeksi. Kun Kotkansilmä vielä julkaisi kantelijan vastineeksi nimeämän kirjoituksen sellaisenaan, Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kotkansilmä ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.