2784/AL/99

Langettava

Kantelija oli laatinut nimimerkillä vastakirjoituksen Kodin Kuvalehden yleisönosastolla julkaistuun kirjoitukseen. Lehti lähetti kantelijan kirjeen yhteystietoineen ko. henkilölle, koska kantelijan kirjoituksessa ei ollut pyydetty yhteystietojen poistamista. Neuvoston mielestä lehden ei olisi pitänyt luovuttaa kantelijan yhteystietoja ilman nimenomaista suostumusta. Neuvosto antoi lehdelle huomautuksen.

KANTELU Kodin Kuvalehti julkaisi joulukuussa 1998 mielipidesivulla kirjoituksen nimimerkillä ”Haluan vähentää eläinten kärsimyksiä”. Kesäkuun numerossa 11/99 Lehti julkaisi kantelijan ko. kirjoitukseen laatiman vastineen nimimerkillä ”Lajityypillinen ihminen”. Kantelija sai 2.6.1999 postitse kirjeen, jonka oli allekirjoittanut nimimerkki ”Haluan vähentää eläinten kärsimyksiä”. Kirjeen lähettäjä kertoi saaneensa kantelijan yhteystiedot Kodin Kuvalehdeltä, joka lähetti hänelle kantelijan alkuperäisen kirjeen nimellä ja osoitteella varustettuna. Kantelija pitää lehden menettelyä erityisen vakavana sen vuoksi, että kantelija perheineen on lehden menettelyn johdosta saattanut joutua eläinaktivistiliikkeen silmätikuksi.LEHDEN VASTAUS Kodin Kuvalehden päätoimittaja Leena Karo toteaa vastauksessaan, että Kodin Kuvalehden ”Ihmisten kesken” –palsta toimii normaalina yleisönosastona, minkä lisäksi palstan toimitus lähettää vastaanottamansa kirjeet asianomaiselle nimimerkille. Palstan juontotekstissä on selostettu palstan toimintamalli. Siinä on mm. kerrottu, että kustakin kirjeestä voidaan julkaista otteita ja että kirjeet postitetaan nimimerkeille. Yhteystietoja ei julkaista tai luovuteta kolmannelle ilman kirjoittajan nimenomaista lupaa, mistä on myös maininta palstan juontotekstissä. Vastaajan pyynnöstä myös nimimerkille postitettavasta kirjeestä poistetaan vastaajan yhteystiedot. Kirjeiden postittamisen tarkoituksena on tarjota nimimerkillä kirjoittaneille ja nimimerkille vastanneille mahdollisuus jatkaa kirjoittelua aiheesta keskenään. Koska kantelijan kirjoituksessa ei ollut pyydetty yhteystietojen poistamista, lehti lähetti kirjeen palstan toimintamallin mukaisesti yhteystietoineen nimimerkille. Päätoimittaja Karo pahoittelee asiassa mahdollisesti syntynyttä väärinkäsitystä. Kantelun johdosta lehti tulee tarkistamaan palstan juontotekstiä ja varmistamaan, että siinä on aiempaa selkeämmin selvitetty palstan luonne ja ne edellytykset, joilla kirjoituksia palstalla julkaistaan ja muutoin käsitellään.RATKAISU Kantelija oli laatinut nimimerkillä vastakirjoituksen lehden yleisönosastolla julkaistuun kirjoitukseen. Lehti lähetti kantelijan vastakirjoituksen yhteystietoineen ensimmäisen kirjoituksen laatineelle henkilölle.Neuvosto totesi, että Kodin Kuvalehden ”Ihmisten kesken” –palsta poikkeaa jossain määrin tavallisesta yleisönosastosta: palstan avulla pyritään siihen, että keskustelua käydään myös palstan ulkopuolella. Palstan juontotekstissä kuitenkin todetaan, että yhteystietoja ei luovuteta ilman lupaa: ”Tekstaa mukaan nimi-, osoite- ja puhelintiedot. Niitä ei luovuteta ilman lupaa. Vastaukset postitetaan nimimerkeille ja niistä voidaan julkaista otteita”.Journalistin ohjeiden mukaan nimimerkillä esiintyvää henkilöä ei saa ilman tämän suostumusta paljastaa. Nimimerkkikirjoittajan on voitava luottaa siihen, että yhteystiedot jäävät vain toimituksen tietoon. Tässä tapauksessa kantelija kirjoitti selkeästi nimimerkillä. Hän ei ollut antanut suostumustaan yhteystietojensa luovuttamiseen, eikä lehden näin ollen olisi pitänyt luovuttaa kantelijan yhteystietoja ilman nimenomaista suostumusta.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo Kodin Kuvalehden rikkoneen tässä asiassa hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.