2777/SL/99

Vapauttava

Karjalaisen uutisessa kerrottiin kaupungin virastossa vallitsevasta luottamuspulasta. Uutisen mukaan kantelija olisi laatinut viraston päällikköä arvostelleen kirjoituksen. Uutiseen sisältyi virhe: kantelija ei laatinut kirjelmää, vaan sen laati viraston päällikkö kantelijan suullisesti esittämän kritiikin pohjalta. Vaikka lehdellä oli perusteltuja syitä päätyä uutisessa esitettyyn kannanottoon, sisältyi uutiseen neuvoston mielestä kuitenkin sellainen väite, ettei lehden olisi pitänyt sitä julkaista tarkistamatta asiaa kantelijalta. Koska kantelija olisi kuitenkin voinut itse vaatia virheen oikaisua, ei neuvosto ryhtynyt asiassa enempiin toimiin.

KANTELUKarjalainen julkaisi 5.6.1999 uutisen, jossa kerrottiin Nurmeksen kaupungin teknisen toimen johtosääntöluonnoksen valmisteluprosessista otsikolla ”Nurmeksen teknisen toimen johtosääntöesitys loppusuoralle”. Uutisessa todetaan kantelijan arvostelleen viraston nykyistä päällikköä suorin sanankääntein: ”Laatimassaan kirjelmässä Rönkkö ja Pehkonen moittivat Lukkarista muun muassa keskushallinnon mielistelijäksi, joka ei ole heidän mielestään pitänyt riittävän hyvin viraston puolia säästökohteita etsittäessä.” Kantelija pyytää JSN:ää tutkimaan kirjoituksen todenperäisyyden. Kantelija kiistää laatineensa tai allekirjoittaneensa johtosääntöä koskevassa asiassa yhtään kirjelmää tai kirjoitusta. Kantelija on esittänyt suullista kritiikkiä viraston päällikköä kohtaan, mutta tällöin ei käsitelty johtosääntöä vaan toisen työntekijän osittain laitonta lomautusvaadetta, jota kantelija vastusti.LEHDEN VASTAUSSanomalehti Karjalaisen vastaava päätoimittaja Pekka Sitari toteaa vastauksessaan, että uutiseen sisältyi virhe: kantelija ei laatinut kirjelmää, vaan sen laati viraston päällikkö Lassi Lukkarinen. Lukkarinen perusti kirjelmässään esittämänsä seikat kantelijan suljetussa istunnossa esittämään suulliseen kritiikkiin. Lukkarinen toimitti kirjelmänsä viraston henkilökunnalle tiedoksi.Kun Karjalaisessa laadittiin uutista kyseisen viraston johtosäännöstä, saatiin tietää, että kantelija ja Pehkonen pitivät Lukkarista sopimattomana viraston päällikön virkaan ja että asiaa koskeva kirjelmä kiersi virastossa. Tämä tieto yhdessä kaiken muun informaation kanssa johti siihen virheelliseen uutiseen, että Rönkkö ja Pehkonen olisivat kirjelmän laatijoita. Todellisuudessa he olivat kuitenkin sen aiheuttajia. Karjalaisen toimitus sai tietää virheestä vasta kun Julkisen sanan neuvoston kirje saapui Karjalaiseen, ja toimitus ryhtyi tutkimaan asiaa. Virhe olisi oikaistu välittömästi, jos kantelija tai joku muu Nurmeksen teknisen viraston edustaja olisi ottanut uutisen jälkeen yhteyttä toimitukseen. Päätoimittaja ihmettelee, miksi virhettä ei edes yritetty korjata, vaan lähdettiin ensi töiksi hakemaan Karjalaiselle langettavaa päätöstä Julkisen sanan neuvostolta. Samalla päätoimittaja kummastelee kantelukirjelmään liitettyä oheismateriaalia, jos sen tarkoituksena on osoittaa Karjalaisen muka ylisummaan pyrkivän Nurmeksen kunnalliselämän osalta virheellisen tiedon jakamiseen. Sellaisen pyrkimyksen päätoimittaja kiistää jyrkästi, ja toteaa sanomalehden tärkeimmän kilpailuvaltin olevan luotettavuus.Lehti ei ole päätoimittaja Sitarin mielestä rikkonut hyvää lehtimiestapaa – ellei sellaiseksi katsota epäonnistumista pyrkimyksessä täydelliseen virheettömyyteen. Sitari tuo vastauksessaan esille myös niitä vaikeuksia, joita uutistoimitus kohtaa tiedonvälityksessä. Päätoimittajan mukaan myös tässä tapauksessa törmättiin jälleen suljettuihin oviin ja niiden läpi tulleen informaation harhaanjohtavuuteen.JATKOKIRJEENVAIHTOKantelijan mielestä lehti syyllistyi vastauksessaan edelleen perättömien väitteiden esittämiseen. Kantelija myöntää maininneensa mm., että Lassi Lukkarinen mielistelee liikaa päättäjiä tällöin esillä olleessa Pehkosen lomautusvaadeasiassa. Kantelija kuitenkin kiistää soimanneensa Lukkarista mielistelijäksi. Lehden vastauksessa oleva maininta ”… saatiin tietää, että Rönkkö ja Pehkonen pitivät Lukkarista sopimattomana viraston päällikön virkaan…” ei kantelijan mukaan vastaa kummankaan omaa mielipidettä asiassa. Perätön on kantelijan mukaan myös väite virastossa vallitsevista kehnoista henkilösuhteista. Kantelija viittaa lisäksi suljettujen ovien ongelmaan ja pohtii sitä, onko eettisesti edes oikein yrittää lypsää suljettujen tilaisuuksien osanottajilta tietoja keskusteluista.Sanomalehti Karjalaisen vastaava päätoimittaja Pekka Sitari toteaa toisessa vastauksessaan lehden kertoneen periaatteessa aivan oikein, että kritiikkiä oli esitetty Lukkarista kohtaan ja että tämä oli mittauttanut luottamuksensa. Päätoimittaja toteaa lehden virheeksi sen, että lehden tietojen mukaan sisäinen kirje oli Rönkön eikä Lukkarisen laatima. Lehti erehtyi siis yhdessä yksityiskohdassa. Lehti olisi kuitenkin heti oikaissut kyseisen virheen, mikäli Karjalaiseen olisi otettu yhteyttä uutisen julkaisemisen jälkeen. RATKAISUKantelu kohdistuu Karjalaisen uutiseen, jossa kerrottiin kaupungin virastossa vallitsevasta luottamuspulasta. Uutisen mukaan kantelija olisi laatinut viraston päällikköä arvostelleen kirjoituksen. Tosiasiallisesti kirjelmän oli laatinut viraston päällikkö sen perusteella, mitä kantelija oli hänelle suullisesti sanonut. Vaikka lehdellä oli syitä päätyä esittämäänsä johtopäätökseen, uutiseen sisältyi neuvoston mielestä kuitenkin sellainen väite, ettei lehden olisi pitänyt sitä julkaista tarkistamatta asiaa kantelijalta. Koska kantelija olisi kuitenkin voinut itse vaatia virheen oikaisua, ei asia neuvoston mielestä anna aihetta enempiin toimiin.