2764/AL/99

Langettava

Kantelijan ex-vaimo kertoi Eevassa oman versionsa parisuhteesta. Neuvoston mielestä osa jutussa olleista, tavallisen kansalaisen yksityiselämään liittyvistä väitteistä koski seikkoja, joissa yksityisyyden suojan tarve on korostunut. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella lehti ei edes yrittänyt tarkistaa väitteiden paikkansapitävyyttä kantelijalta ennen niiden julkistamista. Jutussa mainittujen tunnistamistekijöiden vuoksi kantelija oli neuvoston käsityksen mukaan jutusta tunnistettavissa lähipiiriään laajemmaltikin. Lehti julkaisi kantelijan vastineen sellaisenaan. Vastineen julkaisemista ei kuitenkaan pidetty riittävänä korjaamaan lehden menettelyä, ja neuvosto antoi lehdelle huomautuksen.

KANTELU Eeva julkaisi numerossa 4/99 haastattelun, jossa kantelijan ex-vaimo kertoo viiden sivun jutussa oman versionsa parisuhteesta otsikolla ”Ylipainoinen nainen on turvallisempi vaimo”. Kantelijaa ei mainita nimeltä, mutta haastateltava ex-vaimo esiintyy omalla nimellään ja kuvallaan. Jutussa mainitaan myös asuinpaikka ja lasten nimet ja iät.Kantelija kuuli haastattelusta ensimmäisen kerran äitinsä välityksellä. Lehti ei ollut kantelijaan missään vaiheessa yhteydessä, eikä toimittaja ole tarkistanut tietojen todenperäisyyttä. Kantelija tiedusteli jutun tehneeltä toimittajalta, miksi lehti julkaisi vain toisen osapuolen näkemyksen ikään kuin totuutena. Toimittaja totesi vastauksessaan, että ”ihmisten samasta asiasta kertovat versiot ovat keskenään samanarvoisia, vaikkakin ne saattavat poiketa toisistaan huomattavasti”. Kantelija tulkitsee vastauksen niin, että kaikki totuudet ovat ko. toimittajan mielestä yhtä arvokkaita, joten lehden olisi pitänyt julkaista molempien totuus. Eevan jutussa lukijoille kuitenkin tarjotaan yksipuolinen kuva, jonka todenperäisyyttä he eivät edes pysty epäilemään.Kantelija ei ymmärrä, miksi Eeva-lehti leimaa hänet kansikuvan mainostekstistä lähtien mieheksi, joka ei kestä sitä, että hänen vaimonsa laihtuu. Jutussa kerrotaan kantelijan ja hänen ex-puolisonsa avioliitosta tulkintoja, jotka kokonaisuudesta irrotettuna vääristävät todellisuutta ja leimaavat kantelijaa.Vastineessa kantelija ei ryhtynyt oikomaan haastattelua, koska hän ei halunnut setviä julkisesti parisuhteen yksityiskohtia.LEHDEN VASTAUS Eeva-lehden päätoimittaja Liisa Jäppinen kertoo vastauksessaan kyseisen haastattelun olleen Eevalle ominainen syvällinen ihmissuhdejuttu, joka yhden naisen elämäntarinan ja kohtalon kautta valottaa naisen elämää yleisemminkin.Haastattelu on nimenomaan kantelijan ex-vaimon kertoma ja kokema totuus hänen omasta elämästään – erään naisen selviytymistarina. Nykyaikana avoimuus on kaikin tavoin lisääntynyt niin ihmisten välisissä keskusteluissa kuin julkisuudessakin. Omasta elämästä kertomiseen pelotta ja rehellisesti on jokaisella oikeus. Kantelijan nimeä ei jutussa mainita, eikä kantelijasta kerrota sellaisia erityisiä asioita, joiden todenperäisyyttä olisi pitänyt lähteä tarkistamaan. Kantelija lähetti Eeva-lehteen vastineen, joka julkaistiin Eevassa no 6/99.RATKAISU Kantelun kohteena on Eeva-lehden viiden sivun juttu, jossa kantelijan ex-vaimo kertoo oman versionsa parisuhteesta. Jutun otsikkona oli ”Ylipainoinen nainen on turvallisempi vaimo”. Kannen vinkissä todetaan: ”Laihdutus johti eroon: mies ei kestänyt kun minusta tuli hyvän näköinen”. Tiedotusvälineissä on voitava käsitellä asioita myös yksityisten henkilöiden kokemusten perusteella. Kun jokaisella henkilöllä on oikeus kertoa elämästään, ei aina voida välttää sitä, että esille tulee muidenkin elämään liittyviä seikkoja. Tiedotusvälineiden on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota niiden henkilöiden yksityiselämän suojaamiseen, joita ei ole kuultu tai jotka eivät ole antaneet suostumustaan heitä koskevien tietojen suojaamiseen. Osa Eeva-lehden jutussa olleista, tavallisen kansalaisen yksityiselämään liittyvistä väitteistä koski seikkoja, joissa yksityisyyden suojan tarve on korostunut. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella lehti ei edes yrittänyt tarkistaa väitteiden paikkansapitävyyttä kantelijalta ennen niiden julkistamista. Neuvoston mielestä juttu olisi voitu tehdä ilman kyseisiä yksityisyyttä loukkaavia väitteitä. Jutussa mainittujen tunnistamistekijöiden vuoksi kantelija on neuvoston käsityksen mukaan jutusta tunnistettavissa lähipiiriään laajemmaltikin.Eeva julkaisi kantelijan toimittaman vastineen sellaisenaan. Vastineen julkistamistapa oli sinänsä asianmukainen. Vastineen julkaisemista ei kuitenkaan voida edellä esitettyjen seikkojen vuoksi pitää riittävänä korjaamaan lehden menettelyä. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo Eeva-lehden rikkoneen tässä asiassa hyvää journalistista tapaa.