2760C/SL/99

Vapauttava

Kymen Sanomat kertoi kansanedustajien poissaoloista perustaen tietonsa Sunnuntairaportin reportaasiin. Neuvoston mielestä uutinen oli asiallinen, ja siinä oli selvitetty riittävän selvästi lähtökohdat, joihin julkaistut tiedot perustuivat. Uutiseen sisältyi kuitenkin kantelijan poissaolojen osalta virhe, jonka kantelija pyysi korjaamaan. Samalla kantelija ilmoitti, että koska virhe ei johdu hänestä, hän ei ole myöskään valmis selittelemään asiaa. Lehti oikaisi virheellisen tiedon jatkojutulla. Neuvoston mielestä lehti oikaisi virheen nopeasti ja asiallisesti. Lisäksi neuvosto totesi, että poliitikko ei voi tiedotusvälinettä velvoittavasti kieltää poliitikkona antamiensa lausuntojen julkaisemista. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUKymen Sanomat julkaisi 1.3.1999 uutisen, joissa käsiteltiin kansanedustajien poissaoloja. Jutun otsikkona oli ”Hurskainen paljon poissa / Kymen vaalipiirin kansanedustajista Pekka Kuosmanen, Antero Kekkonen ja Matti Vähänäkki istuivat ahkerimmin kokouksissa”.Kantelija toteaa uutisen tekstistä ilmenevän, että tosiasiallisesti eniten poissaoloja oli Sinikka Mönkärellä. Häntä ei kuitenkaan nostettu otsikkoon, minkä lisäksi hänen osaltaan kerrotaan myös se, että poissaolot johtuivat ministeritehtävien vaatimista virkamatkoista. Myös kantelijan poissaolot johtuivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta eduskunnan virkatehtävistä, mutta tätä ei uutisissa kerrottu. Kantelija oli edellisellä eduskuntakaudelle ulkoasiainvaliokunnan jäsen sekä Pohjoismaiden neuvoston Eurooppa-valiokunnan jäsen.Uutisen ilmestyttyä kantelija soitti Kymen Sanomien toimitukseen pyytäen lehteä korjaamaan virheen. Samalla kantelija ilmoitti, että koska virhe ei johdu hänestä, hän ei ole myöskään valmis selittelemään virhettä. Kantelija tarjoutui auttamaan lehteä ja lupasi lähettää toimitukseen tiedot poissaoloistaan neljän vuoden ajalta. LEHDEN VASTAUSKymen Sanomien päätoimittaja Jukka Vehkasalo kertoo uutisen perustuneen MTV3:n Sunnuntairaportin selvitykseen kansanedustajien poissaoloista vaalikaudella 1995-1999, eikä siitä ilmennyt, että kantelija oli ollut poissa eduskunnan täysistunnoista ja valiokuntakokouksista virkatehtäviensä ja –matkojensa takia. Uutisen ilmestymispäivänä kantelijan kanssa sovittiin, että uutisointia poissaoloselvityksestä jatketaan seuraavan päivän lehdessä. Kymen Sanomat julkaisi 2.3.1999 haastattelu-uutisen, josta ilmeni että kantelijan poissaolojen syynä oli ollut viranhoito, ja että hän oli ollut luvattomasti poissa ainoastaan yhden kerran ja silloinkin linja-auton myöhästymisen takia. Päätoimittajan mielestä jatko-uutinen täyttää sekä julkipainoltaan että sisällöltään oikaisun tunnusmerkit.RATKAISUKymen Sanomat kertoi kansanedustajien poissaoloista perustaen tietonsa Sunnuntairaportin reportaasiin. Neuvoston mielestä uutinen oli asiallinen, ja siinä oli selvitetty riittävän selvästi lähtökohdat, joihin julkaistut tiedot perustuivat. Uutiseen sisältyi kuitenkin kantelijan poissaolojen osalta virhe, jonka kantelija pyysi korjaamaan. Samalla kantelija ilmoitti, että koska virhe ei johdu hänestä, hän ei ole myöskään valmis selittelemään asiaa. Kymen Sanomat oikaisi virheellisen tiedon jatkojutulla, jonka otsikkona oli ”’Poissaolojen syynä viranhoito” / Sinikka Hurskainen ei ehtinyt kerran täysistuntoon, kun bussi myöhästyi.”Neuvoston mielestä lehti oikaisi virheen nopeasti ja asiallisesti. Oikaisevan kirjoituksen jälkeen lukijat saivat kantelijan poissaoloista oikean kuvan. Lisäksi neuvosto totesi, että poliitikko ei voi tiedotusvälinettä velvoittavasti kieltää poliitikkona antamiensa lausuntojen julkaisemista.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei Kymen Sanomat ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.