2758/AL/99

Vapauttava

Kuluttaja-lehden artikkelissa käsiteltiin kosmetiikan markkinoinnissa käytettyjä termejä otsikolla Kosmetiikan ostaja, menitkö halpaan? Artikkeli sisälsi voimakkaita poleemisia kommentteja, joissa asetettiin kyseenalaiseksi kantelijan markkinoinnissaan käyttämien, eettisiin periaatteisiin viittaavien ilmaisujen asiallinen paikkansa pitävyys. Kantelija lähetti lehdelle vastineen, jota lehti ei julkaissut, koska artikkelissa ei ollut asiavirhettä. Neuvoston mielestä lehti kykeni perustelemaan väitteensä eikä vastineoikeutta syntynyt. Lisäksi lehti oli tehnyt samasta asiasta seuraavaan numeroon jatkojutun, jossa kantelijan vastineessaan esille tuomat näkemykset tulivat julki. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUKuluttaja-lehti julkaisi numerossa 2/99 artikkelin, jossa käsiteltiin kosmetiikan markkinoinnissa käytettyjä termejä otsikolla Kosmetiikan ostaja, menitkö halpaan? Artikkelin yhteydessä julkaistiin kokoelma mainosväittämiä, joista yhdessä kyseenalaistettiin Body Shopin iskulause Against Animal Testing toteamalla sen johtavan ”ovelasti harhaan. Kuluttaja voi ajatella , että tuotteita ostamalla osallistuu taisteluun eläinkokeita vastaan”. Jutussa todetaan myös, että ”Body Shopin tuotteet eivät ole sen eläinkokeettomampia kuin muutkaan vastaavanlaiset tuotteet”. Kantelijan mukaan väittämä on sekä virheellinen että harhaanjohtava: The Body Shop ei testaa eikä testauta tuotteitaan eläinkokeilla. Kantelija kertoo Body Shopin osallistuvan aktiivisesti eläinkokeiden vastaiseen taisteluun. Lisäksi Body Shop rahoittaa vaihtoehtoisten testien kehitystä. Jutussa ei ole selitetty, mitä tarkoitetaan ”muilla vastaavilla tuotteilla”. Jutussa ei myöskään ole mainittu mitään muuta kosmetiikkayritystä, jolloin lukija voi saada sen käsityksen, että The Body Shop käyttää markkinoinnissaan kaikkia jutussa mainittuja humpuukitermejä.Kantelija toteaa, että lehti ei ottanut yhteyttä The Body Shopiin, kun juttua tehtiin. Lehti kieltäytyi julkaisemasta vastinetta, koska lehti julkaisee vastineen vain sellaisissa tapauksissa, että lehden artikkelissa on virhe. The Body Shopin vastine ja Kuluttaja-lehden antama vastaus ovat kantelun liitteinä.LEHDEN VASTAUSKuluttaja-lehden päätoimittaja Marita Wilska toteaa, että kuluttajat haluavat saada tosiasiatietoa valintojensa perusteeksi. Päätoimittaja viittaa kosmetiikka-asetukseen, jossa säädetään kosmetiikkatuotteiden päällysmerkinnöistä. Asetuksessa todetaan, että viittauksissa eläinkokeisiin on selvästi ilmoitettava, koskevatko kokeet valmista tuotetta vai sen ainesosia. Kosmetiikka-asetus ei velvoita kertomaan eläinkokeista, mutta jos niihin viitataan, se on tehtävä asetuksen määräämällä tavalla. Kantelija viittaa pakkauksissaan eläinkokeisiin iskulauseella ”Against animal testing”, mistä ei ilmene onko itse tuote tai sen ainesosat testattu eläinkokeilla. Yritys ei myöskään väitä, että ainesosia ei olisi testattu eläinkokeilla. Kuluttaja-lehden väite, että The Body Shopin iskulause ”Against animal testing” johtaa ovelasti harhaan, perustuu juuri siihen, että yritys ei selkeästi tee kosmetiikka-asetuksen mukaisia merkintöjä, mutta viittaa kuitenkin eläinkokeisiin tavalla, joka synnyttää kuluttajissa epätietoisuutta. Iskulauseesta syntyy väärä mielikuva, joka on hienovarainen ja sitä voi luonnehtia myös ovelaksi.Kuluttaja-lehden väite, etteivät The Body Shopin tuotteet ole sen eläinkokeettomampia kuin muutkaan vastaavanlaiset tuotteet, perustuu siihen, että kosmetiikan valmistuksessa käytetään ja on käytetty eläinkokeita. Kosmeettisten aineiden turvallisuuden arviointi perustuu Euroopan komission antamiin ohjeisiin, eikä turvallisuuden arvioimiseksi ole ollut olemassa tarpeeksi luotettavia vaihtoehtoisia menetelmiä eläinkokeille. Jotkut kosmetiikkatuotteiden ainesosista tai niiden yhdistelmistä on jossain vaiheessa joko kosmetiikan valmistuksessa, lääketeollisuudessa tai jonkun muun toiminnan yhteydessä testattu eläinkokeilla. Oman ilmoituksensa mukaan The Body Shop ei osta alihankkijoiltaan mitään raaka-aineita, jotka on testattu eläimillä 31.12.1990 jälkeen.The Body Shopin nimi on mainittu iskulauseen ”Against animal testing” yhteydessä, koska tämä markkinointiväittämä on ominainen juuri tälle yritykselle. Muita artikkelissa mainittuja väittämiä käyttävät monet yritykset.Kaikki ne seikat, joihin The Body Shop vastineessaan viittaa, ovat olleet toimituksen tiedossa. The Body Shopia ei ollut syytä kuulla, kun käsiteltiin sen voimakkaasti esittämää markkinointiväittämää. Kuluttaja-lehti kieltäytyi julkaisemasta The Body Shopin vastinetta, koska artikkelissa ei ollut asiavirhettä, vaan kyse oli poleemisesta kommentista. Laaja artikkeli, josta yrityksen näkemykset käyvät ilmi, julkaistiin 28.4.1999 ilmestyneessä lehden seuraavassa numerossa 3/99.RATKAISUKuluttaja-lehden artikkeli sisälsi voimakkaita poleemisia kommentteja, joissa asetettiin kyseenalaiseksi kantelijan markkinoinnissaan käyttämien, eettisiin periaatteisiin viittaavien ilmaisujen asiallinen paikkansa pitävyys. Kantelija lähetti lehdelle vastineen, jota lehti kieltäytyi julkaisemasta, koska artikkelissa ei ollut asiavirhettä.Tiedotusvälineen velvollisuutena on perustella sellaiset väitteensä, jotka kohdistuvat yksilön tai yhteisön kunniaan. Neuvoston mielestä lehti kykeni perustelemaan väitteensä eikä vastineoikeutta syntynyt. Lisäksi lehti teki seuraavaan numeroon jatkojutun, jossa kantelijan vastineessaan esille tuomat näkemykset tulivat julki.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei Kuluttaja-lehti ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.