2743/SL/99

Vapauttava

Ns. Kaaron puukotusjutusta useita uutisia tehneen Länsi-Suomen viimeisin tapausta koskenut uutinen kertoi siitä, että tuomittu ja asianomistaja olivat hakeneet valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta. Neuvosto totesi lehden jättäneen uutisoimatta KKO:n ratkaisun. Neuvoston mielestä uutisoimatta jättämisellä ei kuitenkaan ollut lopputuloksen kannalta kovin suurta merkitystä, koska Hovioikeuden päätöstä koskeneessa uutisessa oli jo kerrottu lopulliseksi jäänyt päätös. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUKantelun kohteena on Länsi-Suomi, joka on uutisoinut kantelijoiden pojan prosessista ns. Kaaron puukotusjutussa. Kantelun liitteenä on noin 30 tapausta koskevaa Länsi-Suomen uutista, joista vanhin on julkaistu 15.3.1997 ja tuorein 26.11.1998. Viimeisin uutinen kertoi siitä, että tuomittu ja asianomistaja ovat hakeneet valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta. Lehti ei uutisoinut KKO:n ratkaisua. Kantelijoiden mielestä lehden olisi pitänyt kertoa KKO:n ratkaisusta samalla painolla kuin lehti oli kertonut alioikeuden antamasta vankilatuomiosta.LEHDEN VASTAUSSanomalehti Länsi-Suomen vastaava päätoimittaja Pauli Uusi-Kilponen toteaa vastauksessaan, että lehti on seurannut asian käsittelyä myös hovioikeudessa ja uutisoinut näyttävästi muuttuneista tuomioista. Lehti kertoi kymmenen rivin mittaisella uutisella myös uhrin hakevan valituslupaa KKO:lta. Lehti ei saanut tietoonsa, että valituslupa oli kumottu KKO:ssa. Koska tieto oli jo julkaistu muutamissa muissa lehdissä pikku-uutisena ja koska hovioikeuden päätös jäi voimaan, ei valituspäätöksen kumoamisen uutisoimiselle ollut Uusi-Kilposen mielestä painavaa syytä.RATKAISULänsi-Suomi on seurannut ns. Kaaron puukotusjuttua alusta alkaen. Viimeisin tapausta koskenut Länsi-Suomen uutinen kertoi siitä, että tuomittu ja asianomistaja olivat hakeneet valituslupaa Korkeimmalta oikeudelta. KKO ei myöntänyt valituslupaa, joten Hovioikeuden päätös, joka oli kantelijoiden pojan kannalta myönteinen, jäi lainvoimaiseksi. Neuvosto totesi lehden jättäneen uutisoimatta KKO:n ratkaisun. Neuvosto tähdentää, että tiedotusvälineen on, kerrottuaan jostain oikeudenkäynnin vaiheesta, seurattava juttua sen lopulliseen ratkaisuun saakka. Seurantavelvollisuus ei ulotu sellaisiin lopputuloksiin, joista on käytännössä kohtuuttoman vaikea saada tietoa. Lehti on ollut tietoinen KKO:n päätöksestä, joka lehden olisi pitänyt julkaista ottaen huomioon, että lehti oli aikaisemmin julkaissut noin kolmekymmentä tapausta koskevaa uutista. Neuvoston mielestä uutisoimatta jättämisellä ei kuitenkaan ollut lopputuloksen kannalta kovin suurta merkitystä, koska Hovioikeuden päätöstä koskeneessa uutisessa oli jo kerrottu lopulliseksi jäänyt päätös. Näillä perusteilla neuvosto ei ryhtynyt kantelun johdosta enempiin toimiin.