2729/MTV/99

Vapauttava

MTV3 esittämässä Rikosraportti-ohjelmassa kantelija välähti vankilan käytävällä kuvatussa otoksessa samaan aikaan, kun ohjelmassa haastateltu vanki käveli vankilan käytävällä. Neuvoston mielestä jakson esittäminen olisi ollut omiaan aiheuttamaan haittaa kuvassa näkyvälle henkilölle edellyttäen, että hänet olisi siitä tunnistettu. Aihepiiri olisi edellyttänyt MTV3:lta vielä suurempaa varovaisuutta ja huolellisuutta, ja MTV3:n olisikin pitänyt editoida kuvamateriaalia niin, ettei kantelija olisi näkynyt kyseisessä jaksossa. Koska kantelijaa ei neuvoston mielestä voitu välähdyksestä kuitenkaan tunnistaa, neuvosto päätti olla ryhtymättä asiassa enempiin toimiin.

KANTELUMTV3 esitti Rikosraportti-ohjelman, jossa kantelija on mukana vankilan käytävällä kuvatussa otoksessa. Kantelijan mukaan hän on tullut vastoin tahtoaan ja suostumustaan kuvatuksi, hänet on ohjelmasta helppo tunnistaa ja ohjelmasta saa sen käsityksen, että kantelija olisi syyllistynyt huomattavasti ankarampaan rikokseen kuin mistä hän on rangaistustaan suorittamassa.MTV3:N VASTAUSMTV3:n vastaava ohjelmatoimittaja Jaakko Visuri toteaa vastauksessaan, että Rikosraportti-ohjelmassa esitettiin 8.1.1999 noin 3,5 minuuttia kestänyt haastattelu otsikolla ”Suomen nuorin elinkautisvanki Mika Repka”. Haastattelu päättyi kuvituskuvaan, jossa Mika Repka palaa selliinsä. Loppukuvan aikana kuvan sivualalla vilahtaa tunnistamaton mieshenkilö, jota MTV:n käsityksen mukaan ei voi yhdistää ohjelmassa käsiteltyihin rikoksiin. Hän ei myöskään kuvaustilanteessa kieltänyt kuvatun materiaalin käyttöä.RATKAISUKuvaamisen osalta pääsääntönä on, että julkisilla paikoilla tai alueilla saa vapaasti kuvata ja äänittää. Julkisena voidaan pitää aluetta, johon on vapaa pääsy. Vankila ei siis ole julkinen paikka, vaan se kuuluu kotirauhan piiriin. Suostumuksen kotirauha-alueelle tuloon ja siellä työskentelyyn voi antaa varsinaisen kotirauhan haltija. Alueella oleskelevan henkilön kuvaamiseen ei tämä suostumus kuitenkaan periaatteessa riitä, vaan lupa tulee saada kuvaamisen kohteelta. Sen ei tarvitse olla nimenomainen vaan riittää, ettei kohde kuvaamisaikeen havaittuaan sitä vastusta.Neuvosto haluaa kuitenkin painottaa, että tiedotusvälineen tehtäviin kuuluu julkaisueettinen harkinta silloinkin, kun kuvattava ei ole vastustanut kuvaamista. Arkaluontoisia aiheita kuvitettaessa on kuvattavien asemaan ja tilanteeseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Erityisesti on huolehdittava siitä, että kuvattava tietää, miten ja millaisessa yhteydessä kuvanauhaa tullaan käyttämään.Ohjelman ko. kohdassa kantelija tuli oven takaa ja välähti kuvassa samaan aikaan, kun ohjelmassa haastateltu vanki käveli vankilan käytävällä. Kyseistä jaksoa käytettiin kuvituksena ilman muita journalistisia perusteita. Neuvoston mielestä jakson esittäminen olisi ollut omiaan aiheuttamaan haittaa kuvassa näkyvälle henkilölle edellyttäen, että hänet olisi siitä tunnistettu. Aihepiiri olisi edellyttänyt MTV3:lta vielä suurempaa varovaisuutta ja huolellisuutta, ja MTV3:n olisikin pitänyt editoida kuvamateriaalia niin, ettei kantelijaa olisi näkynyt kyseisessä jaksossa.Kantelijaa ei neuvoston mielestä voida välähdyksestä kuitenkaan tunnistaa, minkä lisäksi ohjelmaa ei voida myöskään pitää kantelijaa sillä tavalla leimaavana, että hänet voitaisiin yhdistää ohjelmassa käsiteltyihin rikoksiin. Näiden seikkojen johdosta neuvosto päätti olla ryhtymättä asiassa enempiin toimiin.