2722B/SL/99

Vapauttava

KANTELUTurun Päivälehti julkaisi 20.1.1999 samasta aiheesta artikkelin otsikolla ”Henkilövaihdokset jo mietittävinä”. Jutun viiteotsikko oli ”Turun kaupunginjohtajaan Markku Aukiaan ei enää luoteta”. Kantelijaa arvostellaan artikkelissa erittäin voimakkaasti. Kantelija toteaa tosiasioiden viittaavan siihen, että kysymyksessä saattaa olla harkittu mustamaalauskampanja, jolla pyritään vahingoittamaan sekä kantelijan mahdollisuuksia hoitaa virkaa että kantelijan henkilöä.Kantelun liitteenä on kantelija laatima vastine, jossa kantelija hyvin yksityiskohtaisesti vastaa uutisessa esitettyihin väitteisiin. Vastinetta ei julkaistu. Täydennyksessään kantelija toteaa, että vastine oli Turun Päivälehdessä ”kadonnut” ja kun kantelija toimitti sen lehteen uudelleen, päätoimittaja Vuorenrinne oli todennut, että vastinetta ei julkaista johtuen lehteen kohdistuneesta arvostelusta. Kantelija toteaa, että Turun Päivälehti ei edes yrittänyt haastatella kantelijaa, mistä on Turun kulttuuritoimen kanslian virkailijakunnan todistus. Lisäksi liitteinä ovat otteet kulttuurilautakunnan kokouspöytäkirjoista 16.12.1998 ja 20.1.1999 sekä muistio kulttuurilautakunnan kokouksesta 20.1.1999. LEHDEN VASTAUSTurun Päivälehden päätoimittaja Antti Vuorenrinne kertoo uutisen perustuneen Turun kulttuurilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden kaupunginhallituksen jäsenen haastattelulausuntoihin. Niiden perusteella ei ollut epäselvää, etteikö uutisoitua luottamuspulaa olisi olemassa. Uutisessa esitetyt käsitykset kantelijan toiminnasta ja toimintavaihtoehdoista olivat haastateltujen mielipiteitä, ja uutinen oli kiistatta totuudellinen. Asian merkittävyyden vuoksi juttu julkaistiin heti, vaikka kantelijaa ei yrityksistä huolimatta tavoitettu kommenttien esittämistä varten. Kantelija oli tuolloin ulkomaanmatkalla. Kantelija pyysi vastineensa julkaisemista 2.2.1999, jolloin hän myös ilmoitti, ettei suostu muuttamaan tai lyhentämään vastinettaan. Vuorenrinne oli kantelijaan yhteydessä 3.2.1999 ja ilmoitti, että vastine ei ollut sellaisenaan julkaisukelpoinen, koska se sisälsi epäasiallisia lehteä ja sen toimittajaa loukkaavia arvostelmia. Vastine oli myös kohtuuttoman pitkä ja saapui toimitukseen suhteellisen myöhään. Lyhennettynä vastine olisi voitu julkaista. Samassa yhteydessä Vuorenrinne tarjosi kantelijalle mahdollisuutta esittää vastineenkin sisältämiä näkökulmiaan haastattelun muodossa. Tätä mahdollisuutta kantelija ei käyttänyt.RATKAISUArvostelu kohdistuu kantelijan toimintaan kulttuuritoimenjohtajana. Osa artikkelin väitteistä on kiistanalaisia, mutta neuvoston mielestä lehdellä oli kuitenkin riittävästi perusteita niiden esittämiseen. Vaikka kyseessä olikin poliittinen kirjoittelu, jossa voidaan käyttää tavanomaista kärkevämpää kieltä, on vastinepyyntö ollut perusteltu Turun Päivälehden julkaisemien tietojen osalta. Vaikka kantelijan laatima vastine keskittyikin esitettyyn arvosteluun, siinä oli myös eräitä lehteä loukkaavia kohtia. Näin ollen vastine ei ollut sellaisenaan julkaisukelpoinen. Lehti neuvotteli kantelijan kanssa vastineen lyhentämisestä, mihin kantelija ei suostunut. Samassa yhteydessä lehti tarjosi kantelijalle mahdollisuutta esittää vastineen sisältämiä näkökulmiaan haastattelun muodossa. Tätä mahdollisuutta kantelija ei käyttänyt.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei Turun Päivälehti ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.