2720B/YLE/99

Vapauttava

Pohjanmaan Radio teki kantelijan lähettämän ja allekirjoittaman tiedotteen pohjalta uutisen otsikolla "kepulaiset kapinakokoukseen". Uutisessa todettiin, että "kapinakokouskutsun on allekirjoittanut Vaasan keskustan kunnallisjärjestön sihteeri Paula Viertola-Jern. Hänen aviomiehensä toimii Pohjanmaan liiton maakuntajohtajana". Neuvosto katsoi, että uutinen käsitteli alueellisesti erittäin keskeisiä vaikuttajia ja heidän erilaisia näkemyksiään yhteiskunnallisesti tärkeässä asiassa. Käsitellyn asian kannalta kokouskutsun allekirjoittajan ja kritiikin kohteeksi joutuneen organisaation johtajan välisen erityisen suhteen (avioliiton) esille tuominen oli neuvoston mielestä olennaista tietoa. Uutisessa ei puututtu kantelijan yksityisyyteen eivätkä julkaistut tiedot ole yleisesti arvioituna kantelijalle haitallisia. Pohjanmaan Radion ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUPohjanmaan Radio julkaisi 12.1.1999 kantelijan lähettämän ja allekirjoittaman tiedotteen pohjalta uutisen otsikolla ”kepulaiset kapinakokoukseen”. Uutisessa todetaan, että kapinakokouskutsun on allekirjoittanut Vaasan keskustan kunnallisjärjestön sihteeri Paula Viertola-Jern. Hänen aviomiehensä toimii Pohjanmaan liiton maakuntajohtajana.Kantelijan mukaan Pohjanmaan Radion esimies Risto Degerman olisi perustellut uutisen julkaisemista sillä, että uutinen oli jo julkaistu samana aamuna Vasabladetissa. Degerman ei vastannut kantelijan kysymykseen koskien sitä, miksi uutisessa mainittiin se, kenen kanssa tiedotustilaisuuden kutsun lähettäjä (kantelija) on naimisissa.Tiedote, jonka perusteella uutiset oli tehty, oli osoitettu tiedotusvälineille otsikolla ”Kutsu kapinakokoukseen”. Kokouksessa kritisoitiin sitä, että ohjelman valmistelutyö syntyy Pohjanmaan liitossa virkamiestyönä ilman laajaa kansalaiskeskustelua. Kantelijan puoliso toimii Pohjanmaan liiton maakuntajohtajana. Pohjanmaan Radion uutinen loukkaa kantelijaa yksityishenkilönä ja välittää julkisuuteen kielteisen kuvan kantelijan yksityiselämästä ja avioliitosta. Kantelijan mielestä uutisessa yhdistettiin kantelijan henkilökohtainen poliittinen toiminta avioliittoon tavalla, joka on ristiriidassa perusoikeuksien (mielipiteen ilmaisemisen vapaus, poliittinen toiminta) kanssa.POHJANMAAN RADION VASTAUSPohjanmaan Radion päällikkö ja vastaava ohjelmatuottaja Risto Degerman toteaa Pohjanmaan Radion uutisoineen asian journalistisin perustein kuten minkä tahansa vastaavan tapahtuman. Degerman kiistää perustelleensa uutisen julkaisemista ja avioliiton mainitsemista sillä, että asia oli julkaistu myös Vasabladetissa. Degerman kertoo todenneensa vain, että Vasabladetissa asia oli julkaistu ilmeisesti selvästi näyttävämmin kuin radiossa. Avioliiton esille tuomista Degerman perusteli sillä, että maininta avioliitosta on tapa tuoda asiasta esiin myös muita ulottuvuuksia varsinkin kun kyse kuitenkin on julkisuuden henkilöistä.Pohjanmaan Radion uutisointi ei loukkaa kantelijan yksityistä oikeutta omiin mielipiteisiin ja omaan toimintaan avioliitosta huolimatta. Uutisessa todettiin julkinen tosiasia samalla kun kerrottiin myös se, missä roolissa kantelija oli kutsun allekirjoittanut. Uutisessa ei puututtu avioliiton yksityisyyteen. Uutinen koski alueellisesti erittäin keskeisiä vaikuttajia, ja uutisessa käsiteltiin tapahtumaa, jolle haluttiin paljon julkisuutta. Allekirjoittaessaan ”kapinakokous”-kutsun kantelijan voidaan olettaa tienneen asettuvansa julkisuuteen asiassa, joka on suunnattu hänen miehensä johtaman organisaation toimintaa ja toimintatapoja vastaan. On inhimillisesti kiinnostavaa todeta kokouskutsun allekirjoittajan ja kritiikin kohteeksi joutuneen organisaation johtajan välinen erityinen suhde (avioliitto), jota Pohjanmaan Radion uutisessa ei kuitenkaan tietoisesti korostettu.RATKAISUNeuvosto toteaa, että kantelija on itse allekirjoittanut tiedotusvälineille osoitetun kutsun, jolloin hänen voidaan olettaa toimivan myös kokouksen tiedottajana; varsinkin, kun kutsussa ei ole mainittu muita henkilöitä lisätietojen antajina ja kantelijan nimen alla on mainittu hänen puhelinnumeronsa. Uutinen käsitteli alueellisesti erittäin keskeisiä vaikuttajia ja heidän erilaisia näkemyksiään yhteiskunnallisesti tärkeässä asiassa. Käsitellyn asian kannalta kokouskutsun allekirjoittajan ja kritiikin kohteeksi joutuneen organisaation johtajan välisen erityisen suhteen (avioliiton) esille tuominen on ollut olennaista tietoa. Uutisessa ei puututtu kantelijan yksityisyyteen eivätkä julkaistut tiedot ole yleisesti arvioituna kantelijalle haitallisia. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei Pohjanmaan Radio ole tässä asiassa rikkonut hyvää journalistista tapaa.