2692/SL/98

Vapauttava

Raahen Seutu julkaisi yleisönosastolla nimimerkkikirjoituksen, jossa kyseenalaistettiin rehtorin kyky hoitaa virkaansa lukuisten poissaolojensa vuoksi. Rehtori oli joutunut olemaan sairautensa hoitojen vuoksi poissa työpaikalta noin kaksi kertaa kuukaudessa. Virkavapaudet on hoidettu asianmukaisesti. Neuvoston mielestä kirjoituksessa ei väitetty, että rehtori olisi ollut töistä poissa väärin perustein, eikä kirjoituksen julkaisemista nimimerkillä näin ollen voitu pitää hyvän lehtimiestavan vastaisena. Lisäksi pienessä kaupungissa on sallittava myös nimimerkin suojassa tapahtuva keskustelu. Kirjoituksessa ei myöskään ollut oikaisua vaativia seikkoja, eikä kantelijakaan ollut ilmoittanut, mikä asia kirjoituksessa oli ollut perätön tai muuten oikaisua vaativa. Lehden ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELURaahen Seutu julkaisi 29.10.1998 yleisönosastolla kirjoituksen, jossa kantelijasta todetaan: ”Ja että rehtori Kohal on yleensä saanut pitää virkansa lukuisilla poissaoloillaan.”Kantelija kertoo, että hän joutuu olemaan sairautensa hoitojen vuoksi poissa työpaikalta noin kaksi kertaa kuukaudessa. Virkavapaudet on hoidettu asianmukaisesti. Kantelija katsoo joutuneensa perusteettoman arvostelun ja solvauksen kohteeksi. Lisäksi hän pitää kirjoituksen julkaisemista nimimerkin takana hyvän lehtimiestavan vastaisena. LEHDEN VASTAUSRaahen Seudun päätoimittaja Martti Nousiainen toteaa kantelun kohteena olevan kirjoituksen liittyvän paljon julkisuutta saaneeseen prosessiin, jolla Raahen kaupunki pyrkii tasapainottamaan talouttaan vähentämällä erittäin rajusti henkilöstöään. Prosessi on ollut luonteeltaan mielipiteitä ja intohimoja herättävä, minkä johdosta myös julkisessa keskustelussa esiintyy kärjistyksiä. Nämä on hyväksyttävä, jotta keskustelu ylipäätään on mahdollista myös yksilö- ja työyhteisötasolla. Nimimerkin suojassa tapahtuva keskustelu on Raahen kokoisessa kaupungissa ymmärrettävää. Kantelijalle tarjottiin vastinemahdollisuutta. Oikaisua ei ole tehty, koska kantelija ei ole ilmoittanut, mikä asia kirjoituksessa on ollut perätön tai muuten oikaisua vaativa.RATKAISUJos yleisönosastokirjoituksissa esitetään tunnistettavissa olevaan henkilöön kohdistuvaa voimakasta arvostelua, on kirjoittajan yleensä esiinnyttävä nimellään. Neuvosto totesi, että kirjoituksessa ei väitetty, että kantelija olisi ollut töistä poissa väärin perustein, eikä kirjoituksen julkaisemista nimimerkillä näin ollen voida pitää hyvän lehtimiestavan vastaisena. Neuvosto totesi lisäksi, että pienessä kaupungissa on sallittava myös nimimerkin suojassa tapahtuva keskustelu.Journalistin ohjeiden mukaan virheellinen tieto on viipymättä oikaistava joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa. Neuvoston mielestä kirjoituksessa ei kuitenkaan ollut oikaisua vaativia seikkoja, eikä kantelijakaan ole ilmoittanut, mikä asia kirjoituksessa on ollut perätön tai muuten oikaisua vaativa. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei Raahen Seutu ole tässä asiassa rikkonut hyvää journalistista tapaa.