2679/SL/98

Vapauttava

KANTELULapin Kansa julkaisi 3.10.1998 yleisönosastokirjoituksen otsikolla ”Toivomme työrauhaa Rovaniemen seurakuntaan”. Kolmen henkilön allekirjoittamassa kirjoituksessa todetaan, että Seppo Ahtisen laiminlyönnit työtehtäviensä hoidossa ovat todellisia…Yhteisiin neuvotteluihin työyhteisön sisällä ei Seppo Ahtinen ole yli kahteen vuoteen tullut. Lisäksi kirjoituksessa esitetään vetoomus, että asian käsittely julkisuudessa päättyisi.Kantelija on asianosaisena pyrkinyt saamaan kirjoitukseen vastineen, mutta lehti ei ole sitä julkaissut. Lisäksi lehti on kantelijan mielestä sallinut kirkkoherran ja häntä tukevan seurakuntaklikin avoimesti ja yksipuolisesti kertoa käsityksiään lehden mielipidepalstalla. Kantelija puolestaan ei ole saanut koko jupakan kolmivuotisena aikajaksona ainuttakaan vastinetta lävitse.LEHDEN VASTAUSLapin Kansan päätoimittajan Heikki Tuomi-Nikulan mukaan lehti on käsitellyt kantelijan tapausta lehden uutispalstoilla korostetun tasapuolisesti. Lehti on julkaissut myös yleisönosastossa kantelijan tekstejä, joilla ei ole suoranaista tekemistä hänen riitansa kanssa. Kantelija on lehden mukaan yrittänyt saada jupakkaa useaan otteeseen yleisönosaston palstoille lähettämällä nimimerkin taakse piiloutuvia itse kirjoittamiaan kirjoituksia seurakuntaa, lähinnä esimiestään vastaan. Näitä lehti ei ole julkaissut, koska ne eivät täytä mitään niistä kriteereistä, joita lehti pitää kunniallisessa yleisönosaston toimittamisessa arvossa. Lehti toteaa kantelijan vastauksen yleisönosastonkirjoitukseen olleen niin ala-arvoisen, että se meni suorinta tietä polttouuniin. LISÄSELVITYSKoska lehden vastineesta ei ilmennyt, oliko lehti ollut vastineen osalta yhteydessä kantelijaan, lehdeltä pyydettiin lisäselvitystä kyseiseen asiaan. Päätoimittaja Heikki Tuomi-Nikula kertoo vastauksessaan keskustelleensa kantelijan kanssa vastineen julkaisemisen periaatteista. Lehti toteaa, ettei kantelija suostunut tekstin lyhentämiseen. Lehden mukaan kantelijan lähettämä kirjoitus ei ollut pituutensa ja sisältönsä osalta missään suhteessa 3.10.1998 julkaistun yleisönosastokirjoituksen kanssa. Kantelija toimitti neuvostolle kopion vastineesta. Puolen liuskan pituisessa vastineessa kantelija esittää edelleen voimakasta arvostelua yleisönosastokirjoituksen laatijoita vastaan. Lisäksi kantelija arvostelee nimeltä mainittua piispaa virkavirheistä ja viranhoidon laiminlyönneistä.RATKAISUKantelija on Rovaniemen seurakunnassa palveleva pastori. Asian taustalla on paikkakunnalla jo vuosia jatkunut kirkkoriita, jossa lehti on kantelijan mukaan asettunut yksipuolisesti toisen osapuolen kannalle. Näkökulman valinta on sinänsä toimituksellinen ratkaisu, johon JSN ei puutu. Yleisönosastokirjoituksessa kantelija on kuitenkin joutunut arvostelun kohteeksi, eikä kyseessä ole pelkkä mielipide-ero. Vastinepyyntö on ollut perusteltu, mutta lehti ei julkaissut vastinetta, koska se oli lehden mielestä ala-arvoinen, eikä vastine ollut pituutensa ja sisältönsä osalta missään suhteessa 3.10.1998 julkaistun yleisönosastokirjoituksen kanssa.Journalistin ohjeiden mukaan arvostelun kohteeksi joutuneelle on myönnettävä vastineoikeus lehdessä, jos hän sitä perustellusti pyytää. Pelkkä mielipide-ero ei ilman muuta oikeuta vastineeseen. Jos vastinepyyntö on perusteltu, vastine on julkaistava vastineen laatijan haluamassa muodossa viipymättä ja siten, että alkuperäisen tiedon saaneet voivat sen helposti havaita. Ellei vastine ole sellaisenaan julkaisukelpoinen, on sen korjaamisesta neuvoteltava kirjoittajan kanssa. Hyväksyttävälle vastineelle on asetettu tiettyjä sisällöllisiä vaatimuksia. Vastineen tulee keskittyä esitettyyn arvosteluun. Se ei saa olla tiedotusvälinettä tai ulkopuolista loukkaava eikä se saa antaa aihetta uuteen vastineeseen. Neuvoston mielestä vastine oli loukkaava, joten päätoimittajalla ei ollut velvollisuutta sen julkaisemiseen sellaisenaan. Lehti keskusteli kantelijan kanssa vastineen julkaisemisen periaatteista neuvotellen samalla tekstin lyhentämisestä, mihin kantelija ei kuitenkaan suostunut. Neuvosto katsoo, että lehti on täyttänyt velvollisuutensa neuvotella tekstin korjaamisesta kirjoittajan kanssa. Koska kantelija oli kieltänyt muuttamasta vastinetta, ei lehdellä ollut oikeutta julkaista sitä lyhennettynä. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei Lapin Kansa ole tässä asiassa rikkonut hyvää journalistista tapaa.