2672/SL/98

Vapauttava

Sanomalehti Kalevassa uutisoitiin kiinteistövälittäjän saama tuomio, josta toimitus oli saanut vihjeen telefaxilla. Uutinen julkaistiin vasta sen jälkeen, kun tuomioistuin oli antanut päätöksensä, eikä uutisessa mainittu tuomitun nimeä. Uutisessa oli virhe siinä, että vankeusrangaistuksen ei kerrottu olleen ehdollinen. Neuvoston mielestä lehden olisi pitänyt tarkistaa telefaxilla saatu tieto. Uutisessa ollut virhe olisi kuitenkin ollut korjattavissa vastineella tai oikaisulla. Lehti olikin valmis korjaamaan virheensä, mutta kantelija kielsi oikaisun. Neuvoston mielestä henkilöt, jotka kykenivät tunnistamaan kantelijan uutisesta, olivat todennäköisesti jo muutenkin tietoisia oikeudenkäynnistä ja sen taustoista. Neuvoston mielestä kavalluksesta tuomitun kiinteistövälittäjän henkilöllisyydellä oli myös ainakin paikallista merkitystä. Ottaen huomioon myös julkaisemisajankohta ei lehden katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUSanomalehti Kaleva julkaisi 4.9.1998 uutisen, jossa kerrottiin kantelijan Oulun käräjäoikeudessa saamasta tuomiosta seuraavasti: ”Haukiputaalainen kiinteistövälitysliikkeen toimitusjohtaja tuomittiin Oulun käräjäoikeudessa neljän kuukauden vankeusrangaistukseen kuolemantuottamuksesta ja kahdesta kavalluksesta.” Uutinen julkaistiin viikko tuomion antamisen jälkeen. Kantelijan mielestä uutinen oli rakennettu pahansuopaisen vihjailevasti. Uutisen sisältö ei kantelijan mielestä vastaa tuomiolauselmaa ja tapahtumien kulkua; tuomio oli ehdollinen eikä kuolemantuottamus liittynyt mitenkään kavallustuomioihin. Kantelijan nimeä ei uutisessa mainita. Kantelijan mielestä hänet on kuitenkin helppo uutisesta tunnistaa, koska Haukipudas on pieni kunta, jossa ei asu useita kiinteistövälitysliikkeen toimitusjohtajia. Kantelijan mielestä Kalevan olisi myös pitänyt tarkistaa saamansa tiedot, koska uutisen lähteenä on ollut tiedotteen muotoon laadittu telefax, jonka alkuperää Kaleva ei tiennyt. Kalevan tarjoamaa oikaisumahdollisuutta kantelija ei halunnut käyttää, koska ei halunnut, että asia tulisi uudestaan lehdessä esille.LEHDEN VASTAUSKalevan päätoimittaja Teuvo Mällinen toteaa vastauksessaan, että oikeuden päätöksistä on kerrottu asiallisesti, ei pahansuopaisen vihjailevasti. Lehti myöntää uutisessa olleen virheen siinä, ettei ole kerrottu vankeusrangaistuksen olleen ehdollinen. Kantelijan henkilöllisyyttä ei paljasteta, eikä kantelijaa voida uutisesta myöskään epäsuorasti tunnistaa. Toimittaja teki jutun hyvässä uskossa uutisvihjeen pohjalta. Toimittaja yritti tarkistaa saamansa vihjeen paikkansa pitävyyden, mutta epäonnistui siinä, koska käräjäoikeuden kanslia oli jo suljettu. Lehti oli myös valmis korjaamaan sinänsä vähäisen virheensä, mutta kantelija kielsi oikaisun.RATKAISUJournalistin ohjeiden mukaan asiatiedot on tarkistettava niin hyvin kuin mahdollista, myös silloin kun ne on jo aiemmin julkistettu. Virheellinen tieto on viipymättä oikaistava joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa. Nimen tai muiden tunnistamistekijöiden julkaiseminen rikoksia käsiteltäessä on perusteltua vain kun sillä on huomattavaa yleistä merkitystä. Huomiota on kiinnitettävä niin teon laatuun, tekijän asemaan kuin julkaisemisajankohtaankin.Tietojen oikeellisuuden osalta neuvosto totesi, että oikeudenkäyntiselostuksissa on noudatettava erityistä tarkkuutta. Vaikka lehden olisi pitänyt tarkistaa telefaxilla saatu tieto, on tässä tapauksessa kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, että ainoa seikka, joka uutisessa ei pitänyt paikkansa, oli tuomion ehdollisuus. Lisäksi lehden toimittaja oli yrittänyt tarkistaa saamansa tiedon paikkansa pitävyyden, mutta epäonnistui siinä. Uutisen epätarkkuus olisi ollut korjattavissa vastineella tai oikaisulla. Lehti olikin valmis korjaamaan virheensä, mutta kantelija kielsi oikaisun. Uutisessa ei mainittu kantelijan nimeä, mutta siitä ilmeni, että tuomittu oli haukiputaalainen kiinteistövälitysliikkeen toimitusjohtaja. Neuvoston mielestä kantelijaa ei ole julkaistujen tunnistamistekijöiden perusteella kuitenkaan helppo tunnistaa lähipiirin ulkopuolella. Henkilöt jotka kykenivät tunnistamaan kantelijan uutisesta, olivat todennäköisesti jo muutenkin tietoisia oikeudenkäynnistä ja sen taustoista. Uutinen julkaistiin vasta sen jälkeen, kun tuomioistuin oli antanut päätöksensä. Lisäksi on otettava huomioon kantelijan työ kiinteistövälittäjänä, jolta pitää voida odottaa nuhteettomuutta taloudellisissa kysymyksissä. Näin ollen kavalluksesta tuomitun henkilöllisyydellä oli ainakin paikallista merkitystä. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei Kaleva ole tässä asiassa rikkonut hyvää journalistista tapaa.