2636/MTV/98

Vapauttava

MTV3:n Seitsemän ja Kymmenen Uutisissa kerrottiin vastineista, jotka ympäristöhallinto oli antanut Natura-ohjelmasta tehtyihin muistutuksiin. Kummassakin uutispätkässä haastateltiin erästä maanomistajaa. Seitsemän Uutisissa maanomistaja totesi nähneensä paperin ja antavansa sille kouluarvosanaksi neljä plus. Kymmenen Uutisissa näytettiin häntä näytettiin lukemassa vastinetta.Useimmat katsojat varmaan mielsivät, että haastateltavan kädessä näkyvä vastine oli tullut hänelle itselleen. Kyse oli kuitenkin toiselle henkilölle lähetetystä vastineesta, joten haastattelutilannetta voi pitää tältä osin lavastettuna. Toisaalta, haastateltava oli saanut puhelimitse tiedon oman muistutuksensa kohtalosta ja hänen esittämänsä kritiikki oli luonteeltaan yleistä. Sillä seikalla, että haastateltavan kädessään pitämä vastinepaperi oli osoitettu toiselle henkilölle, ei näin ollen ollut asiallista merkitystä. Neuvosto ei ryhtynyt asiassa enempiin toimiin.

KANTELUMTV3:n Seitsemän ja Kymmenen Uutisissa kerrottiin 16.4.1998 vastineista, jotka ympäristöhallinto oli antanut Natura 2000 -ohjelmasta tehtyihin valituksiin. Vastineet oli juuri postitettu asianosaisille niin, että osa oli vastineensa jo saanut ja osa oli saamassa sen seuraavana päivänä. Seitsemän Uutisissa oli otsikkona ”Natura-alue pienenee hieman – maanomistajat yhä pettyneitä” ja Kymmenen Uutisissa ”Natura-vastineet eivät tyydytä maanomistajia”. Kummassakin uutispätkässä näytettiin katkelma yhden maanomistajan haastattelusta. Seitsemän Uutisissa maanomistaja totesi nähneensä paperin ja antavansa sille kouluarvosanaksi neljä plus. Kymmenen Uutisissa näytettiin maanomistajaa lukemassa vastinetta ja toteamassa, että vastine oli hänelle valtava pettymys. Maanomistajan kritiikki kohdistui siihen, että vastineesta ei ilmennyt tilakohtaisia tietoja eikä myöskään tietoa suojelupäätökseen liittyvistä oikeusseuraamuksista.Pohjois-Karjalan ympäristökeskus toteaa, että kyseinen maanomistaja ei ollut voinut saada vielä vastinetta, koska se oli postitettu hänelle vasta samana päivänä. Toimittaja on jälkikäteen myöntänyt antaneensa haastatellulle aivan toista kohdetta koskeneen, sisällöltään erilaisen vastineen. Toimittaja oli näin ollen lavastanut uutisissa olleen kohtauksen oman ennakkoasenteensa pohjalta.Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksesta otettiin välittömästi yhteyttä MTV3:een. MTV3:n puolelta myönnettiin seuraavalla viikolla, että kuvattu toiminta ei ole MTV3:n moraalikoodin mukaista. Ympäristökeskus pyytää näin ollen JSN:n toimenpiteitä.MTV:n VASTAUSPäätoimittaja Merja Ylä-Anttila toteaa, että ympäristöhallinto vastasi Naturaan kohdistettuihin muistutuksiin käyttäen kaikissa aluekeskuksissa samankaltaista vastinetta. MTV päätti kysyä maanomistajien reaktioita vastineisiin Ilomantsista, koska Natura-projekti oli koettu siellä erittäin voimakkaasti. Soitto Ilomantsiin paljasti kuitenkin, että posti ei ollut tuonut luvattuja vastineita, vaikka ympäristöhallinto oli etukäteen vakuuttanut, että maanomistajat ovat saaneet vastaukset tiedoksensa ennen kuin asiasta tiedotetaan julkisuuteen. Kyseistä maanomistajaa päätettiin tästä huolimatta haastatella, koska tämä oli perehtynyt Natura-ohjelmaan hyvin aktiivisesti. Haastateltavan käyttöön hankittiin kaksi vastinetta. Lisäksi toimitus tarkisti ympäristöministeriön Natura-kohdelistalta, että sillä alueella, johon haastateltava oli itse kohdistanut muistutuksensa, ei ollut tapahtunut muutoksia.Haastateltavan vastaukset perustuivat näin ollen kahteen käytössä olleeseen vastineeseen ja siihen tietoon, jonka hän oli saanut oman valituksensa kohtalosta. Hän arvioi vastauksissaan ympäristöhallinnon vastineiden yleistä tasoa ja riittävyyttä maanomistajan kannalta ja puuttui vastineiden yleisiin heikkouksiin, kuten siihen, että niistä puuttuivat tarkat tiedot kohteissa esiintyvistä luontotyypeistä ja lajeista sekä tiedot maankäyttörajoituksista ja korvauksista. Jutussa ei myöskään sanottu, että maanomistaja olisi kommentoinut nimenomaan itselleen tullutta vastausta. Näin ollen MTV ei rikkonut uutisoinnissaan hyvää journalistista tapaa.RATKAISUKummassakin uutislähetyksessä haastateltu maanomistaja otti kantaa ympäristöhallinnon Natura-muistutuksiin antamiin vastineisiin. Katsojille kävi selväksi, että haastateltava oli yksi asianosaisista, ja useimmat katsojat varmaan mielsivät, että haastateltavan kädessä näkyvä vastinekirje oli tullut hänelle itselleen. Hyvä journalistinen tapa edellyttää, että myös kuvaa ja ääntä käytetään totuudenmukaisesti. Uutisissa oli nyt tiukasti arvioiden tällä kohta virhe, koska haastateltava tarkasteli toisen henkilön saamaa vastinetta. Haastattelutilannetta voi pitää tältä osin lavastettuna. Samalla voi todeta, että uutisosuus oli toteutettu hyvin yleistä rakennetta käyttäen. Puheenvuoro oli annettu sekä Natura-hankkeen vastustajalle että sen puoltajalle, ympäristöministerille.Neuvostolle toimitetun selvityksen mukaan haastateltava oli saanut puhelimitse tiedon oman muistutuksensa kohtalosta. Haastateltavan kritiikki oli lisäksi luonteeltaan yleistä ja kohdistui vastineiden laadintatapaan. Siten sillä, että haastateltavan kädessään pitämä vastinepaperi oli osoitettu toiselle henkilölle, ei ollut katsojan kannalta mitään asiallista merkitystä. Näiden seikkojen johdosta neuvosto ei ryhdy kantelun johdosta enempiin toimiin.