2602b/SL/98

Vapauttava

KANTELUUusimaa-lehdessä julkaistiin 10.11.1997 juttu otsikolla ”Namusetä liikkeellä Pornaisissa/Lapset syytä valmentaa maailman pahaa vastaan”. Siinä kerrottiin, että poliisi oli saanut ilmoituksen Pornaisten kirkonkylällä liikkuneesta miehestä, joka oli houkutellut lapsia suklaalla asuntoonsa. Juttu painottui niihin keinoihin, joilla lapsia voi valmentaa selvitytymään uhkaavista tilanteista.Kantelija toteaa, että pienellä paikkakunnalla hän leimautui uutisen perusteella ”namusedäksi”, mikä oli omiaan tekemään hänen elämänsä hankalaksi. Asiasta uutisoitaessa oli myös viitattu edellisenä kesänä sattuneeseen ampumavälikohtaukseen. Selostus tuosta välikohtauksesta oli itsessään virheellinen, mutta tapahtumasta kertominen merkitsi, että kantelija oli uutisoinnista tunnistettavissa. Kantelija oli tarjonnut suklaata lapselle. Tämä ei tee hänestä pedofiilia, mutta artikkelista olisi voinut päätellä, että kyse oli vähintäänkin lapsiin sekaantumisesta.Kantelun liitteenä oli Porvoon käräjäoikeuden päätös, jossa kantelijaa vastaan nostettu, ilmakiväärillä ampumiseen liittynyt syyte oli hylätty. Lisäksi liitteenä oli esitutkintapöytäkirja ja syyttäjän tekemä syyttämättä jättämispäätös, missä katsottiin, ettei esitutkinta ollut tuonut näyttöä siitä, että kantelija olisi syyllistynyt lapseen kohdistuneen haureuden yritykseen. LEHDEN VASTAUSUusimaan päätoimittaja Jouko Rönkkö toteaa, ettei Uusimaan uutisessa ei kerrottu mistään ampumisvälikohtauksesta. Kantelijaa ei myöskään väitetty namusedäksi tai ylipäänsä esitetty hänestä mitään sellaisia tunnistetietoja, jotka olisivat yhdistäneet hänet uutiseen. Jutussa kuultiin asiantuntijoita ja kerrottiin, miten lapsille on annettava tietoa, turhia pelottelematta, mutta riittävästi. Juttu oli tasapuolinen ja kiihkoton.RATKAISUNeuvosto totesi, että Uusimaan jutussa selviteltiin sitä, kuinka lapset voi valmentaa kohtaamaan hankalia tilanteita, ja nyt esillä ollut tapahtuma sivuutettiin maininnalla poliisille tehdystä ilmoituksesta. Jutussa ei ollut kerrottu kantelijasta mitään sellaisia tietoja, joiden perusteella hänet olisi voinut tunnistaa. Neuvoston mielestä Uusimaan uutisointi noudatti hyvää journalistista tapaa.